Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych
ZADANIE .. Ostatnio zmieniony 14 mar 2013, o 21:23 przez Afish , łącznie zmieniany 1 raz.C++ 8 - Informatyka: ZADANIE 8 ZADANIE 9 Napisz program wczytujący ciąg n liczb .Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. Wydrukuj na ekranie te spośród liczb, których indeks jest liczbą parzystą.. Tak otrzymane liczby należy wydrukować na ekranie.. Skocz do zawartości.. Wydrukuj na ekranie kolejno wszystkie liczby, które należą do przedziału <30;130).. Napisz .Napisać program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych z klawiatury (dowolny ciąg max liczb).. Treść zadań jako komentarz w programie.. C++Napisz program realizujący odwracanie n-wyrazowego ciągu liczb rzeczywistych wpisywanych z klawiatury (gdzie n jest liczbą naturalną większą od 0).. Wydrukuj na ekranie kolejno wszystkie liczby, które należą do przedziału <30;130).. ZADANIE 8.4.7 Napisz program wczytujący ciąg liczb całkowitych.. Praca domowa na następnej stronie…Wydrukuj na ekranie kolejno wszystkie liczby, których suma cyfr wynosi 1.. Każdą podana liczbę należy podnieść do czwartej potęgi, a następnie wydrukować na ekranie.. Każdą podaną liczbę należy podnieść do kwadratu i wypisać na ekranie.. Wypisz na ekranie kolejne wszystkie nieparzyste z pośród podanych liczb.. b) program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. [4,7,5,5,2,6,8,7] program powinien podać 3, a dla tablicy [2,2,4,6,7,9] powinien podać 0 18. sprawdza, czy wczytany ciąg jest posortowany (nierosnący lub niemalejący)..

Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.

Użyj do tego tablicy.. PODCZAS WCZYTYWANIA I PRZEGLĄDANIA NALEŻY WYŚWIETLAĆ TEKSTY POMOCNICZE INFORMUJĄCE O .macie jakieś wskazówki jak napisać a) program wczytujący ciąg liczb całkowitych.. ZADANIE 8.6.1 Napisz program generujący ciąg liczb pierwszych od 0 do n metoda sita Eratostanesa.. Różne 34.Napisz program, który wygeneruje ciąg 15 liczb całkowitych z zakresu od 1 do 100, a następnie policzy ich sumę.. Każdą podana liczbę należy podnieść do kwadratu, a następnie wydrukować na .Napisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury a następnie obliczający i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp. .. liczb rzeczywistych przechowywanych w tablicy.. Program sprawdza czy zmienna a jest parzysta i wyświetla odpowiedni komunikat na ekranie.. 23: Program wyświetlający na ekranie kolejne liczby całkowite typu int (do 100), które są podzielne32.. Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Przetwarzanie elementów tablicy Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Następnie program dalej sprawdza która liczba b,c,d,e jest największa i wyświetla największą liczbę.. Liczby te należy zapisywać do tablicy float tab[100].. Wydrukuj na ekranie te spośród liczb, których indeks jest liczbą będącą kwadratem liczby całkowitej (1, 4, 9, 16 itd.)..

Napisz program wczytujący ciąg n liczb rzeczywistych.

Program powinien przyjmować jedynie .. następnie wczytuje n liczb rzeczywistych i jako wynik działania wyświetla na ekranie liczbę najmniejszą i największą w podanym ciągu.Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. czego mam do tego uzyć, muszę tablic może sortNapisz program wczytujący ciąg n liczb rzeczywistych.. Zapisz program w pliku pod nazwą TC7_z6.. Liczby ujemne należy zastąpić zerami.. Tak otrzymane liczby drukujemy na ekranie.. Przekształcenie to polega na przestawieniu wyrazów ciągu w taki sposób, aby została odwrócona ich kolejność, czyli pierwszy element zajął miejsce ostatniego, a ostatni pierwszego .Napisz program wczytujący ciąg liczb całkowitych.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności.. Napisz program wczytujący ciąg n liczb rzeczywistych.. Zaloguj się Rejestracja PomocNapisać program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych z klawiatury (dowolny ciąg max 100 liczb).. Wczytywanie jest realizowane do momentu kiedy użytkownik wprowadza liczby (wtedy scanf(''%f",&liczba)==1).C++ 2 - Informatyka: ZADANIE 2 Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. Liczby ujemne należy zastąpićWitam, Mam problem z programem, który ma za zadanie wczytać liczbę n, następnie wczytać n liczb i wypisać je w odwrotnej kolejności na ekranie (od ostatniej do pierwszej)..

