Opisz izotopy
Izotopy Izotopy są to odmiany tego samego pierwiastka o takiej samej liczbie atomowej Z, ale różnej liczbie masowej A.. Pytania i odpowiedzi .. Opisz prawidłowe czynności postępowania w przypadku, gdy samochód, w którym podróżujesz utknie w zaspie.. Układ okresowy pierwiastków zwany również tablicą Mendelejewa jest to zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w tabeli, uporządkowanych według wzrastającej liczby atomowej.. Dzieli się je na naturalne i sztucze.. Mają te samą liczbę atomową ale różną liczbę masową.. Rozwiązania zadań.. Opisz jak w obrazie mikroskopowym wygląda struktura gazu jakim jest np. powietrze oraz jak zachowują się cząsteczki będące składnikami powietrza.. Izotopy - odmienne postacie atomów pierwiastka chemicznego, różniące się liczbą neutronów w jądrze (z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze).. około 10 godzin temu.. Współczesny układ okresowy pierwiastków jest zmodyfikowaną wersją układu opracowanego w 1869 roku przez rosyjskiego uczonego Dymitra Mendelejewa.Izotopy.. - Izotopy wodoru to: - Pytania i odpowiedzi - Fizyka..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt