Cechy podzielności przez 3 i 9 scenariusz
Liczba jest podzielna przez 6, gdy równocześnie dzieli się przez 2 i przez 3 c Przykłady: 138 - ostatnia cyfra świadczy o podzielności przez 2,a suma cyfr 1+3+8=12 jest podzielna przez 3 Aby dowiedzieć się czy dana liczba dzieli się przez 7 .Cecha podzielności liczb przez 3 09:09 Cecha podzielności liczb przez 9 05:20 Cecha podzielności liczb przez 4 05:06 Cechy podzielności liczb - ćwiczenia 07:45 Zależności pomiędzy cechami podzielności liczb 09:38 Poszukiwanie dzielników danej liczby 13:01 WYZWANIE ① Wielokrotności i dzielniki liczb H5P WYZWANIE ② Wielokrotności .Testy matematyczne - cechy podzielności liczb.. AKTUALNOŚCI, Wielokrotności i dzielniki.. „Mistrz" otrzymuje ocenę bardzo dobrą.. 119 : 9 = 13 reszta 2CECHY PODZIELNOŚCI PRZEZ 3, 9 Liczba dzieli się przez 3, 9, jeżeli suma cyfr tej liczby jest podzielna odpowiednio przez 3, 9.. Ponieważ 10·5−1=49 dzieli się przez 7, więc m=5 i aby zbadać, czy liczba 25116 dzieli się przez 7 postępujemy następująco: Oddzielamy cyfrę jedności: 6 i obliczamy: 2511+6·5 = 2541.. AKTUALNOŚCI, Wielokrotności i dzielniki.Przedstawiam wykonanie zadań z zastosowaniem wiadomości o podzielności.Oto treść zadania: Legenda:321*654=321 do potęgi 654 Uzasadnij,że liczba 321*654-123*456 jest podzielna przez 10 i nie dzieli się przez 12 Jak rozwiązać takie zadanie: Liczba 321 ma w rzędzie jedności liczbę 1 a wiemy,żę potęgując liczbę 1 otrzymamy 1 czyli w rzędzie jedności dalej będziemy mieć cyfrę .Zatem liczba naturalna x daje taką samą resztę z dzielenia przez 9, jak suma jej cyfr..

Cechy podzielności przez 2, 5, 4.

Powtarzamy ten krok jeszcze dwukrotnie:254+1·5 = 259; 25+9·5 = 70, co dzieli się przez 7.Cecha podzielności liczb przez 3 09:09 Cecha podzielności liczb przez 9 05:20 Cecha podzielności liczb przez 4 05:06 Cechy podzielności liczb - ćwiczenia 07:45 Zależności pomiędzy cechami podzielności liczb 09:38 Poszukiwanie dzielników danej liczby 13:01 WYZWANIE ① Wielokrotności i dzielniki liczb H5P WYZWANIE ② Wielokrotności .Cechy podzielności liczb przez 3 i 9.. Uczeń: podaje liczby podzielne przez 3 lub 9, wskazuje liczbę podzielną przez 3 lub 9, uzupełnia w liczbie brakujące cyfry tak, aby otrzymana liczba dzieliła się przez 3 lub 9, z podanych cyfr tworzy liczbę podzielną przez 3 lub 9.. Podobnie.. Część 2.. Liczenie trwa do momentu, a- pozostanie jeden zawodnik.. Przykład Liczba $1234567890$ jest podzielna przez $2$, ponieważ jest parzysta (ostatnia cyfra liczby to $0$).. Zadanie 1/20cechę podzielności przez 7 (inną, niż opisana powyżej).. Liczba jest podzielna przez $3$, jeśli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną .Z tej wideolekcji dowiesz się: - które liczby są podzielne przez 3, - jak sprawdzić nie wykonując dzielenia, czy liczba jest podzielna przez 3, - w jaki s.przypominają cechy podzielności liczb.. Test - cechy podzielności liczb.. Dzieje się tak dlatego, iż dana liczba oraz jej suma cyfr dają taką samą resztę z dzielenia przez 9, więc ich różnica jest podzielna przez 9.W tym kanale znajdziesz pełny wykład - 100% lekcji - z Matematyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum..

Cecha podzielności przez m = 10.

119 : 9 = 13 reszta 2Temat lekcji: Cechy podzielności przez 3 i przez 9.. Cecha podzielności przez 9Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy IV Imię i nazwisko prowadzącego: mgr Barbara Lewicka Data: 12.12.2011 Liczba uczniów: 28 Temat: Poznajemy cechy podzielności liczb przez 10 i 100 Cele lekcji: • ćwiczenie rachunku pamięciowego • rozwijanie logicznego myślenia • wdrażanie do posługiwania się uogólnieniami i terminologią matematyczną • rozwijanie intuicji .Pomysły na lekcje 75.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .9 Podzielnośd przez 9 ciekawostka Jeżeli wybierzemy dowolną liczbę, obliczymy różnicę jej i sumy jej cyfr i wykreślimy z wyniku dowolną cyfrę nie będącą zerem, możemy ją odgadnąd na podstawie pozostałych cyfr.. Przykład: 15610, 5660, 250.Cecha podzielności przez $2$.. Wielokrotności i dzielniki.. Na przykład: Liczba 113 ma na cyfrę jedności 3, ale.. Wobec tego liczba naturalna x daje taką samą resztę z dzielenia przez 10, jak jej cyfra jedności.Przykład: 61974 (4+9+6)-(7+1)=19-8=11 Cechy podzielności przez 12 Liczba jest podzielna przez 12, gdy równocześnie dzieli się przez 4 i przez 3 Przykłady: 1512 - ostatnie dwie cyfry świadczą o podzielności przez 4, a suma cyfr 1+5+1+2=9 jest podzielna przez 3..

