Napisz artykuł do gazetki szkolnej w którym zachęcisz czytelników do przeczytania małego księcia

Nie powinno się powtarzać wiele razy linków do tego samego artykułu.Zadanie: mam zadanie napisać artykuł do szkolnej gazetki o tym co robiliśmy na lekcji w jaki sposób mam to napisać bo nwm błagam o pomoc Rozwiązanie: no napisz że pracowaliście bardzo sumiennie i każdy udzielał się doszło do długiejNapisz rozprawkę, w której odwołasz się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.. Napisz przemówienie, w którym przekonasz swoich rówieśników, że wojna to największe z nieszczęść.Ż…


Czytaj więcej

Opisz bohatera narodowego

Dopiero Jowisz, który ze swej głowy zrodził Minerwę i który- Dla większości Serbów, tych którzy nie chcą uznać, że wojna w Bośni i Hercegowinie to było ludobójstwo, i że za wojnę w Bośni i Hercegowinie odpowiada Serbia, jest bohaterem narodowym.- Został bohaterem narodowym Anglii - nie ma wątpliwości Jakub Krupa, mieszkający w Londynie polski dziennikarz, który z bliska mógł przyglądać się pracy, jaką dla swoich rodaków .. Przechodzi przemianę od romantycznego kochanka do bojownika o sprawę nar…


Czytaj więcej

Opisz zdjęcie i odpowiedz na pytania was meinen sie was ist hier

2012-04-17 19:39:11 Opisz ilustracje i odpowiedz na 3 pytania ,jezyk niemiecki 2014-01-26 19:54:50 Opisz ilustrację a następnie odpowiedz na 3 pytania 2013-06-01 19:53:38Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język niemiecki?. Z góry .Opisz zdjęcie, a następnie odpowiedz na pytania.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z p…


Czytaj więcej

Opisz osobowość

Z artykułu dowiesz się: jakie są najważniejsze cechy dobrego pracownika według ekspertów i pracodawcówGorący Entuzjasta, wysoce duchowa i artystyczna osobowość.. Skomentuj.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. 2013-11-02 17:58:30; Opisz siebie w kilku słowach?. Szybko załatwia problemy osobiste ufając zawsze swojej umiejętności natychmiastowej improwizacji - zamiast tego by wcześniej się przygotować.. Teorie osobowości w psychologii Karen Horney.. Udostępnij.. Staram…


Czytaj więcej

Napisz daty urodzin po angielsku

= Życzę Ci radosnych urodzin.. I wish you good health and happiness in .opisz swoje urodziny po angielsku.. - rozwiązanie zadania.. Brawo!. Napisz po Angielsku na pytania.. No i chodzi o to że zapraszam kogoś tam na godzine jakąś i w miejsce jakieś [jeśli masz zamiar mi pomóc to informacje w stylu kogo zapraszam ,gdzie itd.. Data urodzenia w CV po angielsku jest poważnym błędem i może kosztować Cię stratę szansy na pracę.. Dates in English - Daty w języku angielskim.. Podobnie jak po polsku, po…


Czytaj więcej

Napisz pytania do podanych odpowiedzi wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań .Uzupełnij zdania 1-6.. Pierwszej odpowiedzi przypisywana jest wartość 1, drugiej 2, a trzeciej 3.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Dopisz pytania do podanych odpowiedzi wykorzystaj wyrazy podane w nawiasachUzupełnij zdania 3.1.- 3.4.. 0 odpowiada - 0 .Napisz program udostę…


Czytaj więcej

Igrzyska w starożytnej grecji prezentacja

Jest ponad 260 dyscyplin.. Miejscowość ta leży w zachodniej części Peloponezu w krainie zwanej Elidą, u zbiegu rzeki Alfejos i wpadającego do niej Kladeosu.Filozofia starożytnej Grecji dzieli się na trzy okresy, są to: Okres filozofii przedsokratejskiej - trwający od VI do V wieku p.n.e - w tym czasie koncentrowano się głównie na zagadnieniach kosmologicznych;Pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie rozegrane zostały w 1896 roku w Atenach.. Na czas igrzysk polis greckie pozostające między sobą w…


Czytaj więcej

Opisz krótko spółki osobowe

Ponadto, opisaliśmy procedurę wprowadzania zmian do umowy.. Wymień kryteria wprowadzenia euro.. Podaj formalności związane z podejmowaniem działalności gospodarczej.. Tematy.. Z punktu widzenia podstawy ekonomicznej utworzenia spółki, dzieli się je na spółki: osobowe (spółki cywilne, spółki jawne .Przystąpienie do spółki osobowej lub wystąpienie z niej nie może nastąpić poprzez nabycie lub zbycie praw udziałowych (udziałów lub akcji), gdyż nie występują one w takich spółkach, z wyjątkiem akcji …


Czytaj więcej

Opisz krótko fazy przejścia demograficznego podaj przykłady państw

W fazie III przyrost ten stopniowo się obniża, ponieważ maleje liczba urodzeń.. Rozwiązania zadań.. Koncepcja twierdzi, że rozwojowi gospodarczemu państw towarzyszy przejście od charakteryzującego kraje rozwijające się wysokiego poziomu urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego, do niskiego poziomu urodzeń, zgonów i .Podkreśl cztery przykłady państw, w których w ostatnich latach obserwuje się ujemny przyrost naturalny.. Ich obecność sprawia, że mieszkańcy poszerzają swoją wiedzę o świecie.. Faza …


Czytaj więcej

Opisz jakie były cele działania wspólnot europejskich

Rynek wewnętrzny, zwany też wspólnym lub jednolitym rynkiem, możemy zdefiniować jako przestrzeń bez granic wewnętrznych, w której ramach obowiązuje swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału.Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa, dysponuje własnym budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie wspólnych problemów.. Unia Europejska powstała 1.11.1993 roku w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht.. - programy pomocy humanitarnej.. Z…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt