Opisz odmiany alotropowe fosforu
Dlaczego fosfor biały jest bardziej reaktywny od fosforu czarnego?Najbardziej znane pierwiastki tworzące odmiany alotropowe [edytuj] * tlen występujący naturalnie w formie tlenu atmosferycznego, ozonu, tetrameru O4 (tylko w stanie ciekłym - tzw. czerwony tlen).. Posty: 6 • Strona 1 z 1.. Ze względu na różne właściwości, odmiany alotropowe posiadają szeroki wachlarz zastosowań.Inne pierwiastki tworzące odmiany alotropowe.. W wodzie i alkoholu jest on prawie nie rozpuszczalny, nieco rozpuszcza się w eterze, łatwo- w trójchlorku fosforu, chlorku siarki i siarczku węgla.. 12.1 Zidentyfikuj formy alotropowe fosforu X, Y, Z oraz W.Fosfor w stanie stałym występuje w kilku odmianach alotropowych.. Pojęcie alotropii.. Biała, lepka, woskowata substancja o temperaturze topnienia 44 °C i wrzenia 280 °C; gęstość 1,8 g/cm.. Fosfor biały .. Jest średnio reaktywny chemicznie.. Zmiana tych warunków może spowodować przemiany alotropowe.. Przy zwykłym ciśnieniu fosfor biały topi się w 44 °C, a wrze w 277 °C przechodząc w pary o składzie P 4.Ponieważ bardzo łatwo ulega samozapłonowi, przechowuje się go zawsze pod wodą.Jest trudny do ugaszenia, ponieważ w wysokich temperaturach reaguje z wodą, która go dodatkowo rozprasza.. Fosfor biały zwany również żółtym jest odmianą nietrwałą wykazującą tendencję do przechodzenia w inne, bardziej trwałe odmiany..

Witam Odmiany alotropowe fosforu - czy sie uda otrzymać?

Problemy .Odmiany alotropowe fosforu Mniej znanymi pierwiastkami występującymi w postaci odmian alotropowych są: arsen, antymon, cyna, mangan, selen, uran, żelazo.. Zagadnieniami chemicznymi w Wikipedii zajmuje się Projekt Chemia.. Tworzy dwie formy krystaliczne, α (układ regularny), stabilna w warunkach normalnych oraz β (układ heksagonalny), stabilna poniżej -80 °C.Jest ona najbardziej trwałą formą alotropową fosforu i wykazuje warstwową budowę.. Każda odmiana alotropowa jest trwała w pewnym zakresie temperatury i ciśnienia.Pytanie maturalne: Czy obie odmiany alotropowe fosforu; biały i czerowy, rozpuszczają się w wodzie?Napisz, które pierwiastki chemiczne (oprócz węgla, tlenu i fosforu) mają odmiany alotropowe.. przez rtecwet » Cz maja 14, 2015 9:08 am .. Jest to substancja silnie toksyczna, dawka śmiertelna wynosi zaledwie 0,1 g.Fosfor biały.. Atomy germanu tworzą warstwę jednoatomowej grubości i połączone są w sześciokąty na podobieństwo plastra miodu.. Odmiany alotropowe pierwiastka mogą różnić sięOdmiany alotropowe mogą się różnić budową krystaliczną (np. diament i grafit są odmianami alotropowymi węgla), lub liczbą atomów występujących w cząsteczce (np. tlen tworzy cząsteczki dwuatomowe O 2, i trójatomowe O 3 - zwane ozonem)..

Czarna odmiana fosforu ma metaliczny połysk 4.

Polub to zadanie.. Zastosowanie.Fosfor wykazuje zdolność do chemiluminescencji, która powoduje, że świeci on w ciemności.. Jeżeli masz uwagi, wątpliwości lub zastrzeżenia dotyczące aspektów chemicznych w tym szablonie, napisz o tym na stronie dyskusji Projektu Chemia.. * węgiel występujący w formie diamentu, grafitu, fulerenu, grafenu, nanorurek i form poliynowych.. Skorzystaj z różnych źródeł informacji.. Moderator: #Chemia.. Grafit.Fosfor występuje w czterech odmianach alotropowych, jako: fosfor biały, czerwony, fioletowy oraz czarny.Odmiany alotropowe krzemu, germanu i cyny Ge German Germanen - alotropowa odmiana germanu, nanomateriał o płaskiej strukturze, analogicznej do grafenu i silicenu.. Tlenek fosforu (V) P 2 O 5 wykazuje charakter kwasowy.. W wodzie i alkoholu jest on prawie nie rozpuszczalny, nieco rozpuszcza się w eterze, łatwo- w trójchlorku fosforu, chlorku siarki i siarczku węgla.Znamy odmiany alotropowe węgla, arsenu, cyny, fosforu, antymonu, selenu, siarki.. Ma tendencję do przechodzenia w inne, bardziej trwałe odmiany, do których .Odmiany alotropowe fosforu - czy sie uda otrzymać?. Fosfor występuje, w kilku odmianach alotropowych.. Miedzy innymi w postaci fosforu białego, czerwonego, czarnego, fioletowego.. arsen; antymon; cyna; mangan; selen; uran; bor; krzem; german; pluton (6 odmian, w tym dwie mające charakter półmetaliczny) azot (w stałym stanie skupienia) berkel (2 odmiany alotropowe) Zobacz teżZnamy odmiany alotropowe węgla, arsenu, cyny, fosforu, antymonu, selenu, siarki..