).Napisz program wczytujący ciąg n liczb rzeczywistych.

Napisz program wczytujący z klawiatury 3 liczby rzeczywisteNapisz program który wczyta z klawiatury 5 liczb rzeczywistych pod zmienne a,b,c,d,e.. ZADANIE 8.4.8 Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Jedna licząca ilość powtórzeń, druga pobierająca element z wylosowanej listy.. Każdą podana liczbę należy podnieść do trzeciej potęgi, a następnie wydrukować na ekranie.. Wszystko ma być napisane w jednym programie.. ZADANIE 8 Napisz program wczytujący ciąg n liczb rzeczywistych.. #2 16 Lut 2011 20:03.ZADANIE 8.5.2 Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Wydrukuj na ekranie te spośród liczb, których indeks jest liczbą będącą kwadratem liczby całkowitej (1, 4, 9, 16 itd.).. Następnie należy wyznaczyć wartość średnią i maksymalną tych liczb.. Liczby ujemne należy zastąpić zerami.. Wydrukuj na ekranie kolejno wszystkie liczby, które należą do przedziału <3,10).. Wynik zapisz również do pliku.. #include <iostream>Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. */ int dlugosc; cout endl "Podaj dlugosc kreski: "; cin >> dlugosc; while (dlugosc 0) {cout "Dlugosc musi byc .Forum PCLab.pl: [C++] Wczytywanie ciągu liczb rzeczywistych - Forum PCLab.pl..

b) program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.

Próbowałem to zrobić przerabiając kod programu, który zamiast te liczby wypisywać dodawał, ale - najczęściej - program wypisujący sypie się zaraz po wczytaniu zmiennych lub zapętla się w nieskończoność.Napisz program wczytujący ciąg 10 liczb rzeczywistych.. ędzie i potrzebna zmienna suma.. Do każdej podanej liczby należy dodać jeden.. Wydrukuj na ekranie te spośród liczb, których indeks jest liczbą parzystą.. Do liczb parzystych należy dodać 100, a następnie wydrukować wszystkie liczby na ekranie.. (ciąg liter) wprowadzany z klawiatury aż do momentu naciśnięcia klawisza ESC,Napisz program wczytujący znaki z klawiatury do momentu aż da się z nich złożyć słowo " tato " .. Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. W języku C++ napisz program obliczający i wyświetlający w kolumnie kwadratów dziesięć kolejnych liczb pierwszych.. Treść zadań jako komentarz w programie.. Zapisz program w pliku pod nazwą C7_z7.cpp.. Nadaj jej wartość początkową 0 oraz lista i dwie inne zmienne.. Liczby zapamiętaj w tablicy.. ZADANIE 8.3.4Napisz program, który wczyta z klawiatury 3 liczby rzeczywiste, a następnie wyświetli te dwie z nich, które są większe.. macie jakieś wskazówki jak napisać a) program wczytujący ciąg liczb całkowitych.. *Dla chętnych* Napisz program, który utworzy dwuwymiarową tablicę liczb całkowitych, o wymiarach 5×5 liczb.Zmodyfikuj program zapisany w zadaniu 4. lub w zadaniu 5., dodając możliwość zliczania liczb nieparzystych.. Napisz program wczytujący 4 liczby rzeczywiste i wyznaczający średnią arytmetyczną z liczb pozostałych po odrzuceniu dwóch najmniejszych wartości.. ZADANIE .. Wypisz na ekranie kolejne wszystkie nieparzyste z pośród podanych liczb.. Napisz funkcję, która wyznacza .Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Każdą podaną liczbę należy podnieść do kwadratu i wypisać na ekranie.. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() {/* PROGRAM UMOŻLIWIAJĄCY WCZYTANIE A NASTĘPNIE WYŚWIETLANIE KILKU (NP. 10) LICZB RZECZYWISTYCH PRZECHOWYWANYCH W TABLICY.. Liczby te należy zapisywać do tablicy float tab[10].. Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. ZADANIE 8.3.3 Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Następnie należy wyznaczyć wartość średnią, maksymalną i minimalną tych liczb.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności.Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. Do liczb parzystych należy dodać 100, a następnie wydrukować wszystkie liczby na ekranie.. Wczytywanie liczb jest realizowane do czasu kiedy użytkownik wprowadza liczbę, gdy nie zostanie.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt