Napisz pytania i krótkie odpowiedzi używając podanych słów you go to the cinema with you
2011-12-18 15:59:45Krótkie odpowiedzi są reakcją na pytania ogólne, czyli takie, na które można odpowiedzieć tak lub nie.Samo yes lub no nie jest elegancką odpowiedzią na pytanie ogólne.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Na podstawie reprodukcji fragmentu obrazu Henryka Siemiradzkiego "Sąd Parysa" i własnej wyobraźni napisz krótkie opowiadanie, w którym zastosujesz co najmniej 10 wyrazów wybranych z ramki….. i were dla pozostałych osób) rządzi się swoimi prawami i tworzy pytanie przez zmianę szyku, czyli występuje przed podmiotem.Pytanie w tym przypadku obywa się bez operatora.Jak utworzyć pytania i przeczenia w czasie Present Perfect?. Tim/ a cleaner/ x 5. the mashed potatoes / spicy / vSzukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Will they have an argument with her?1 Ćwiczenia utrwalaj Ące zagadnienia gramatyczne dla uczniÓw szkoŁy podstawowej opracowała: anna kargulNapisz pytania d podanych odpowiedzi 2010-05-26 19:55:59 Napisz pytania używając podanych czasowników: 2011-11-21 17:35:27 Ułóż pytania z podanych wyrazów i wyrażeń.Następnie napisz odpowiedzi .. Aby to zrobić, do słowa Yes lub No dodajemy osobę oraz odpowiednią formę czasownika posiłkowego to do..

Napisz pytania i krótkie odpowiedzi, używając podanych wyrazów i czasownika be w czasie Past simple.

Przeczytaj wyczerpujący opis tworzenia przeczeń i pytań w czasie Present Perfect z wykorzystaniem operatora have/has.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Odpowiadając przecząco należy również zaprzeczyć do lub does słowem not.. Zadanie premium.. 2011-11-29 17:38:29Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.. This is the life!Z podanych wyrazów ułóż pytania!. Następnie popatrz na obrazek z˝ćwiczenia 1 i˝napisz krótkie odpowiedzi.. 2011-01-16 13:52:08 Ułóż pytania z podanych wyrazów i wyrażeń.Następnie napisz odpowiedzi .. (you / live in .Opis czasu Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną.. Środa 29.04.2020 lekcja nr 6 według planu lekcji Zapisz w zeszycie: e-Lesson29.04.20203 Why wasn't / weren't you at home last Saturday?. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Present Simple: krótkie odpowiedzi.. Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 2011-11-29 17:38:29 Załóż nowy klubNapisz Pytania do podanych odpowiedzi ANGIELSKI 2009-06-01 14:07:46 Angielski klasa 5 -,- ułóż pytania do podanych odpowiedzi ..

3 Napisz pytania i krótkie odpowiedzi, używając podanych wyrazów i czasownika be w czasie Past simple.

- Zadanie 5: New English Plus 2.Materiały ćwiczeniowe wersja pełna - strona 71Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Aby odpowiedzieć na pytanie w Present Simple, możemy użyć krótkich odpowiedzi.. - Nie byłam głodna.Zdanie wprowadzane jest przytoczeniem czyichś słów w ich dosłownym brzmieniu.. - Nie było nas w domu w niedzielę.. - Odpowiedziałem, że pożyczę.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Mowa zależna jest to przytoczenie czyjejś lub własnej wypowiedzi niedosłownie, lecz w postaci zdania podrzędnego dopełnieniowego.. Pytania .2 Napisz pytania, używając podanych słów.. Budowa zdania w czasie Past Simple zależy od tego jaki stosujemy czasownik.. Np.: - Basia zapytała, czy pożyczę jej słownik.. Jeśli używamy czasownika "to be" - "być" (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco: Podmiot + was/were + reszta zdania np.:Napisz pytania i krótkie odpowiedzi używając „be" w Past Simple, zgodnie z obrazkami.. pokaż więcej.. ; 2013-12-02 16:30:44 Ułóż pytania i odpowiedzi z podanych wyrazów .Napisz pytania i krótkie odpowiedzi, używając podanych wyrazów i czasownika be w czasie Past simple..

Napisz pytania korzystając z podanych słów.

Zdania twierdząceDodaj nowy 1.. 2009-10-23 16:17:32Czasownik to be ( w czasie przeszłym was w 1 i 3 os. l.poj.. 2014-02-26 19:33:43 Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi .. Yes, it was.Pamiętajcie, że skrócone formy czasownika to be są o wiele częściej używane: wasn't = was not/weren't = were not.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce..Komentarze

Brak komentarzy.