Podaj przykłady znaczenia mchów w przyrodzie i dla człowieka

Proszę to ważne, mam teraz sprawdzian.. Wśród nich są grzyby jadalne i trujące.. - przeciwdziałają erozji - na skałach, obok porostów, są organizmami pionierskimi, przygotowującymi podłoże dla innych roślin - biorą udział w regulacji bilansu wodnego wielu zbiorowisk.. W zależności od sposobu życia, wśród bakterii heterotroficznych wyróżnia się: saprobionty (roztocza)- są to organizmy, które odżywiają się martwą materią organiczną w postaci szczątków roślinnych i zwierzęcych.Podaj po dwa przykła…


Czytaj więcej

Napisz w punktach losy jacka soplicy

Przeobrażenie Soplicy w bernardyna.. Narodziny uczucia między mężczyzną a córką .1.. Udział w bitwie z Moskalami.. 2021-01-10 12:31:08 Napisz rozprawke dotyczaca motywu zła w folklorze na podstawie utworu jożin z bażin 2021-01 .1)Zdemaskowanie się przed Gerwazym z prośbą o wysłuchanie przedśmiertnej spowiedzi 2) Fałszywa łaskawość Stolnika 3) Miłość Jacka do Ewy 4) Podanie czarnej polewki - brak zgody na ślub 5)Pomysł wyjazdu do kraju lekarstwem na niespełnioną miłość 6) Próba oświadczyn przerw…


Czytaj więcej

Napisz psalm

3 Nie pozwoli zachwiać się twojej nodze; twój stróż nie drzemie.. The fourth book .121 Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc.. 2 Moja pomoc jest od PANA, który stworzył niebo i ziemię..


Czytaj więcej

Dokładny opis akcji pod arsenałem-kamienie na szaniec

Poznajcie dzieje Alka, Rudego i Zośki.. Już na początku pojawia się komplikacja, uzbrojony Niemiec wychodzi z bramy.Zgodę na akcję przekazano "Zośce" telefonicznie.. Zaś dowódcą… Czytaj dalej →Pytania do lektury ''Kamienie na Szaniec'' 1.Do podanych pseudonimów dopisz prawdziwe imiona i nazwiska ZOŚKA ALEK RUDY 2.Rozwiąż następujące skróty AK GS 3.Narysuj znak Polski Walczącej 4.Na czym polegała akcja fotograficzna wawra ?. Akcja pod Arsenałem miała na celu uwolnienie Rudego z rąk gestapowców (…


Czytaj więcej

Opisz zagadki rozwiązane przez adama cisowskiego

W czasie trwania akcji powieści miał siedemnaście lat i był uczniem klasy siódmej warszawskiego gimnazjum dawnego typu (sprzed reformy Jędrzejewicza).Akcja powieści rozgrywa się w roku 1937, Adam należał więc do pokolenia roku 1920, „pokolenia Kolumbów".W imieniu Adasia Cisowskiego napisz kartkę z pamiętnika.. Rozwiązując tę ostatnią zagadkę, staje się tzw. „bohaterem-poszukiwaczem" (według terminologii Władimira Proppa).. Jest to bardzo bystry siódmoklasista, który przydomek „szatan"zawdzięcza…


Czytaj więcej

Napisz trzy najmniejsze liczby pięciocyfrowe będące wielokrotnościami liczby 100

Liczba jest podzielna przez 9, gdy suma jej cyfr jest liczba podzielną przez 9.. Napisz program, który będzie sortował trzy podane przez użytkownika liczby.Liczba - pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce.Pierwotnie liczby służyły do porównywania wielkości zbiorów przedmiotów (liczby naturalne), później także wielkości ciągłych (miary i wagi), obecnie w matematyce są rozważane jako twory abstrakcyjne, w oderwaniu od ewentualnych fizycznych zastosowań.W matematyce określ…


Czytaj więcej

Opisz kulturę minojską

Badania na Krecie sugerują, że jedna z najwcześniejszych europejskich cywilizacji .Kultura minojska jest najstarszym ośrodkiem kultury greckiej.. Nazwa pochodzi od ważnego ośrodka tej cywilizacji - Myken w Argolidzie.Kultura kreteńska (minojska) W starożytnej Grecji były dwa najstarsze ośrodki kultury.. Napiszcie prosze swoje pomysly i np przedmioty z jakich taki asamblaz mógłby zostać wykonany bo ja aktualnie mam pustkę :(2020-06-15 16:05:30Zmień wyrazy w zdaniu, żeby brzmiało tak samo 2020-06…


Czytaj więcej

Opisz sny rodiona raskolnikowa

Po wyjeździe Rodii na zesłanie, jego matka zapada na chorobę nerwową i umiera.. Opowiadał on o córce, która zdecydowała się zostać prostytutką, aby ratować rodzinę przed klęską finansową.. Dunya bardzo kochał Rodiona i jej matkę z powodu tego, co postanowiła poślubić Luzhinowi, aby ocalić rdzennych mieszkańców przed biedą.Charakterystyka Rodiona Romanowicza Raskolnikowa, bohatera Zbrodni i Kary Fiodora Dostojewskiego.. W przeciwieństwie do głównego bohatera, Sonię cechuje głęboka wiara.. Kto sf…


Czytaj więcej

Opisz epoke romantyzmu

Właściwy rozwój tego prądu przypadł na lata 1822-1863.. Byron zmarł z powodu silnej gorączki podczas walk o niepodległość Grecji.Romantyzm jest więc epoką skrajności.Z jednej strony ludowość z jej archaicznym językiem, religijnością czy barwnymi strojami i obrzędami (Romantyczność, Ballady i romanse Mickiewicza), z drugiej egzotyka przepełniona tajemnicą, grzechem i seksualnością (Giaur Byrona), z jednej aktywny udział w walce narodowowyzwoleńczej, chęć oddania życia za ojczyznę (Kordian .Syste…


Czytaj więcej

Napisz kilkuzdaniową wypowiedź na temat czy warto wybrać się w podróż do afryki

2011-12-20 19:54:28 w imieniu dowolnego mieszkanca Narni napisz kilkuzdaniową wypowiedź o reakcji na wieść o pokonaniu Białej Czarownicy .. Często także podróżuje się w celach zarobkowych.Napisz kilkuzdaniową wypowiedź na ten temat.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wspólne wykonujemy zadania 1,2,3 i 4 ze strony 46. troche pomogłem ale .Gdy wyjeżdżamy do innych krajów, często samotnie, poznajemy dużo nowych osób, z którymi później można r…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt