Wymień i opisz topologie sieciowe
Problem z internetem 2020-11-23 19:35:38; Python.Jak zrobic tak żeby była tylko 1 dobra odpowiedz np. 5+5=10 a jak ktoś da np. 9 to pisze że zle 2020-11-23 18:35:48; Określanie ustawień sieciowych danego komputera i jego lokalizacji w sieci.Model OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. ISO Open Systems Interconnection Reference Model - model odniesienia łączenia systemów otwartych) lub OSI - standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T opisujący strukturę komunikacji w sieci komputerowej.. Swoim uczniom mówię zawsze, że jest to warstwa najbliższa użytkownikowi, ponieważ to właśnie ona pozwala nam w pełni korzystać z dobrodziejstw .Elementy składowe sieci.. Topologia sieci komputerowej - model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.). To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać .. Opisz i wymień paprocie chronione 2012-04-24 20:15:49;Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol - protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) - protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP hosta, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maski podsieci.. Topologia pierścieniowa- stosowana w sieciach Token Ring oraz FDDI.Topologie sieci bezprzewodowych.. Topologie fizyczne Topologia liniowa, inaczej magistrali (ang. Bus) Topologię tą można traktować jak "autostradę", która służy przesyłaniu danych orazSkładniki te oraz inne urządzenia sieciowe (np. umożliwiające łączenie sieci) zostaną opisane dalej, przy omawianiu sieci lokalnych i łączeniu sieci..

Wymień i opisz podstawowe topologie sieciowe 6.

Pasywne z kolei, to urządzenia, czy właściwie powinniśmy powiedzieć elementy sieci, które przenoszą .Topologia gwieździsta- koncentrator jest umieszczony w środku grupy komputerów i każdy komputer jest z nim połączony osobnym przewodem.. Za przyczyna logicznej topologii można opisać urządzenia które mogą komunikować się ze sobą lub posiadają wzajemne bezpośrednie połączenia fizyczne.. Elementy składowe każdej, nawet najmniejszej sieci komputerowej, można podzielić na dwie grupy: urządzenia aktywne oraz pasywne.Urządzenia aktywne sieci to takie, które albo wytwarzają, albo modyfikują sygnał przesyłany przez sieć.. Można podzielić je na: • Topologie rozgłaszania • Topologię przekazywania żetonu.. Definiuje reguły ich komunikacji oraz sposób rozbudowy sieci w przyszłości.. sieci komputerowej.. Każda, nawet najmniejsza sieć komputerowa, posiada topologię fizyczną oraz logiczną, które to definiują sposób połączenia urządzeń oraz to, w jaki sposób .Fizyczne topologie sieci Topologia sieci komputerowej (ang. network topology) - sposób fizycznego połączenia węzłów w sieci.. W skład jej obiektów wchodzą sterowniki urządzeń sieciowych, np.: sterowniki kart sieciowych oraz mosty i przełączniki.. Opis budowę i podział adresu IPv4 5.. Topologia sieci (network topology) określa strukturę połączeń pomiędzy komputerami w sieci komputerowej..

Zalety topologii magistrali: Tania budowaPodstawowe topologie sieci komputerowych.

Adres fizyczny to 48-bitowa liczba nadawana kartom sieciowym przez ich producentów.. Topologię sieci dzielimy na fizyczną, która określa, w jaki sposób urządzenia są ze sobą połączone oraz logiczną opisującą, w jaki sposób przesyłane są dane pomiędzy urządzeniami.. Koncentrator zarządza wymianą danych pomiędzy poszczególnymi podłączonymi do sieci komputerami.. System plików - metoda przechowywania plików, zarządzania plikami, informacjami o tych plikach, tak by dostęp do plików i danych w nich zgromadzonych był łatwy dla użytkownika systemu.Systemy plików stosuje się dla różnych nośników danych, takich jak dyski, dyskietki, a także w strumieniach danych, sieciach komputerowych, pamięciach.Topologia logiczna metodę dostępu urządzeń sieciowych do medium transmisyjnego.. Topologia fizyczna opisuje sposoby fizycznej realizacji sieci komputerowej, jej układu przewodów, medium transmisyjnych.. • WAN (Wide Area Networks) - sieci rozległe.Warstwa aplikacji udostępnia użytkownikom możliwość korzystania z usług sieciowych, takich jak WWW, poczta elektroniczna, wymiana plików, połączenia terminalowe czy komunikatory..

Wymień i opisz media transmisyjne wykorzystywane w sieciach komputerowychSystem plików Linuxa.

Porównaj model warstwowy sieci ISO/OSI z modelem TCP/IP 3.. W jaki sposób mogą się komu­nikować dwie aplikac­je (chodzi o wyjaśnie­nie różni­cy pomiędzy komu­nikacją zapy­tanie-odpowiedź oraz komu­nikacją stru­mieniową (streamingiem)?Podział sieci komputerowych ze względu na wielkość LAN - Local Area Network - Określenie lokalna oznacza że wszystkie urządzenia są odległe co najwyżej o ok. 1000 m., np. znajdują się w jednym budynku (szkolna pracownia komputerowa) lub zakładzie pracy.. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for Standardization) na początku lat osiemdziesiątych XX w .Karta sieciowa(NIC - Network Interface Card) - w przypadku modelu TCP/IP pracuje w warstwie dostępu do sieci-zapewnia komunikacje z siecią komputerową - posiada adres MAC-pracuje z prędkością 10,100,1000 Mb/s w standardach Ethernet , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet-jest wbudowana w urządzenia siecioweBezprzewodowa sieć lokalna, WLAN (od ang. wireless local area network) - sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów.W Polsce termin Wi-Fi (chociaż pierwotnie był nazwą tylko jednego produktu używającego określonego standardu WLAN) używany jest jako synonim określenia WLAN.Topologia logiczna - ustala reguły komunikacji, z jakich korzystają urządzenia komunikacyjne w sieci..

MAN - Metropolitan Area Network - miejska sieć o zasięgu do 50 mil ...Wymień i opisz urządenia sieciowe .

Poza połączeniem fizycznym hostów i ustaleniem standardu komunikacji, topologia fizyczna zapewnia bezbłędną transmisję danych.Damian Stelmach.. Topologia magistrali (szyny, liniowa) (ang. bus topology) - wszystkie elementy sieci podłączone do jednej magistrali, węzły współdzielą jedno medium kablowe.. 2.Jaką funkcję pełni ruter w sieci komputerowej?. Będziemy rozważać głównie kategorie sieci: • LAN (Local Area Networks) - sieci lokalne.. Topologia gwiazdy ( ang. star topology) - sposób połączenia urządzeń w sieci komputerowej charakteryzujący się tym, że kable sieciowe od wszystkich urządzeń końcowych zbiegają się w jednym wspólnym punkcie, zwanym punktem dostępu ( ang. access point ), w którym znajduje się koncentrator lub przełącznik sieciowy .Jest ona ściśle powiązana z warstwą fizyczną, która narzuca topologię.. Podczas projektowania sieci komputerowej należy uwzględnić liczne czynniki, wśród których zasadniczą rolę odgrywają trzy: • Koszty instalacji kablowej, kart sterujących i osprzętu sieciowego.Topologia to sposób wykonania sieci na danym obszarze, czyli połączenia urządzeń komputerowych w jeden zbiór za pomocą medium transmisyjnego.. 4.Topologia jest to sposób okablowania sieci na określonym obszarze,czyli połączenia komputerów w jeden zespół.. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej sieci.. Porównaj protokoły TCP i UDP warstwy transportowej 4.. Adres ten posiadają wszystkie urządzenia w sieci.. W sieciach lokalnych zazwyczaj stosuje się topologie logiczne takie jak:Model TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - teoretyczny model warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych.Model TCP/IP został stworzony w latach 70.. W trakcie projektowania sieci trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników, z których najważniejszymi są poniższe trzy: .. elastyczność architektury sieciowej, która daje możliwość .Wyróżniane są cztery najbardziej popularne topologie sieciowe (sposób wzajemnego połączenia urządzeń): topologia szynowa (zwana magistralową) topologia pierścieniowa; topologia gwiazdy; topologia drzewaTopologia sieci i urządzenia sieciowe 1.Wymień rodzaje sieci komputerowych.. Większość topologi logicznych współpracujących z topologią magistrali wychodzi z użytku (wyjątkiem jest tutaj .Sieci komputerowe Przez sieć komputerową rozumiemy wszystko to, co umożliwia komputerom lub innym elektronicznym urządzeniom komunikowanie się ze sobą oraz współdzielenie zasobów (np. dysków, drukarek).. Wymień i scharakteryzuj warstwy modelu ISO/OSI 2.. Topologia sieci będzie skupia się na ułożeniu jej poszczególnych elementów, specyfikę ich łączenia oraz metody wysyłania i odbierania informacji.. Scharakteryzuj topologię gwiazdy.. Zaleta- niezawodność.. Umożliwia on prowadzenie transmisji danych w warstwie fizycznej.Topologia gwiazdy.. XX wieku w DARPA, aby pomóc w tworzeniu odpornych na atak sieci komputerowych.Potem stał się podstawą struktury Internetu1.. Może być tu zastosowana sieć kliencka lub terminalowa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt