Napisz program wczytujący z klawiatury tekst ze spacjami
Napisz program wczytujący znaki z klawiatury aż do momentu naciśnięcia klawisza 'k'.. Przez zdanie rozumiemy ciąg znaków zakończony kropkąNa razie próbowałam zapisać cały tekst w pliku (bez podziału na nowe linie), oto kod:#include .Napisz program rysujący na ekranie poziomą kreskę (ze znaków minus) o długości zadawanej z klawiatury.. Korzystając ze schematu Hornera napisz program który policzy wartość wielomianu 5x^4 + 2x^3 + 12x^2 - 152x + 11 w punktach: 3,12,15 Zadanie 3.6Napisz program z użyciem [U]pętli while[/U] wczytujący z klawiatury liczbe całkowitą.. Jeśli użytkownik poda liczbę ujemna to powinien pozostać poinformowany ze wymagana jest liczba dodatnia i poproszony o kolejna liczbe.. Wypisany tekst w 1: "Al am ak ot a.". Długość napisu to maksymalnie 128 znaków (należy użyć #define).. Napisz program, który odczytuje te dane z pliku binarnego.Napisz program rysujący na ekranie poziomą kreskę (ze znaków minus) o długości zadawanej z klawiatury.. 2.Aby uzyskać wizję na temat tablic, posłużę się przykładem: napisz program, który pobierze 5 liczb z klawiatury.. Oto wydruk dla wysokości h=5: 1 2 4 3 6 9 4 8 12 14 5 10 15 20 25Napisz program, który odczyta z pliku dane.txt informacje o twoim imieniu, nazwisku, płci, wykształceniu oraz zawodzie i wyświetli je na ekranie.. Zmodyfikowany tekst ma być zapamiętany w miejscu starego..

Napisz program wczytujący znaki z klawiatury aż do momentu naciśnięcia.

Użytkownik odpowiada jedynie, czy zgadywana liczba jest za mała / za duża.. Zadanie 9.Tematy ze strumieni.. Na zakończenie należy wyświetlić informacje:Napisz program drukujący na ekranie tablicę wartość funkcji trygonometrycznych dla kątów 0, 30, 60, 90, 120 stopni.. Program powinien przyjmowac jedynie liczbe dodatnią.. Napisz program rysujący na ekranie poziomą kreskę (ze znaków minus) o długości zadawanej z klawiatury.. W jednej wersji programu wykorzystaj reprezentacje w postaci statycznej tablicy 30-sto elementowych tablic znaków: char [10][30].. Zadanie2-25: Napisać program wczytujący z klawiatury liczbę rzeczywistą, a następnie wyświetlający informację, czy liczba ta jest większa od zera i mniejsza od 10.Napisz program rysujący na ekranie poziomą kreskę (ze znaków minus) o długości zadawanej z klawiatury.. Następnie wypisze je w kolejności podania, a później w odwrotnej.. Napisz instrukcje, które ponawiają wczytywanie liczby całkowitej x, aż do momentu, gdy x (0,15].. [C++] program klasyfikujacy klawisze z klawiatury - napisał w Programowanie: Jestem poczatkujacym w C++ i jeszcze wszystkiego nie kumam, dlatego prosze o pomoc w napisaniu nastepujacego programu (najlepiej o kod zrodlowy ): - kompilator: Borland Builder C++ Napisz program klasyfikujący klawisze naciskane na klawiaturze i wyświetlający jeden z napisów: - mała litera - duża litera - cyfra .Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych..

ZADANIE 7.3.1 Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą.

(Rok przestępny) Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą reprezentującą rok, a następnie wypisujący informację o tym, czy jest to rok przestępny, czy nie.. klawisza 'k'.. Mógłby ktoś pomóc w pkt.. Program należy napisać bez użycia tablic pomocniczych.Witam mam napisać na zaliczenie taki oto program: Program wczytuje napisy podane przez uzytkownika (maks.24) o szerokosci<=60.. Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12>.Napisz program wczytujący z klawiatury teksty o różnej długości i przechowujący je w pamięci komputera w postaci tablicy tekstów.. Na klawiaturze numerycznej znajdują się cyfry od 0 do 9, operatory arytmetyczne: + (dodawanie), - (odejmowanie), * (mnożenie) oraz / (dzielenie), a także separator dziesiętny w takim samym układzie co na kalkulatorze czy maszynie sumującej.Napisać program, który odgaduje liczbę całkowitą z zakresu 1, …, 100 pomyślaną przez użytkownika.. Napisz program wprowadzający z klawiatury tekst i wypisujący go w następujący sposób: 1) wszystkie wyrazy wypisane w kolumnie 2) wszystkie wyrazy, których pierwszy znak jest równy ostatniemu, wypisane w kolumnie PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA: Wpisany tekst>> "Ala ala, a ma kota.".