Cecha podzielności przez $3$.

Dzieci wymieniają kolejne liczby naturalne poza podzielnymi przez 3 i zawierającymi cyfrę 3, zamiast tych liczb mówią słowo „bum".. 5 + 1 + 0 + 2 + 5 + 2 = 15, 15 dzieli się przez 3 *- zna cechy podzielności przez 3, 9; - wpisuje brakujące cyfry w liczbie tak, aby była podzielna przez 3, 9; - stosuje poznane cechy w zadaniach; - potrafi wyodrębnić z danego zbioru liczby naturalne podzielne przez 3, 9.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100, przez 4 oraz przez 3 i 9 Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu cech podzielności przez 2, 5, 10, 100, przez 4 oraz przez 3 i 9.. Przykład: 3 2115 bo 3 2+1+1+5 = 9; 9 73611 bo 9 7+3+6+1+1 = 18.. Cechy podzielności przez 13 Aby dowiedzieć się czy dana liczba dzieli .Cecha podzielności przez 4 Liczba jest podzielna przez 4, jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.. Klasa 4 | Uczę.pl2.. Tym razem nie wystarczy popatrzeć na cyfrę jedności liczby.. Przykłady: 3 0, 78 5, 1 09 0.. Część 3.. CECHY PODZIELNOŚCI PRZEZ 6 Liczba dzieli się przez 6, jeżeli dzieli się przez 3 i dzieli się jednocześnie przez 2, bo 6 = 3 * 2.. Poznamy teraz cechy podzielności przez 3 i 9.. Powodzenia:) Tomasz D. Gwiazda− uczeń odkrywa cechę podzielności przez 3 i 9 − uczeń stosuje odkrytą regułę do badania, czy dana liczba jest podzielna przez 3 lub przez 9 Metody pracy: - burza mózgów, - dyskusja Formy pracy: - zbiorowa, - indywidualna Środki dydaktyczne: magnesy, 27 pasków ilustrujących dziesiątki, 40 pasków z 3 kratek, 1 z 6 kratek, 1z 5 .Pomysły na lekcje poświęcone podzielności liczb naturalnych..

Cechy podzielności liczb przez: 2, 5, 10, 100 i 4.

Podobnie.. Ka-da cecha omówiona osobno.. LICZBA NATURALNA DZIELI SIĘ PRZEZ 3, GDY SUMA JEJ CYFR JEST PODZIELNA PRZEZ 3. np. liczba 510 252 jest podzielna przez 3 bo suma jej cyfr jest podzielna przez 3.. Czytaj więcej.. Przykłady: 27 bo 2+7=9 123 bo 1+2+3=6 621 bo 6+2+1=9 Cecha podzielności przez 4 Liczba jest podzielna przez 4 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.. Metody pracy - elementy metody czynnościowej; - metoda problemowa; - rozmowa.Cechy podzielności przez trzy i dziewięć .. Przykład:Liczba jest podzielna przez 9 jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9.. Cecha podzielności przez 5 Liczba jest podzielna przez 5, jeżeli w rzędzie jedności ma cyfrę 0 lub 5.. Przykłady: 120 bo 20/4=5 Na lekcji wyjaśnimy w jaki sposób szybko sprawdzić, czy duża liczba dzieli się przez 3 lub 9.. Na przykład: Liczba 113 ma na cyfrę jedności 3, ale.. Tym razem nie wystarczy popatrzeć na cyfrę jedności liczby.. Na każdym palcu dłoni wpiszcie liczby, które będą spełniały podane warunki: kciuk - liczby podzielne przez 2, palec wskazujący - liczby podzielne przez 3, palec środkowy - liczby podzielne przez 10, palec .Cechy podzielności przez trzy i dziewięć .. Przykłady: 4365: 4 + 3 + 6 + 5 = 18 ⇒ 1 + 8 = 9; 1134: 1 + 1 + 3 + 4 = 9; • Liczba jest podzielna przez 10, je śli jednocze śnie dzieli si ę przez 2 i 5 (je Ŝeli jej ostatni ą cyfr ą jest 0).. Przykłady: 11 6, 3 40, 20 36.. Matematyka wokół nas.. Lekcja z e-podręcznika• Liczba jest podzielna przez 9, je Ŝeli suma jej cyfr tworzy liczb ę podzieln ą przez 9.. Podobnie jak w przypadku m = 2 i m = 5 jeśli k > 0, to 10 k daje resztę 0 z dzielenia przez 10.. Liczba jest podzielna przez $2$, jeżeli jej ostatnią cyfrą jest: $2, 4, 6, 8$ albo $0$.. Część 1.. Poznamy teraz cechy podzielności przez 3 i 9..Komentarze

Brak komentarzy.