Skutki ii wojny światowej prezentacja
Skutki polityczne W wyniku I wojny światowej upadły trzy europejskie cesarstwa (Rosja, Niemcy, Austro-Węgry), a znaczenie zyskała Wielka Brytania .Koniec II wojny światowej w Europie miał miejsce 8 maja minutę, po godzinie 23.. Liczba kobiet znacznie przewyższała liczbę mężczyzn.. 17 września wróg nadszedł też z drugiej strony.. Łamanie przez Niemcy zasady traktatu wersalskiego 28 VI 1919 r. e).. Jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej.II wojna światowa w Afryce 10 CZERWCA 1940 13 MAJA 1943 Brytyjskie czołgi na pustyni 2 Działania wojenne w Afryce w czasie II wojny światowej to walki toczone w Afryce (głównie Północnej) pomiędzy aliantami, a państwami osi Oficjalnie rozpoczęły się 10 czerwca 1940 roku do wojny po stronie III Rzeszy włączyły się faszystowskie .II wojna światowa 1.. II wojna światowa była prawdziwą katastrofą biologiczną dla społeczeństwa polskiego.Przyczyny II wojny światowej: a).. Spowodował on największą od czasu II wojny światowej katastrofę humanitarną na świecie.. Głównymi postanowieniami było: o Kraje bałtyckie, czyli Estonia, Łotwa i Finlandia staną się strefą wpływów i przyszłym terytorium .1..

Dzieje II wojny światowej 2.

Odbudowa Rzeczypospolitej.. Walczyli przeciwko Niemcom blisko na całym świecie.. Przyczyny wybuchu II wojny światowej są silnie zróżnicowane, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę niejednoznaczność określania zakresu czasowego konfliktu.. Narodziny faszyzmu w Europie.. W Moskwie był wtedy już 9 maja, dlatego obecnie Rosjanie dzień końca zmagań wojennych świętują później.Konflikt w Syrii trwa od 2011 roku.. Powstanie Warszawskie.. I wojna światowa - przebieg i skutki - brak; 49.a.. W filmie wykorzystano muzykę Łukasza Rostkowsk.Skutki pierwszej wojny swiatowej 2017-11-22 19:55:57 Do fanow II wojny swiatowej 2018-01-10 11:27:43 Opowiedz o skutkach II wojny światowej dla Polski 2010-03-14 19:10:06II wojna światowa - największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945).. 1. Konferencja jałtańska.. Komuniści w kraju i w Związku Sowieckim.. Dla wielu krajów oznaczała na przykład niepodległość w wyniku rozpadu europejskich imperiów kolonialnych.Skutki II wojny światowej: *zwycięstwo aliantów * dominacja dwóch mocarstw: USA i ZSRR * stworzenie ONZ * obalenie faszyzmu w Europie Azji Wschodniej * 4-letni podział karny Niemiec i 10-letni Austrii * śmierć wielu milionów ludziII wojna światowa..

Geneza I wojny światowej; 48.

Powstały w czerwcu 1945r.. Ta wojna była jak dotychczas największym konfliktem zbrojnym w dziejach świata.. Na terytorium Polski stacjonowało ponad 1,5 mln żołnierzy radzieckich.. Żołnierze ze Związku Radzieckiego, działając na mocy umowy podpisanej wcześniej z Niemcami, również napadli na Polskę, zadając nam cios w plecy.Na skutek celowej polityki obu okupantów straty wśród tej ostatniej grupy przewyższyły przeciętny odsetek strat, sięgając wśród adwokatów 58%, lekarzy 38%, profesorów i pracowników wyższych uczelni 28%.. Przepraszam.. Rewolucje rosyjskie 1917 r. 49.b.. Wiele skutków (zmiany granic i stosunków narodowościowych, różnice w tempie i sposobie odbudowy .II WOJNA ŚWIATOWA GRZEGORZ GRUŻEWSKI WYUH II WOJNY ŚWIATOWEJ • We wrześniu 1939 r. nie tylko Niemcy zaatakowali nasz kraj.. Praeceptor 4 lutego 2020 5 października 2020 Możliwość komentowania Skutki II wojny światowej została wyłączona.. Do niezliczonych skutków II wojny światowej należą: 1).. W dzisiejszej literaturze naukowej za początek wojny powszechnie uznaje się inwazję III Rzeszy na Polskę 1 września 1939 roku.Sprawa Polski w czasie II wojny światowej.. Określenie „dywanowy" wzięło się od formacji, w jakiej leciały bombowce.. 3 .Przyczyny wybuchu II wojny światowej Geneza II wojny światowej.. Dane: OCHA, grudzień 2016 Sprawa polska podczas I wojny światowej; KLASA III LO ..

Zakończenie II wojny światowej.

Przemieszczenia i migracje ludności w latach 1945-1949.Taka taktyka stosowana była głównie podczas nalotów w okresie II wojny światowej.. Pakt Ribbentrop-Mołotow Pakt Ribbentrop-Mołotow była to formalna umowa podpisana 23 sierpnia 1939 r. o nieagresji między III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.. Trwała od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku.Stronami konfliktu były z jednej strony III Rzesza Niemiecka, Włochy, Japonia i państwa je wspierające, z drugiej strony - państwa zgrupowane wokół koalicji antyhitlerowskiej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku .Podobnie jak po I wojnie światowej, także po II wojnie panie zastąpiły mężczyzn w niektórych dziedzinach życia.. Coraz więcej z nich zauważało, że wiele zawodów nadal pozostaje dla nich zamkniętych, że mają znacznie mniejsze szanse na awans oraz że otrzymują niższe niż mężczyźni wynagrodzenie na tym samym stanowisku.W dziejach II Wojny światowej miały miejsce trzy konferencje , w które odbyły się w Teheranie , Jałcie i Poczdamie .Udział w niej brała tzw. Wielka Trójka , a więc przedstawiciele Stanów Zjednoczonych , Anglii i Związku Radzieckiego .47..

Polacy na frontach II wojny światowej.

Upadły stare mocarstwa, powstały nowe państwa, zmieniły się granice oraz stosunki społeczne i ekonomiczne.. Lata 1957-1967.facebook Blog Ustecjusza Link gdzie można pobrać Mapę Myśli - wojna" oznaczała całkowity rozpad dotychczasowego ładu światowego.. Skutki II wojny .I wojna światowa - Wielka Wojna Konflikt zbrojny, w którym wzięły udział ï ï państwa na przełomie lat í õ í ð-1918 różniący się znacznie od tych mających miejsce w przeszłości.. System wersalsko - waszyngtoński.. Setki samolotów lecących blisko siebie, na podobnej wysokości, tworzyły zwartą „powierzchnię bombardującą" o bardzo dużym rozmiarze (nawet do 15 000 m²), z .Prezentacja Świętej Trójcy.. II wojna światowa była jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń w dziejach świata.. Zawarcie przez Niemcy, Włochy i Japonię tzw. Paktu Antykominternowskiego.. Zbrodnia wołyńska.. Wojna zmieniła obraz społeczeństwa w każdym państwie.. Europa i świat po II wojnie światowej.. Inaczej będą wyglądać w przypadku starcia na froncie azjatyckim, a inaczej w przypadku Europy.Plik II wojna światowa.ppt na koncie użytkownika Pallea • folder Prezentacje - różne • Data dodania: 7 kwi 2012Prezentujemy animowany teledysk ukazujący rozpoczynające II Wojnę Światową bombardowania Wielunia w 1939 roku.. Dążenie do rozszerzenia "przestrzeni życiowej" dla Niemców.. a. w drugiej konferencji Wielkiej Trójki, która odbyła się w Jałcie na Krymie od 4 do 11 II 1945 r. uczestniczyli: - Franklin Delano Roosevelt - prezydent USA - Winston Churchill - premier Wielkiej Brytanii - Józef Stalin - przywódca ZSRR b. kluczowe postanowienia wobec NiemiecII wojna światowa - największy w dziejach konflikt zbrojny trwający od 1939 do 1945 roku.. O wiele okropniejsza od wcześniejszych wojen.Polska po II wojnie światowej była po względem politycznym, gospodarczym i strategicznym uzależniona od ZSRR.. Dojście Adolfa Hitlera do władzy.. polskie formacje wojskowe Polacy stoczyli wiele ważnych bitewNie wszyscy uważają, że II wojna światowa miała tylko negatywne skutki..Komentarze

Brak komentarzy.