Napisz co to efekt cieplarniany
j.w. Proszę o jakieś konkretne przykłady z krótkim omówieniem ( wyjaśnieniem pojęcia itp. ) :) dam łapki, a najlepszemu - naj.. Polega ono na gromadzeniu się ciepła z promieniowania słonecznego oraz ciepła emitowanego przez Ziemię w dolnych warstwach atmosfery za sprawą gazów cieplarnianych zawartych w atmosferze.odpowiedział (a) 09.01.2010 o 17:04.. Dzięki temu na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała.Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego (głównie światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m. in.. Występuje jednak nie tylko na Ziemi.. Do gazów cieplarnianych zalicza się: tlenek węgla(IV) CO 2, para wodna, metan CH 4, tlenek azotu(I) N 2 O, tlenek węgla(II) CO, ozon O 3.EFEKT CIEPLARNIANY Efekt cieplarniany, wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracja dwutlenku węgla (lub innych gazów nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania - tzw. gazów cieplarnianych), jeden z negatywnych skutków skażenia środowiska naturalnego.Efekt cieplarniany odkrył w 1824 Jean Baptiste Joseph Fourier, a jako pierwszy ilościowo przeanalizował Svante Arrhenius w 1896.. Przeważnie są to zjawiska na poziomie kosmicznym, m.in. cykliczne zmiany kształtu orbity Ziemi oraz nachylenia jej osi w stosunku do orbity..

Przyczyny: - nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi.

odp.. Obecnie wynosi ona około 15ͦ C, podczas gdy bez tego zjawiska spadłaby do prawie -20ͦ C.odpowiedział (a) 02.06.2011 o 19:18.. - spalanie paliw kopalnych w elektrociepłowniach, elektrowniach.. Dzięki temu zjawisku istnieje życie na Ziemi.. cieplnego).. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćEfekt cieplarniany to zatrzymywanie ciepła przez gazy obecne w atmosferze.. Biorą się one między innymi z rozwijającego się przemysłu, spalaniem paliw kopalnych (ropy naftowej, węgla).Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego (głównie światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m. in.. Gazy te mają bezpośredni wpływ na efekt cieplarniany, ponieważ pochłaniają promieniowanie podczerwone pochodzące z naszej planety.Termin "efekt cieplarniany" wywodzi się z podobieństwa do przemian cieplnych zachodzących w szklarni (niekiedy używa się określenia - "efekt szklarniowy"[3])..

Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego są jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.

- wycinanie lasów deszczowych.. Jest to proces, w którym absorpcja i emisja promieniowania podczerwonego przez gazy atmosferyczne ogrzewa dolną atmosferę i powierzchnię planety.Efekt cieplarniany istnieje w systemie klimatycznym w naturalnych warunkach, powodując, że średnia temperatura najniższej warstwy atmosfery ziemskiej wynosi około 15°C.. Efekt cieplarniany .Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stuletnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węgla i ropy naftowej, emisją metanu (rolnictwo, odpady) i freonów (całkowicie pochodzą z przemysłu), a takaż wypalaniem lasów (wylesienia i pożary) oraz jednym z największych źródeł dwutlenku węgla - motoryzacją.Efekt cieplarniany wywołują gazy w atmosferze, pochłaniające promieniowanie cieplne, nazywane gazami cieplarnianymi.. Dzięki temu na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała.Efekt cieplarniany - to zjawisko stopniowego podnoszenia się temperatury na naszej planecie..

Wpływ poszczególnych gazów na efekt cieplarniany jest trudny do określenia.Czym jest efekt cieplarniany.

Temperatura powierzchni Ziemi wynosi ok. 14°C.. Środowisko kształtowało się przez miliony lat w obecnie panujących warunkach klimatycznych, a mieszkający na Ziemi ludzie nauczyli się korzystać z jego naturalnych dóbr.Efektem cieplarnianym nazywamy proces ocieplania się naszej planety, w wyniku obecności w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych bądź szklarniowych.. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów w atmosferze Ziemskiej.. Są to cząsteczki, które mają wspólną właściwość - pochłaniają ciepło.. Zmiany powodujące wzrost nasilenia efektu cieplarnianego są główną przyczyną obserwowanego na Ziemi globalnego ocieplenia[2].Efekt cieplarniany to zdolność atmosfery do przepuszczania promieniowania słonecznego oraz zatrzymywanie promieniowania pochodzącego z Ziemi..

Klimat na Ziemi to się ocieplał, to ochładzał.Efekt cieplarniany jest przedmiotem wielu gorących dyskusji.

Bez atmosfery i gazów cieplarnianych temperatura wynosiłaby -18°C uniemożliwiając życie na Ziemi.Efekt cieplarniany w bardzo istotny sposób kształtuje klimat naszej planety.. Gdyby atmosfera była przepuszczalna dla promieniowania cieplnego emitowanego przez powierzchnię Ziemi, to nie zwiększałaby jej temperatury.. Powoduje to utrzymanie stosunkowo wysokiej temperatury na powierzchni planety oraz w dolnych warstwach atmosfery.. Efekt cieplarniany - zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze.. Zatrzymują one promieniowanie podczerwone (cieplne) Ziemi.. Nasza planeta zostaje rozgrzana przez promienie słoneczne i sama oddaje ciepło.Jak zapobiegać efektowi cieplarnianemu ?. cieplnego).. W ciągu ostatnich 150 lat temperatura na ziemi wykazuje stały wzrost.. Na Ziemi termin "efekt cieplarniany" odnosi się zarówno do podwyższenia temperatury, związanego z czynnikami naturalnymi, jak i do zmiany tego efektu, wywołanego emisją .. Efekt cieplarniany - zjawisko podwyższenia temperatury planety przez obecne w jej atmosferze gazy cieplarniane (w porównaniu z sytuacją, w której gazów cieplarnianych by nie było).. Efekt cieplarniany (naturalny), jest zjawiskiem korzystnym dla kształtowania warunków życia na Ziemi.Efekt cieplarniany, inaczej szklarniowy powodowany jest zachwianiem stanu równowagi między energią słoneczną ogrzewającą Ziemię a promieniowaniem podczerwonym wysyłanym przez nagrzaną powierzchnię Ziemi, spowodowanym nadmierną emisją tak zwanych gazów cieplarnianych, np.: CO2, ozonu, freonu, CH4.Efekt cieplarniany - zjawisko podwyższenia temperatury planety przez obecne w jej atmosferze gazy cieplarniane .. Gazy cieplarniane to składniki atmosfery ziemskiej, które na skutek swoich właściwości fizykochemicznych potrafią zatrzymywać energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej.. Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym występującym na naszej planecie, gdyż bez niego na Ziemi nie mogłoby istnieć życie.. - rosnące masy odpadów organicznych z wielkich miast, .Zmiany takie są w przyrodzie zjawiskiem naturalnym, wynikającym ze współdziałania wielu czynników.. Poza tym może on zachodzić wszędzie tam, gdzie ciało niebieskie otacza atmosfera.Efekt cieplarniany to zjawisko, którego źródłem mogą być naturalne procesy zachodzące w przyrodzie lub działalność człowieka.. Nie można temu zaprzeczyć.. Dzięki temu na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała.. W przeciwnym razie na Ziemi byłoby zdecydowanie zimniej.Efekt cieplarniany jest to zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze.. - transport towarów i przewóz ludzi oraz zwiększająca się liczba pojazdów..Komentarze

Brak komentarzy.