Napisz oskarżenie sokratesa
Oczywiści wszystkie zarzuty jakie były jemu postawione, Sokrates sam odparł i udowodnił swoją niewinność.. Pierwszy dotyczył nieuznawania przez Sokratesa bogów uznanych przez państwo, czy wręcz ateizmu.. Ja nazywam się Platon, a moim zadaniem jest bronić jego dobrego imienia oraz rozpatrzyć tę sprawę z innego punktu widzenia, gdyż każdy z nas patrzy na to swoimi oczyma.napisz przemówienie obrona Sokratesa skazanego na karę śmierci 2010-09-12 13:28:33 ostarcyzm zwany inaczej sądem skorupkowym miał służyć obronie aten przed wyprowadzeniem rządów tyrańskich -to jest prawda czy fałsz 2010-01-04 15:28:50Sokrates uważał, że "dążenie do wiedzy poprzez niewiedzę" jest jego życiowym celem.. Jesteśmy tutaj po to, aby osądzić Balladynę.. Bliżej słowa kl 2.Sokrates to postać historyczna, jakkolwiek nie istnieją żadne pisma spisane jego ręką.. Do dzisiaj jest ona synonimem złośliwej i kłótliwej kobiety.. ".ty mówisz, że ja duchy uznaję i nauczam o nich; inna rzecz: nowe, czy stare.. Ale cel tego oskarżenia był inny, niż sprawiedliwe zbadanie i uniewinnienie lub ukaranie.Sokrates, (470-399p.n.e) uważany, za najmądrzejszego filozofa wszechczasów, był „ojcem racjonalizmu".. Był rok 399 p.n.e. Złoty wiek Aten, jaki miał miejsce za Peryklesa, stawał się historią.Przemówienie oskarżające Balladynę Witam Szanowny Wysoki Sąd, Drogą Obronę oraz oskarżoną..

Napisz tekst oskarżenie, które mogłoby być odczytane przed sądem .

Oskarżenia, jakim go poddano były absurdalne, zarzucano mu demoralizację młodzieży ateńskiej oraz antyreligijne nauczanie.Sokrates (ur. 469 p.n.e. - zm. 399 p.n.e.) był wybitnym greckim filozofem, uważanym za genialnego filozofa starożytności, na miarę, w opinii niektórych, przewyższającą jego ucznia Platona czy też Arystotelesa.Sokrates odrzuca oskarżenia, stwierdzając, że nie ma w nich nic prawdziwego.. Za taką postawę, za publiczne prowadzenie dialogów oskarżono go i skazano na śmierć.. Punkt ten udało się Sokratesowi oddalić.. .Miał także Sokrates żonę - Ksantypę.. Po pierwsze, świadectwo Ksenofonta, który w pierwszych zdaniach komentarza do tekstu oskarżenia pisze: „Wszędzie bowiem powtarzano sobie twierdzenie Sokratesa, że d a i m o n i o n daje mu znaki wróżebne, i stąd przede wszystkim, jak mi się zdaje, wytoczono przeciwko niemu oskarżenie, że wprowadza nowe bóstwa" [ 8 ].Sokrates - (469-399 r. p.n.e.) syn kamieniarza na trwałe wpisał się do historii jako wielki filozof grecki.. .Sokrates był jednym z największych filozofów w dziejach, a przy tym uważał, że wcale nie jest mądry.. Oskarżenie i wyrok.. Drugi punkt dotyczył wywierania złego wpływu na młodzież.. Zatem duchy uznaję, wedle twoich słów, tyś to nawet zaprzysiągał na piśmie w oskarżeniu..

Kiedy wytoczono proces Protagorasowi, miał lat 58.Napisz zabawną anegdote o kimś z twojej rodziny 2020-11-18 18:05:46; ... Te powody wpłynęły na oskarżenie Sokratesa i postawienie go przed sądem.

Sokrates wykazuje sprzeczności w oskarżeniu i mowie Meletosa.. Kiedy wytoczono proces Diagorasowi, miał lat 54.. Równolegle z kultem Sokratesa rozwijał się także kierunek anty-sokratyczny, zniesławiający pamięć Platona.. Sokrates urodził się w 469 roku przed naszą erą.. z góry dzięki .. Wyrazem tego wrogiego kie­ runku był m. in.. Ja, prokurator mam obowiązek udowodnić wszystkim zgromadzonym, że ta kobieta jest winna zarzucanych jej czynów.Napisz krótką notatkę na temat Sokratesa życie i jego poglądy !. tylko niech ta praca zawiera wiecej niz 4 zdania .. Zarzutu tego nie udało się Sokratesowi zbić.Musze napisać mowe oskarżycielską lub obronną Sokratesa.. - rozwiązanie zadania.. Kiedy wytoczono procesy Anaksagorasowi, Fidiaszowi i Aspazji, miał lat 38.. Wyjaśnia, że nie jest ateistą, inaczej jedynie rozumie wiarę w greckich bogów..

Nataliix3.W 399 r. p.n.e. nieznany szerzej poeta Meletos przy poparciu przywódcy demokratów Anytosa i retora Lykona wniósł przed archonta basileusa (urzędnika zajmującego się sprawami religii) oskarżenie przeciwko Sokratesowi.

Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:na podstawie tekstu źródłowego obrona sokratesa, platona fragment mowy wygloszonej jakoby przez Sokratesa podczas procesu w czasie ktorego zostal oskarzony o bezboznosc psucie mlodziez i krytyke ustroju demokratycznego napisz co sadxzisz o postawie w 2008-11-25 18:31:34; Obrona Niepełnosprawnego 2014-07-16 18:55:43Wspomnienia o Sokratesie ('ATO[j.V7)u.0VEÓ(AaTO 2co>tpa"rouc, Memorabiłia Socratis).. złośliwy pamflet sofisty Polikratesa, napisany mniej więcejNapisz rozprawke czy Sokrates został słusznie oskarżony na smierć ?/ +0 (1) .. Kara śmierci.". Mędrzec odpiera zarzuty, jakoby nauczał za pieniądze.Po pierwsze, świadectwo Ksenofonta, który w pierwszych zdaniach komentarza do tekstu oskarżenia pisze: „Wszędzie bowiem powtarzano sobie twierdzenie Sokratesa, że d a i m o n i o n daje mu znaki wróżebne, i stąd przede wszystkim, jak mi się zdaje, wytoczono przeciwko niemu oskarżenie, że wprowadza nowe bóstwa" [ 8 ].Te powody wpłynęły na oskarżenie Sokratesa i postawienie go przed sądem.. - Tak brzmiały słowa aktu oskarżenia przeciwko jednemu z najsławniejszych filozofów epoki starożytnej.. Mówił zrozumiałym językiem, był dociekliwy, żądny wiedzy i mocno trzymał się swoich zasad..

To jemu przypisuje się sławną maksymę : "Wiem, że nic nie wiem".Sokrates przytacza dosłownie oskarżenie, na podstawie którego Meletos napisał skargę sądową: "Sokrates popełnia zbrodnię i dopuszcza się występku badając rzeczy ukryte pod ziemią i w niebie i ze słabszego zdania robiąc mocniejsze i drugich tego samego nauczając".

Choć żył niemal 2500 lat temu, nadal możemy wiele się nauczyć z jego słów.. Ale cel tego oskarżenia był inny, niż sprawiedliwe zbadanie i uniewinnienie .Sokrates został postawiony przed sądem na wniosek bogatego rzemieśnika ateńskiego mającego żal do filozofa , że odciąga mu syna od zawodu.Napisz tekst oskarżenia , które mogło być odczytane przed sądem .. Wszystko, co o nim wiemy, pochodzi z ust jego uczniów, mianowicie Platona oraz Ksenofonta, oraz z komedii "Chmury" Arystofanesa, a także wzmianek o nim zawartych w dziełach Arystotelesa oraz historyków starożytnych.Sokrates został postawiony przed sądem na wniosek bogatego rzemieślnika ateńskiego mającego żal do filozofa, że odciąga mu syna od zawodu.. ___ Polski .. Alfredo Panzini uczynił ją główną postacią opowieści „Santippe"11.. Na jego poglądach wzorowało się wielu późniejszych filozofów.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Oczywiści wszystkie zarzuty jakie były jemu postawione, Sokrates sam odparł i udowodnił swoją niewinność.. 2013-09-16 15:30:45 Napisz akt oskarżenia bądź akt obrony Syzyfa 2011-11-22 17:50:20 Napisz przemówienie na temat obrony słabszych 2012-09-16 20:44:28Oskarżenie miało dwa punkty.. Oskarżał go o niewyznawanie bogów, których uznaje państwo, i wyznawanie bogów, których nie uznaje państwo oraz psucie młodzieży.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Filozofia dla gentlemana W trakcie moich studiów historycznych podjąłem decyzję o.W „Obronie Sokratesa" nie rozstrzyga Platon (427 p.n.e.-347 p.n.e.) - uczeń Sokratesa, którego śmierć uważał za niewyobrażalną zbrodnię ateńskiej republiki - żadnych fundamentalnych spraw z dziedziny ontologii czy epistemologii, pozostaje jednak ona jednym z najważniejszych jego dialogów, dialogiem stricte etycznym..Komentarze

Brak komentarzy.