Czarna odmiana fosforu Struktura krystaliczna 2.

Odmiana,która jest nazywana fosforem czerwonym jest mieszaniną fosforu fioletowego (stanowi główny składnik) i fosforu białego.Fosfor czerwony jest produktem polimeryzacji fosforu białego,której końcowym ogniwem jest fosfor fioletowy.Czy możesz opisać alotropowe modyfikacje fosforu?. Wyróżnia się cztery odmiany alotropowe fosforu: fosfor biały, fosfor czerwony, fosfor fioletowy oraz fosfor czarny.. iSrkxxiPHW_d5e584Pytanie maturalne: Fosfor występuje w postaciach alotropowych.. Najczęściej spotykaną odmianą jest tzw. fosfor biały, ciało bezbarwne, przeświecające, miękkie jak wosk.. Jeżeli masz uwagi, wątpliwości lub zastrzeżenia dotyczące aspektów chemicznych w tym szablonie, napisz o tym na stronie dyskusji Projektu Chemia.Fosfor występuje w czterech odmianach alotropowych, jako: fosfor biały, fosfor czerwony, fosfor fioletowy oraz fosfor czarny.. Najczęściej spotykaną odmianą jest tzw. fosfor biały, ciało bezbarwne, przeświecające, miękkie jak wosk.. Zmiana tych warunków może spowodować przemiany alotropowe.. Alotropia to zjawisko występowania w tym samym stanie skupienia, różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego, różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi.. Nasz artykuł poświęcony jest właściwościom tej konkretnej substancji..

Odmiany alotropowe mają również między innymi:1.

Każda z tych odmian jest trwała w pewnym zakresie temperatury i ciśnienia.. Język; Obserwuj; Edytuj; Zagadnieniami chemicznymi w Wikipedii zajmuje się Projekt Chemia.. Fosfor biały Najbardziej aktywna odmiana alotropowa fosforu.Jednak zjawisko świecenia fosforu jest nazywane chemiluminescencją, gdyż jest wynikiem reakcji utleniania.. Pierwiastki chemiczne mogą tworzyć różne rodzaje prostych substancji.Szablon:Odmiany alotropowe fosforu.. Wszystko co związane z chemią ogólną.. Czarna odmiana fosforu najmniej reaktywna z form alotropowych fosforu, posiada własności półprzewodnikowe i topi się w temperaturze 610°C 1 2 3 4Fosfor występuje, w kilku odmianach alotropowych.. Z ostatniego z wymienionych rozpuszczalników fosfor wydziela się po odparowaniu w postaci kryształów układu regularnego o połysku diamentowym.Fosfor jest pierwiastkiem występującym w czterech odmianach alotropowych, jako: fosfor biały, czerwony, fioletowy oraz czarny.. Ponieważ bardzo łatwo ulega samozapłonowi, przechowuje się go zawsze pod wodą.Fosfor jest ciałem stałym, niemetalem występującym w kilku odmianach alotropowych.. Najbardziej znane to fosfor biały i czerwony.. Zazwyczaj jest koloru żółtawego.. Każda z tych odmian jest trwała w pewnym zakresie temperatury i ciśnienia.. Przy zwykłym ciśnieniu fosfor biały topi się w 44°C, a wrze w 277°C przechodząc w pary o składzie P 4.. Forma W może został otrzymana w procesie całodniowego wyżarzania w temperaturze ponad 550 °C.. Istnieją trzy odmiany alotropowe węgla: grafit, diament i fullereny.. Istnieją trzy odmiany alotropowe węgla: grafit, diament i fullereny.Fosfor biały (fosfor żółty) - najaktywniejsza odmiana alotropowa fosforu.. SiODMIANY ALOTROPOWE FOSFORU; Fosfor występuje w kilku odmianach alotropowych jako: Fosfor biały- na świetle lub pod wpływem promieni rentgenowskich częściowo przechodzi w fosfor czerwony i wykazuje pośrednią miedzy biała a fioletową.. Zapoznajmy się z tym tematem bardziej szczegółowo..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt