Opisz technikę chwytów i podań w piłce koszykowej
Ćwiczący w parach z piłkami (jedna (1) piłka na parę) ustawieni naprzeciw siebie w odległości ok. 4 metrów:W odróżnieniu od urządzeń boiska dla starszych zawodników, boisko do mini-koszykówki powinno mieć: - mniejsze i niżej umocowane tablice (2,35 m od podłoża), - kosze na wysokości 2,60 m od podłoża, - linie rzutów wolnych w odległości 4 m od tablic.. Proponowane ćwiczenia 1.. (2 godz.) Zna prawidłową technikę chwytów i podań Wykonuje poprawie rzut z biegu do kosza Potrafi zastosować najlepszą technikę w trakcie ćwiczeń 1.. Nauka rzutu z biegu do kosza.. W tym czasie zawodnicy drugiego zespołu kolejno w jak najszybszym czasie obiegają boisko.TECHNIKA W PIŁCE RĘCZNEJ Biorąc pod uwagę czynności, jakie wykonuje zawodnik na boisku, technikę w piłce ręcznej dzielimy na: 1.. Przy chwycie górnym palce nieznacznie rozstawione tworzą wraz z dłońmi powierzchnię dostosowaną do kształtu piłki.Konspekt lekcji wychowania fizycznego-piłka ręczna podania jednorącz półgórne i chwyty oburącz Charakterystyka gry w piłkę ręczną: Dyscyplina ta zalicza się do grupy sportów o charakterze walki bezpośredniej z prawem fizycznego kontaktu z przeciwnikiem, przy czym stosowanie siły fizycznej ograniczone jest przepisami gry.. Nauka i doskonalenie techniki gry - nauka i doskonalenie indywidualnego poruszania się zawodnika w ataku i obronie- nauka i doskonalenie podań i chwytów w miejscu i biegu- nauka i doskonalenie kozłowania piłki ze zmianą tempa i kierunku biegu, ze zmianą ręki kozłującej oraz w styczności z przeciwnikiemWrzut piłki z linii bocznej Uderzenie Uderzenie piłki są najczęściej stosowanymi i podstawowymi elementami gry w piłkę nożną..

Doskaonalenie chwytów i podań.

Cele lekcji: - doskonalenie chwytów i podań oburącz sprzed klatki piersiowej w marszu i truchcie, - zapoznanie uczniów z przepisem 3sekund, 5s.. Doskonalenie rzutu do kosza z dystansu.. Miejsce - sala gimnastyczna Liczba ćwiczących - 16 Czas - 45 min.. Podany przykład lekcji przeznaczony jest dla klasy IV, może być też wykorzystany w klasach starszych szkoły podstawowej jako doskonalenie techniki podań i chwytów w grze.. Technika gry: Postawa Poruszanie się po boisku (w ataku i .Temat: Technika podań oraz chwyt Dzień dobry!. Górny Za chwyt górny uważamy chwyt piłki lecącej powyżej głowy.. Podrzucanie i chwytanie piłek.. Na sygnał .chwytów i podań w miejscu HWYT PIŁKI I PODANIE W MIEJSCU przypomnienie techniki prawidłowych podań i chwytów sprzed klatki piersiowej (również po koźle), znad głowy, jednorącz, pokaz i objaśnienie.. 24.Błąd 5 sekund - w koszykówce: .. NN , RR ,zwinność , szybkość P- samokontrola , KLASA - I gimnazjum ,chłopcy MIEJSCE ĆWICZEŃ - boisko szkolne CZAS - 45' LICZBA ĆWICZĄCYCH -16 PRZYBORY -8 piłek koszykowych ,10 pachołków TOK LEKCJI TREŚĆ .Temat: Mini piłka koszykowa - technika podań i chwytów.. - jedna podaje piłkę z kozła, druga wykonuje podanie półgórne.. Nie zalicza się również do najtrudniejszych, szczególnie piłek toczących się po podłożu.. Treści scenariusza lekcji dotyczą nauczania techniki podań i chwytów w miejscu i w ruchu..

W-technika chwytów i podań z przed klatki piersiowej S-siła mm.

Temat lekcji: Doskonalenie chwytów i podań oburącz sprzed klatki piersiowej.. W siadzie prostym toczenie piłki dookoła siebie.. Jaka jest prawidłowa technika chwyt Najpewniejszy jest chwyt oburącz.. Cel główny lekcji: uczeń poznaje zasady gry „ Do 5 podań ".. ŚcieŜka prozdrowotna.. To przez zagarnięcie piłki prawą ręką w kierunku biegu odbywa się chwyt, lewa ręką ma za zadanie podtrzymać ją z przodu.. Umiejętności - ćwiczenia .. - wykona podanie i chwyty piłki w ruchu z udziałem dwóch współćwiczących - stosuje w zależności od sytuacji różne rodzaje podań i chwytów w grze - zna technikę wykonania podań i chwytów - zna .Rodzaj zadania.. w ciągu 5 s od gwizdka sędziego należy wprowadzić piłkę do gry (wyrzut z autu), jeżeli zawodnik dokładnie kryty trzymający piłkę przez 5 s nie podaje, nie rzuca i nie kozłuje piłki, uważa się ją za przetrzymaną, a piłkę otrzymuje przeciwnik; w ciągu 5 s należy wykonać rzut wolny podyktowany przez sędziego:Jeśli chwytający dotknie piłki, wówczas goniącym staje się ten, kto w tym momencie miał piłkę.. Przybory i przyrządy - piłki do ręcznej, materace, kreda, wata lub piłeczki tenisowe Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności motorycznej Uczeń: - poprawi koordynacje ruchową - zwiększy .Współpraca w drużynie..

Nauczanie gry „ Do 5 podań ".

Leżenie tyłem, nogi ugięte przetaczanie piłki pod biodrami.. Chwyty 3.. Ćwiczenia techniczne podań i .KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z MINI PIŁKI KOSZYKOWEJ .. Podania są istotnym elementem koszykówki również z punktu psychologicznego.KONSPEKT LEKCJI PIŁKI KOSZYKOWEJ U -doskonalenie techniki chwytów i podań w grach i zabawach.. Można go uzyskać przez odpowiednie rozluźnienie palców, właściwe ich ułożenie oraz amortyzację w momencie przyjmow• ustawienie j. w., wymiana obiema piłkami podań półgórnych; • ustawienie j. w. Podrzucanie piłki do góry w miejscu i w ruchu na coraz większą wysokość i chwyt oburącz.PLAN METODYCZNY LEKCJI W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM Klasa IV TEMAT:Piłka ręczna - Technika podań i chwytów piłki w ruchu.. Poruszanie się w ataku i w obronie 2.. Podanie - w koszykówce jest przekazaniem piłki przez jednego zawodnika drużyny do innego zawodnika tej samej drużyny.Podanie stanowi najszybszy sposób przemieszczania piłki po boisku.Od skuteczności podań w dużej mierze zależy wynik meczu.Są podstawowym elementem koszykówki.. To znaczy, że jest szybkie (czyli ruch ręki jest najszybszy, jak również lot piłki jest dostosowany do danej sytuacji), dokładne (czyli współćwiczący/partner nie ma żadnego problemu, by chwycić taką piłkę) i podąża za obraną taktyką.5..

Pokaz i objaśnienie podań i chwytów w miejscu.

Dzień dobry Dzisiaj za pomocą filmów szkoleniowych przypomnimy sobie podstawowe elementy techniczne w piłce koszykowej.. ZESTAW ĆWICZEŃ DO NAUCZANIA PODAŃ .. Podania o ścianę w wyznaczone miejsce ,w odległości zwiększającej się : 1m, 2m, 3m.Ćwiczenie wykonywać oburącz sprzed klatki piersiowej, znad głowy, RL, RP.piersiowej w górę, przetaczanie piłki pod klatką piersiową, - w rozkroku toczenie piłki po ósemce, - krążenia piłki wokół prawej i lewej nogi 10 X 10X 10X 10X 10X 10X 10X 10X 10X 10X 10X Każdy ćwiczący z piłką.. Bez opanowania tego elementu nie może być mowy o grze i dlatego w nauczaniu techniki dużo uwagi należy poświęcić temu zagadnieniu.. U W A G A piłkę można podawać tylko z ręki do ręki.. 2 PIŁKA RĘCZNA Technika podań i chwytów piłki w miejscu i ruchu ze zmianą tempa i kierunku podań.. W siadzie przekładanie piłki pod kolanami.. Prezentowany materiał .1.. Konkurs podań i chwytów (Zawodnicy pierwszego zespołu ustawieni w szachownicę, twarzą do siebie.. Co to znaczy, że podanie jest dobre?. Stosowane jest przeważnie wtedy, gdy przeciwnik jest stosunkowo mało aktywny, pozostaje w pewnym oddaleniu, a piłka znajduje się na wprost przyjmującego.Projekt szkolenia młodzieży obejmujący młodzież od 6 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy licealnej.Podobnie jak w sytuacji zwodów z piłką podstawowym zwodem bez piłki jest zwód przez zmianę kierunku ruchu.. Przemieszczanie się z piłką - kozłowanie 5.. Następnie, po uniesieniu piłki, możesz swobodnie przejść do kozłowania, podania oraz rzutu.19.. OPRACOWAŁA - ZUZANNA SZCZEPANIAK .. Podania 4.. - piłka do gry powinna być mniejsza i lżejsza (obwód 68-73 cm, ciężar 450 .Temat lekcji : Doskonalenie podań i chwytów oraz kozłowania w piłce koszykowej.. Siad prosty, skłon, podrzucanie piłki nad stopami.. Cele operacyjne lekcji w zakresie: 1.. Uderzenia występują w postaci podań i strzałów do bramki.Przyjęcia piłki podeszwą Stosowanie: Ten sposób przyjmowania piłki zalicza się do najczęściej stosowanych w czasie gry.. Chciałbym przedstawić i bardziej zobrazować technikę podań i chwyt tylko w teorii).. Z piłką w ręku dwa przeskoki w przód na prawej nodze i szybki przeskok w bok w skos na nogę lewą, z przeniesieniem ciężaru ciała i wychyleniem w kierunku ruchu (to samo w przeciwną stronę).. 2.Przedstawiany konspekt lekcji stanowi realizację zagadnienia programowego z mini piłki ręcznej.. Start - zatrzymanie - zabawę prowadzimy na boisku do koszykówki, zawodnicy ustawiają się na linii końcowej boiska w szeregu, z zachowaniem odstępów na 1-2 kroki.. Technikę gry bramkarzaW piłce ręcznej wyróżniamy następujące rodzaje chwytów: - górny, - półgórny, - dolny, - z dochwytem, - jednorącz, - gaszenie piłki, - z podłoża.. zachęcam do ich obejrzenia w ramach uzupełnienia i utrwalenia Waszej wiedzy w zakresie techniki w piłce koszykowej.Gdynia.. Sprawnoś ci motorycznej: • uczeń zwiększy szybkość reakcji,Podania, podobnie jak chwyty, to podstawowy element techniki gry w piłkę ręczną.. (2 godz.) Zna poprawną technikę rzutu do kosza Wykonuje poprawie rzuty do kosza Planowane treści.. I CHWYTÓW W PIŁCE KOSZYKOWEJ ..Komentarze

Brak komentarzy.