Napisz zdania przeczące she has two jobs at the same time
Język ANGIELSKI poziom podstawowy dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]" - ten materiał przygotowaliśmy z myślą o uczniach ostatnich klas technikum, którzy na egzaminie .10.. ZDANIA PRZECZĄCE: W zdaniach z inwersją we wszystkich trybach warunkowych obowiązują te same dwie zasady: 1) Słówko "not" umieszczamy po podmiocie.. 22) I have just written a long letter to my friend; Ułóż pytania , pytając o podkreślona.. By davmon2 Napisz zdania twierdzące w czasie teraźniejszym Present Continuous używając czasowników podanych w zdaniach.. Dla ułatwienia zostały podane pierwsze wyrazy.21) She has lived here for fifteen years.. Wstaw zdania A-D w luki 1-3, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. (nie:Dopisz do podanych zdań pasujące pytania i zdania przeczące.. 4 They have recently been to Finland.Dopisz do podanych zdań pasujące pytania i zdania przeczące.. Możemy też użyć tego czasu mówiąc o doświadczeniach życiowych,o czynnościach ,które się wydarzyły lub zapytać,czy zostały ukończone.. 6 She usually wears .Q: Napisz przykładowe zdania z Off smb's noodle.. Zastosuj odpowiedni czas - present perfect lub past simple.. Użyj wyrazów w nawiasach.. Język ANGIELSKI poziom podstawowy - to z nim maturzyści musieli się zmierzyć trzeciego dnia egzaminu dojrzałości.. PRZYKŁAD Columbus / discover (Australia / America) Columbus didn't discover Australia..

4 Zmień zdania twierdzące w przeczące.

Aby poprawnie wykonać to zadanie, musisz używać poprawnie małych i wielkich liter oraz stosować się do zasad interpunkcji.. Zastosuj odpowiedni czas - present perfect lub past simple.. Do they have nice teachers .Napisz na karcie odpowiedzi numer zdania i odpowiednią literę, np. 0.A.. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ - to wszystko .Napisz zdania przeczące.. W zdaniach (1-3) wybierz dokończenie A, B, C albo D zgodne z treścią tekstu.. (0-7 pkt) Przeczytaj poniższy tekst.. 2) Nie stosujemy form skróconych: hadn't, weren't, shouldn't.. We worked on a project yesterday.7 Dopasuj zdania 1-8 do poszczególnych osób.. Następnie znajdź w tekście wyrazy lub wyrażenia, które odpowiadają definicjom podanym w punktach 4-9.matura exam part 3 by agnieszka-245724 in basic, maturaexam e mokexam"Matura 2015..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt