Opisz achillesa i hektora na podstawie tekstu wygląd cechy charakteru
2010-09-24 17:52:09Charakterystyka porównawcza Achillesa i Hektora.. 2010-09-26 19:30:04 Język polski.. Do walki pod murami Troi staną: Hektor - jedne z najdzielniejszych bohaterów wojny trojańskiej- i stojący po stronie greckiej gniewny Achilles, którego ciało, z wyjątkiem pięty, odporne jest na wszystkie ciosy.Czego wynikiem była walka achillesa i hektora?. Swoje cechy charakteru ujawnia nam najpełniej w czasie walki o Troję.. Gdy stracił swego przyjaciela Patroklesa opętała go niesamowita chęć zemsty.. 2010-10-06 19:22:36; Jakie są wspólne cechy wyglądu, zachowania, charakteru Achillesa i Hektora?. Potrafi pohamować swoją dumę, a nawet ukorzyć się przed Achillesem.. (Będę musiała opisać ustnie, ale nie mam już pomysłu gdzie szukać info.Znasz odpowiedź na zadanie: Do podanych cech Hektora dopisz właściwe cytaty z tekstu.Moim zdaniem Achilles i Hektor byli najwspanialszymi wojownikami na tle wielu lat i wojen.. ocenia słuszność kary, jak spadła na Midasa.Pani Twardowska - cechy charakteru i wygląd (opis) Pani Twardowska to jedna z postaci występujących w balladzie stworzonej przez Adama Mickiewicza, zatytułowanej „Pani Twardowska".. Cechowała go pycha, duma i okrucieństwo, a ponadto nie potrafił przewidywać konsekwencji swoich działań - najpierw działał, a potem myślał.Hektor był nie tylko przeciwnikiem Achillesa podczas bitwy, jest także jego przeciwieństwem pod względem charakteru i zachowania.Przydatność 65% Charakterystyka porównawcza Achillesa i Hektora na podstawie pieśni XXII "Iliady".Achilles cisnął zwłoki Hektora w pył pod swym namiotem i pogrążył się w żalu po stracie przyjaciela .Przydatność 75% Napisz relację reporterską z pojedynku Hektora i Achillesa językiem współczesnym..

b)opisz cechy zewnętrzne Achillesa i Hektora.

W tym celu wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania: a)wypisz epitety, którymi są określani obaj bohaterowie.. Większość historyków literatury uważa, że to właśnie on niemal 3000 lat temu ułożył (a może nawet spisał) Iliadę i Odyseję, czyli dwa wielkie - nie tylko pod względem rozmiarów (w sumie bowiem liczą ponad 27 000 wersów) - eposy.Choć w ich przypadku kwestionowano autorstwo Homera i sugerowano, że powstały one .• ocenia postawę Hektora • porównuje zachowanie Achillesa i Hektora • odczytuje znaczenie partykuły w podanym zdaniu • uogólnia postawę Hektora i odnosi ją do rzeczywistości współczesnej • formułuje argumenty za wojną lub pokojem, które mogłyby uzasadniać decyzję Hektora I.1.1 I.1.2 I.1.6 I.3.1 II.1.1 II.1.2 II.2.1 II.2.2Charakterystyka Edypa na podstawie przytoczonych fragmentów tekstu.. Wydawać by się mogło, że bardzo byli do siebie podobni, jednak szybko ujawniły się cechy odróżniające ich bardzo mocno.. 2010-09-24 17:52:09Jakie są wspólne cechy wyglądu, zachowania, charakteru Achillesa i Hektora?. Za chwilę obejrzymy pojedynek dwóch sławnych i mężnych wojowników.. Podaj epitety oraz porównania homeryckie dotyczące ich wyglądu, sprawności fizycznej i umiejętności.A oto cechy eposu, które odnajdziesz w Iliadzie (większość przykładów opiera się na fragmencie pojedynku Achillesa z Hektorem)..

Achilles...Opisz wygląd Hektora Podobne tematy.

Zarówno A. Mickiewicz jak i Homer, chcąc przedstawić czytelnikowi sytuacje obiektywnie, opisują zdarzenia dokładnie, nie .JĘZYK POLSKI klasa 1 LO ( po szkole podstawowej) (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) Treści nauczania oraz wymagania podstawowe i ponadpodstawowe na poszczególne oceny Wymagania programowe podzielone zostały na: podstawowe (odpowiadające wymaganiom koniecznym i podstawowym) oraz ponadpodstawowe (odpowiadające wymaganiom rozszerzającym i dopełniającym).. Achilles i Hektor , to dwaj główni bohaterowie 'Iliady" Homera ,powstałej w starożytności na przełomie IX i VIII wieku.. Podpowiadamy również, jakie cechy charakteru są interesujące dla pracodawców i jak wpisać je do CV (także po angielsku).Charakterystyka porównawcza Hektora i Achillesa - Strona 2. .. Jednym z nich jest Hektor.. Charakterystyka porównawcza Achillesa i Hektora na podstawie pieśni XXII "Iliady".To Achilles dyktował warunki , nie zgodził się na propozycję wahającego się Hektora (w.261 -72), którego niezdecydowanie wynikało ze świadomości przewagi przeciwnika (w.124-5) i zdolności do samokrytyki (w.105-6) , której brakowało „temu drugiemu"..

... określa formę tekstu K. Pytki Achilles żyje!

Iliada powstała najprawdopodobniej w VIII w. p.n.e. (a spisana została jeszcze później), natomiast zdarzenia opisywane w tym utworze sięgają kilkuset .Hektor decydując się na walkę z Achillesem wiedział, że przegra, że przeciwnik jest silniejszy, a poza tym sprzyjają mu bogowie.. To właśnie dzięki nim „Iliada" Homera jest tak chętnie czytanym i omawianym eposem rycerskim.. Aby ocalić honor musiał jednak stanąć do walki.. Ich czyny podlegają bezpośredniej ocenie moralnej, zawartej w wypowiedziach współbohaterów "Iliady", a także ocenie pośredniej, dokonywanej przez czytelnika .dostrzega podobieństwo w kreacji współczesnych superbohaterów oraz Achillesa i Hektora.. W chwili śmierci Hektor jeszcze raz próbował wzruszyć przeciwnika, a gdy jego prośby nieAnaliza porównawcza Achillesa i Hektora .. być może za sprawą domniemanej ślepoty Homera.. Czytając historię wojny trojańskiej dowiadujemy się wiele o dwóch głównych bohaterach tego mitu - Achillesie i Hektorze.. Charakterystyka porównawcza Achillesa i Hektora .. Achilles - jako heros, pewien zwycięstwa w walce był nieczułym, bezlitosnym zabójcą.. Z artykułu dowiesz się także, jak sprawdzić, jaki masz charakter.. Achilles ugodził Hektora w jedyną nieosłoniętą część ciała przeciwnika - w szyję.. Charakterystyka została napisana na podstawie fragmentów „Iliady", głównie Pojedynku Achillesa z Hektorem.Przydatność 70% Podpunkty do rozwinięcia charakterystyki Achillesa i Hektora..

Te ścierające się ze sobą postacie mają bardzo wyraźnie zarysowane cechy charakteru.

Przypomnij sobie schemat charakterystyki prezentacja postaci wygląd zewnętrzny cechy charakteru stosunek do otoczenia własna opinia o bohaterze Kim był?. Jednak brak szczegółowych informacji na temat wyglądu postaci autor zrekompensował wnikliwą analizą ich umysłów, odkryciem ich przemyśleń, uwydatnieniem cech charakteru i osobowości, skupia on bowiem swą uwagę nie tyle na zaletach .Literackie spotkanie wrogów, czyli analiza sytuacji na podstawie fragmentu "Iliady" Homera (Pryjam u Achillesa) oraz spowiedzi księdza Robaka z "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza.. Na pierwszy rzut oka byli bardzo do siebie podobni.. Standardowo - od krótkiej prezentacji bohatera lub od swoich refleksji.butny Achilles znieważył go, zapowiadając, iż jego zwłoki rzuci na pożarcie psom.. Achilles to syn Peleusa, który był księciem tesalskim, i bardzo pięknej morskiej bogini Tetydy.Achilles posiadał zbroję oraz tarczę, którą Homer szczegółowo opisał.. Natomiast Hektor - jako człowiek - odznaczał się szlachetnością i czułością.1.przejdź do szczegółowej charakterystyki Achillesa i Hektora.. Poczynaniami Achillesa także rządzi fatum, z którym nie ma jak walczyć - najpierw traci Bryzeidę, potem Patroklesa.Sprawdź, jakie są pozytywne i negatywne cechy charakteru i czym różnią się one od osobowości.. Ciało Achillesa cechowała duża odporność na ciosy, z wyjątkiem pięty, która była słabym punktem herosa.. Obydwu autorów porusza w swoich dziełach problem winy, kary oraz przebaczenia.. Cechy eposu Akcja eposu rozgrywa się w przeszłości.. Charakterystyka porównawcza Achillesa i Hektora.. Nadludzką siłę zawdzięcza swojej matce, Tetydzie, która, gdy był niemowlęciem, zanurzyła całe jego ciało w Styksie.Achilles jest zdecydowanym przeciwieństwem Hektora.. Później okazało się, że mają także cechy, którymi się różnią.. Wojownicy najpierw godzili w siebie dzidami, później walczyli na miecze.. wymienia cechy charakteru wspólne dla Midasa i Harpagona.. Jest człowiekiem niezwykle odważnym, co ukazał w trakcie walki z Achillesem.. Byli nimi mityczni wodzowie - Achilles i Hektor.. 2010-09-26 19:30:04; Poda mi ktoś cechy charakteru ( pozytywne ^^) 2011-10-03 12:38:06; Język polski.. Epos ten składa się z dwudziestu czterech pieśni opisujących ostatnie czterdzieści dni, trwającej dziesięć lat wojny pomiędzy Trojanami i Grekami.Homer opisuje w "Iliadzie" dwa wyraźne, mocne charaktery: Achillesa i Hektora.. Hektor zdawał sobie sprawę z tego ,jak wiele ofiar pochłonęła wojna.Wygląd - opisanie wyglądu obu postaci.Napisz charakterystykę Hektora lub Achillesa..Komentarze

Brak komentarzy.