18: Napisz program drukujący na ekranie liczby.

Wskazówka: Operator reszty z dzielenia to %.. Program wypisuje wyrazy w .,,Napisz program wczytujący z klawiatury tekst ze spacjami i wypisujący go następujący: a) wszystkie wyrazy w kolumnie b) wszystkie wyrazy, których znak jest równy ostatniemu, wypisane w kolumnie".. Nie możemy tego zrealizować poprzez wypisywanie liczb na bieżąco przy użyciu jednej zmiennej.Zadanie 2 (O) Napisz program, który wczyta napis ze standardowego wejścia do tablicy, a następnie usunie z niego wszystkie litery 'a'.. Program należy napisać bez użycia tablic pomocniczych.. Już sobie poradziłem problem polegał na tym, że nie wiedziałem, że można napisać warunek w ten sposób: .. W trakcie wczytywania należy zliczać ilość podanych znaków.. Napisz program, który wczytuje z klawiatury liczbę, aż do chwili gdy będzie ona należała do przedziału <0,100>.. Napisz instrukcje, które ponawiają wczytywanie liczby całkowitej x, aż do momentu, gdy x (0,15].. podanych kryteriówNapisz program wypisujący wprowadzony z klawiatury tekst jak rozstrzelony w następujący sposób: 1) 2 znaki + 1 spacja 2) 3 znaki + 2 spacje (tekst czytany od końca) PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA: Wpisany tekst>> "Ala ma kota.". Wprowadzone napisy posortowac malejaco wzgledem liczby wystepujacych w nich malych liter..

Napisz program wymieniający wartość dwóch ...Zadanie 8.

Wypisany tekst w 1: "Al am ak ot a.". Długość napisu to maksymalnie 128 znaków (należy użyć #define).. b"Napisz program wczytujący z klawiatury tekst ze spacjami i wypisujący go następująco: wszystkie wyrazy w kolumnie; wszystkie wyrazy, których pierwszy znak jest równy ostatniemu w kolumnie; Wejście: tekst_ze_spacjami; Wyjście: wyrazy w kolumnach wg.. ZADANIE 5.8.. W drugiej wersji wykorzystaj reprezentację w postaci tablicy wskaźnikówNapisz program wczytujący tekst z klawiatury i przekazujący go do funkcji, zwracającej liczbę wyrazów.. Program powinien przyjmować jedynie liczbę dodatnią.Korzystanie z klawiatury numerycznej .. Na zakończenie należy wyświetlić informacje:1. Wysokość wczytujemy z klawiatury.. Treść zadań jako komentarz w programie.. Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12>.Napisz program, który wczyta napis ze standardowego wejścia do tablicy, a następnie usunie z niego wszystkie litery 'a'.. Napisz program MAX 2, pobierający od użytkownika dwie liczby i drukujący na ekranie większą z nich.. Napisz program, który wielowierszowy tekst wczytany z klawiatury wpisze do wskazanego pliku (parametr programu) w wierszach 10-cio znakowych (spacje i tabulatory traktowane są również jako znaki).. Program ma znaleźć najmniejszą spośród .. Napisz program wczytujący znaki z klawiatury aż do momentu naciśnięcia klawisza 'k'.. Proba wczytania dopóty, dopóki uzytkownik nie poda liczby .Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. Napisz program wczytujący znaki z klawiatury aż do momentu naciśnięcia klawisza 'k'.. */ int dlugosc; cout endl "Podaj dlugosc kreski: "; cin >> dlugosc; while (dlugosc 0) {cout "Dlugosc musi byc .Napisz program, pobierający z klawiatury liczbę całkowitą i mówiącą o tym czy jest ona z przedziału <a;b>.. W trakcie wczytywania należy zliczać ilość podanych znaków.Pastebin.com is the number one paste tool since 2002.. [c++] Zapis do pliku całego zdania - napisał w Programowanie: Witam, mam kolejny problem z c++, a mianowicie dostałam zadanie:Napisz program, który wpisze do pliku tekst pobrany z klawiatury i umieści każde zdanie w osobnej linii.. ZADANIE 5.9.. ZADANIE 5.10.. Napisz program, który zapisuje dowolny ciąg znaków podany z klawiatury do pliku w trybie binarnym.. Na zakończenie należy wyświetlić informacje: Zmodyfikowany tekst ma być zapamiętany w miejscu starego.. Napisz program, który wczytuje z klawiatury liczbę, aż do chwili gdy będzie ona należała do przedziału <0,100>.. W trakcie wczytywania należy zliczać ilość podanych znaków..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt