Zapisz cyframi pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy
Jeśli poprawnie zapiszesz trzy kolejne liczby z jednego poziomu, możesz .. sto dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt e) pięćset sześć tysięcy siedemset osiem .. dwadzieścia pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy pięć .zapisz liczbę cyframi trzysta czterdzieści pięć tysięcy , trzydzieści pięć tysięcy dwa , dwieście tysięcy trzydzieści pięć , osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięc moni3 19.10.2010Zapisz liczby cyframi.. mamy trzydzieści tysięcy osiem całości oraz dwadzieścia pięć części setnych, czyli: .Zapisz cyframi : osiem tysięcy sto cztery - 8104 dwieście pięć tysięcy czterdzieści dziewięć - 205 049 dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt - 2 080 850 dziesięć milionów sześćset tysięcy dwadzieścia sześć - 10 600 026 dziewięćset milionów dwadzieścia tysięcy - 900 020 000 cztery miliardy sto pięć milionów dwieście - 4 105 000 200.2 500 000 - dwa miliony pięćset tysięcy 7 300 108 - siedem milionów trzysta tysięcy sto osiem 30 020 000 - trzydzieści milionów dwadzieścia tysięcy 530 000 201 - pięćset trzydzieści milionów dwieście jeden 2 880 000 000 - dwa miliardy osiemset osiemdziesiąt milionów 1 000 320 000 - miliard trzysta dwadzieścia tysięcyZapisz podane liczby cyframi : sześć milionów trzydzieści tysięcy dwieście dwa .. a) dwadzieścia pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy pięć b) czterysta tysięcy siedemset osiemdziesiąt c) dziewięćset dziewięć tysięcy cztery d) osiem milionów trzy tysiące sześćset e) trzy miliony sześć tysięcy pięć f) dwieście trzydzieści tysięcy sześć111111 sto jedenaście tysięcy sto jedenaście 7654321 siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden ..

5 700 450 - pięć milionów siedemset tysięcy czterysta pięćdziesiąt .

drugą część wziąć, przesunąć przecinek za 2 cyfrę, zaokrąglić i na obu użyć .Zapisz podane liczby cyframi-siedem milionów dwadzieścia tysięcy pięćset trzy.-dziewięć milionów sześćset tysięcy czterdzieści pięć -pięćset trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy sto-jeden miliard osiemset milionów sześćset tysięcy-dwadzieścia miliardów siedemset milionów dwa tysiąceTłumaczenie słowa 'sto tysięcy' i wiele innych tłumaczeń na angielski - darmowy słownik polsko-angielski.. Dane liczby zapisz za pomocą cyfr: a) czterysta milionów sto tysięcy dwadzieścia pięć, b) osiem tysięcy dwadzieścia trzy, c) sto dwa miliardy sto dwa miliony sto dwa tysiące sto dwa.. Jeżeli jednak setki, dziesiątki lub jednostki mają wartość zerową, to formę liczebnika porządkowego ma tylko ostatni składnik, np.Sześc milionów trzydzieści tyśęcy dwadzieścia dwa = 6 030 022 siedemset trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy sto 703 840 100 trzydzieści miliardów czterdzieści milionów osiem tysięcy.. 6 Zadanie.. d) siedemset milionów czterdzieści pięć tysięcy dwa e) trzy miliardy osiemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaścieSiedem milionow dwadziescia tysiecy piecset trzy ,piecset trzy miliony siedemset dziewiec tysiecy sto, dziewiec milionow szescset tysiecy czterdziesci piec,jeden miliard osiemset milionow szescset tysiecy, dzwadziescia miliardow siedemset milionow dwa tysiace , piec miliardow dziewiecset piec..

d) dziesięć milionów sześćset tysięcy dwadzieścia sześć .e) dziewięćse.

Materiał zawiera 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 2 filmy, 17 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych.. 9 Zadanie.. prosze szybko jak ktoś może .Zapisz cyframi liczby: osiem tysięcy sto cztery dwieście pięć tysięcy czterdzieści dziewięć dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy osiemset pieęćdziesiąt dziesięć milionów sześćset tysięcy dwadzieścia sześć dziewięćset milionów dwadzieścia tysięcy cztery miliardy sto pięć milionów dwieście Proszę o szybką odpowiedźZapisz podane liczby cyframi.. 5 Zadanie.. Ćwiczenia - zapisywanie i odczytywanie dużych liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym, również w kontekstach realistycznychMateriał zawiera 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 2 filmy, 17 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych.. pokaż więcej.. Filmy: przykłady dużych liczb, odczytywanie dużych liczb (grupy cyfr w liczbach).. =30 040 008 000Zapisz cyframi następujące liczby: a) dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści siedem:.. b) trzysta tysięcy czterysta jedenaście: .. trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem:.. b) dwieście tysięcy .Zapisz podane liczby cyframi: trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześć dwa miliardy pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa pięćset milionów pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć sto miliardów sześć milionów sześćset dwa tysiące siedem Zapisz słownie: 600060 1008009600Co ważne, liczby typu dziesięć tysięcy, sto tysięcy, dziesięć milionów i tym podobne, nie są potęgami tysiąca..

jak to sie pisze pokolei cyframiZapisz liczbę cyframi.

Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .2 345 - dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć.. KARTA PRACY NR 2 - SYSTEM DZIESIĄTKOWY 1.napisz cyframi dziewięćset miljonów dwadzieścia tysięcy .. 1.03.2011 dziewięćset milIonów dwadzieścia tysięcy-900 020 000 cztery milIardy sto pięć milIonów dwieście-4 105 000 200 Prosze o 6 na profilku :PP Od 1 do 2 z 2 .Ruletka - Zakręć kołem i zobacz, co wypadnie.Zad.2 Zapisz cyframi podane liczby: a) milion dwieście czterdzieści tysięcy sześć b) sto dwadzieścia osiem tysięcy c) sześćset osiemdziesiąt cztery.. Filmy: przykłady dużych liczb, odczytywanie dużych liczb (grupy cyfr w liczbach).. 8 Zadanie.. a owiec sto i dwadzieścia tysięcy, gdy poświęcali dom Boży król i wszystek lud.1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, Zadanie premium.. tysiąc - 1 000 (10 3 ) dziesięć tysięcy - 10 000Zapisz te liczby cyframi :a) osiem tysięcy sto cztery b) dwieście pięć tysięcy czterdzieści dziewięć c) dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt..

5 ... 10 500 063 - dziesięć milionów pięćset tysięcy sześćdziesiąt trzy.

7 Zadanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt