Opisz czynności pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem
Kończyny dolne układa razem 3.. Schładzanie miejsc oparzonych można prowadzić polewając je strumieniem bieżącej wody, najlepiej o temperaturze ok. 20 stopni przez około 15 min, a najlepiej do momentu ustąpienia bólu.W jaki sposób udzielamy pierwszej pomocy w przypadku gdy człowiek nie oddycha.. Ilustracja przedstawia uderzenie pioruna w budynek w zabudowie wielkomiejskiej.. Czynności te powinny wykonywać osoby odpowiednio przeszkolone, gdyż wtedy przywracanie podstawowych czynności życiowych ma szansę powodzenia.. Ratownik przywodzi kończyny górne poszkodowanego do tułowia 2.. Kontakt z urządzeniami elektrycznymi wymaga dużej koncentracji, częste jednak lekceważenie zasad bhp oraz nieumyślność może być przyczyną wypadku przy pracy związanego z porażeniem.Pierwsza pomoc polega na : 1.Przerwij obwód elektryczny, po przez wyciągnięcie wtyczki z gniazda lub wykręcenie bezpiecznika.. Nie wolno dotykać osoby porażonej prądem, zanim nie odłączy się jej od źródła prądu.. Niewłaściwe przeprowadzenie zabiegów ratowniczych może być przyczyną katastrofy.W pierwszej minucie po porażeniu istnieje 98 proc. szans uratowania życia, po 3 min - 40 proc., po 5 min - 25 proc., a po 8 min - już tylko 5 proc.. Zatrzymanie krążenia.. Jeżeli jesteśmy świadkami porażenia prądem, przede wszystkim musimy zadbać o własne bezpieczeństwo uważając, aby samemu nie ulec porażeniu..

AD5.Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem.

OBJAWY PORAŻENIA PRĄDEM 1.. 3.Sprawdzić tętno oraz oddech porażonego prądem niskonapięciowym 4.W przypadku utraty przytomności trzeba zastosować pozycję boczną ustaloną.. Pierwszej pomocy w porażeniu prądem udziela się po odłączeniu napięcia albo po odsunięciu poszkodowanego od instalacji przedmiotem nieprzewodzącym prądu.. 2011-04-03 22:09:46; Opisz przyczyny przedstawiania oparzeń i odmrożeń pierwszej pomocy w tych przypadkach 2011-09-13 18:19:42Wypadki i miejsca, w których mogą się one zdarzyć, bywają bardzo różne - skaleczenie podczas prac domowych, wypadek komunikacyjny, upadek z wysokości, np. z drzewa lub drabiny, porażenie prądem elektrycznym, poparzenie -przykłady można by mnożyć.. Przede wszystkim odetnij źródło prądu!. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że nie wolno dotykać osoby poszkodowanej bez uprzedniego odłączenia jej od źródła prądu.. 2.Usunąć porażonego w bezpieczne mij\ejsce.. Pierwsza pomoc nie jestW przypadkach skręcenia pierwsza pomoc ma na celu zmniejszenie dolegliwości oraz ograniczenie szkód spowodowanych przez uraz.. Przede wszystkim odetnij źródło prądu!Pierwsza pomoc i leczenie.. Źródła, przyczyny, charakterystyka i skutki porażenia prądem elektrycznym zmiennym i stałym Stopnie obrażeń prądem Zachowanie w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi 22., 23..

Zasady postępowania podczas burzy, pierwsza pomoc w przypadku porażenia piorunem.

Do porażenia prądem dochodzi na skutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka.. Dlatego w pierwszej kolejności jak najszybciej odetnij ofiarę od źródła prądu - wyłącz bezpieczniki, a następnie wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie.Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem Pozycja bezpieczna 1.. Funkcjonowanie każdego organizmu żywego wiąże się z przepływem przez tkanki bardzo słabych prądów .- w cięższych przypadkach (rozległe oparzenie, objawy wstrząsu) natychmiast powiadomić pogotowie ratunkowe.. Polecenie do wykonania przez ucznia dotyczące wyłącznika prądu w domu.. Dotykanie osoby lub przedmiotów pod napięciem grozi porażeniem ratownika.W pierwszej minucie po porażeniu istnieje 98 proc. szans uratowania życia, po 3 min - 40 proc., po 5 min - 25 proc., a po 8 min - już tylko 5 proc..

Porażenie prądem - pierwsza pomoc.

2010-02-18 15:16:08; Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku zwichnięcia stawu oraz złamania kosci ?. Odłącz bezpieczniki (korki), wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie.Udzielenie pierwszej pomocy osobie porażonej prądem może uratować jej życie, dlatego tak ważne jest posiadanie przynajmniej podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.. Klęka z tej strony poszkodowanego, w którą zamierza go obrócić 4.. Podsumowanie informacji w punktach.. Trzeba odłączyć bezpieczniki, a następnie wyjąć z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego.Porażenie prądem - pierwsza pomoc Podejmując się ratowania ofiary porażenia prądu, należy zachować dużą ostrożność, aby samemu nie ulec porażeniu.. Jeśli jest prawdopodobne lub pewne, że poszkodowany uległ porażeniu prądem elektrycznym, postępuj szczególnie ostrożnie.. 5.W razie zatrzymania akcji serca należy wykonać zewnętrzny masaż serca.. W przypadku porażenia piorunem, tak jak przy porażeniach elektrycznych, do śmierci dochodzi z powodu zatrzymania krążenia i oddechu.Pierwsza pomoc w wypadku porażenia prądem Porażenie prądem jest przyczyną utraty przytomności i bezdechu ; to niebezpieczny uraz, który w wielu przypadkach jest przyczyną zgonu ..

Porażenie prądem.

Różne też mogą być ich skutki.. Jeśli do porażenia doszło w pomieszczeniu (np. w domu), należy wyjąć wtyczkę z kontaktu lub odłączyć centralne zasilanie prądu.Udzielając pomocy ofierze porażenia piorunem, najlepiej jest przenieść się wraz z poszkodowanym w bezpieczne miejsce, zwłaszcza jeżeli w ciągu ostatnich 30 minut obserwowano uderzenia piorunów.. Następuje w wyniku zetknięcia tkanek organizmu ze źródłem energii elektrycznej.. Udzielając pomocy choremu, należy się upewnić, że nie ma on kontaktu ze źródłem prądu.. Dowiedz się, jakie są przyczyny porażenia oraz jak udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.PIERWSZEJ POMOCY POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM UWAGI OGÓLNE 1.. Porażenie prądem - pierwsza pomoc.. Zatrzymanie oddechu.. Odmrożone miejsca należy delikatnie ogrzać np. przykładając ogrzany ręcznik, mocząc w letniej wodzie (początkowo temperatura powinna być w granicach 30°C i powoli wzrastać do 36°C).Porażenie prądem elektrycznym - reakcja fizjologiczna, zranienie lub odczucie, powstające w wyniku przepływu znacznego prądu elektrycznego przez ciało organizmów żywych - ludzi i zwierząt.. Podczas udzielania pierwszej pomocy osobie porażonej, trzeba zachować szczególną ostrożność, by samemu nie ulec wypadkowi.. Utrata przytomności.. Skurcz mięśni.. Jeśli jest prawdopodobne lub pewne, że poszkodowany uległ porażeniu prądem elektrycznym, postępuj szczególnie ostrożnie.. Oparzenia, martwica i .Porażenie prądem elektrycznym to sytuacja, do której dochodzi z powodu własnej nieostrożności, ale również w wyniku wadliwie skonstruowanych domowych urządzeń elektrycznych bądź nieodpowiedniego posługiwania się nimi itp. Porażenie prądem w warunkach domowych nie niesie ze sobą poważniejszych konsekwencji, a sam poszkodowany nie odnosi większych obrażeń.Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem.. Do porażenia prądem może dojść w domu, podczas wykonywania codziennych czynności - w momencie zbliżenia ciała do sprzętu elektrycznego, np. pralki .Porażenie prądem o niskim napięciu może doprowadzić do utraty przytomności, natomiast o wysokim napięciu nawet do śmierci.. Pierwsza pomoc przy oparzeniach.Film instruktażowy dotyczący udzielania pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem.Film został zrealizowany w ramach projektu Harcerskiego Klubu Ratownicz.Pierwsza pomoc: Jeżeli osoba nie jest uczulona należy: usunąć żądło, miejsce użądlenia dokładnie umyć woda z mydłem, przyłożyć zimny okład w miejscu ukąszenia (pozwoli to zmniejszyć obrzęk), a w przypadku ukąszenia w obrębie jamy ustnej i szyi podać kostkę lodu do ssania i skontaktować się z lekarzem, Ważne!W zakres pierwszej pomocy przedmedycznej wchodzą takie czynności jak (istotna kolejność): zabezpieczenie miejsca wypadku sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych - krążenia, oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów) oraz zapewnienie komfortu psychicznego poszkodowanegoNajważniejsze, by jak najszybciej znaleźć się w ciepłym (ale nie gorącym) pomieszczeniu, pozbyć się ubrań i biżuterii..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt