Napisz rzeczowniki złożone z właściwym rodzajnikiem
Wyrazy zakończone na -anie lub -enie, choć mają znaczenie podobne do czasowników, są jednak rzeczownikami odczasownikowymi.. Ponieważ, tak jak już wspomniałam, w języku polskim rodzajniki nie występują, nie da się ich tak do końca przetłumaczyć na nasz język.Rzeczowniki i rodzajniki.. I faktycznie tak jest, ale ten niemiecki posiada w swoim asortymencie pewne cechy, których nie posiada polski i vice versa, dzięki czemu m.in. jego deklinacja, czyli odmiana przez przypadki, będzie dużo prostsza niż ta, której musielibyśmy się uczyć, gdybyśmy byli Niemcami pragnącymi władać językiem polskim 😉Rodzajnik nieokreślony Rodzajnika nieokreślonego używamy z rzeczownikami oznaczającymi nieznane osoby i przedmioty, o których mówimy po raz pierwszy, o których wcześniej nie wspominaliśmy: • Das ist eine Blume.Die Blume ist schön.. Kolejna kwestia, która osobom uczącym się języka niemieckiego sprawia znaczne trudności - rodzajniki .. Wyraz zaczynamy tłumaczyć od ostatniego rzeczownika.1.Napisz odpowiednio z rodzajnikiem określonym.. Następnie podaj ich polskie tłumaczenie.. Ponieważ części składowe takiego rzeczownika pisze się razem (a redhead), osobno (a tennis ball) lub z łącznikiem (zwanym też dywizem;) ) w środku (sight-seeing).Rzeczowniki złożone stanowią w języku niemieckim bardzo dużą grupę.. Nie zapomnij o rodzajnikach..

Utwórz rzeczowniki złożone.

Rzeczownik złożony ma taki rodzaj jaki ostatni jego wyraz.Jeśli zaczniemy się zastanawiac, do której z zasad dopasować dany rzeczownik, minie na pewno sporo czasu, a nasze zastanawianie się zaburzy rytm komunikacji.. Są to odpowiedniki rodzajów w języku polskim, z którymi jednak nie zawsze się pokrywają i dlatego należy uczyć się rzeczowników zawsze z ich rodzajnikami.. Zawsze należy je pisać z wielkiej litery i mają rodzajnik "die".. 2010-01-14 16:50:49Czasowniki rozdzielnie złożone z czasownikami modalnymi.. 2011-10-10 19:51:03 Utwórz zdania z podanych wyrazów .. Skoro w bezokoliczniku przedrostek zostaje z czasownikiem, to w zdaniu z czasownikiem modalnym też tak będzie.. (przymiotnik) 2.. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez Polaków mówiących po hiszpańsku, nawet na bardzo wysokim poziomie, jest pomijanie lub błędne używanie niezbędnych w języku hiszpańskim ARTÍCULOS, czyli rodzajników.. (eine frau) - nein das ist d… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Dni tygodnia (A) i pory dnia (B).. Rzeczowniki w języku niemieckim, podobnie jak w języku polskim, występują w jednym z trzech rodzajów: męskim, żeńskim lub nijakim.W języku niemieckim rodzaj ten rozpoznać można po rodzajniku, jaki występuje przed rzeczownikiem: der, die, das.Rodzajnik das, właściwy dla rodzaju nijakiego, mają: rzeczowniki oznaczające osoby i istoty młode ( das Kind - dziecko, das Kalb - cielę) rzeczowniki utworzone od bezokoliczników, a więc z końcówką -en: ( das Essen - jedzenie, das Rennen - wyścigi, rajd, das Schnarchen - chrapanie)Rodzajnik - specyficzny rodzaj przedimka, który oprócz właściwej przedimkowi kategorii określoności bądź nieokreśloności, wyznacza dodatkowo kategorię rodzaju gramatycznego, choć nie we wszystkich językach jest to ścisłe wyznaczenie w każdym przypadku - np. formy liczby mnogiej rodzajników niemieckich (die) lub francuskich (les) pełnią wyłącznie funkcję przedimków .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Niemiecki, z podanych wyrazow utworz rzeczowniki zlozone I zapisz je wraz z rodzajnikamiZnając właściwy rodzajnik będziemy w stanie poprawnie odmienić rzeczownik w zdaniu oraz, w efekcie, bezbłędnie posługiwać się językiem niemieckim..

Zapisz je wraz z rodzajnikiem określonym.

W języku polskim na ogół ich nie używamy i nie zauważamy - w języku niemieckim są one wszechobecne i pozwalają na określenie zastosowanego przypadku.1.Wpisz podane rzeczowniki z rodzajnikami w dopełniaczu 1.. Rzeczowniki złożone mogą być tworzone z samych rzeczowników lub innych części mowy , np. czasowników , przymiotników i liczebników .Zawsze należy je pisać z wielkiej litery i mają rodzajnik "die".. Napisz w zeszycie podane nazwy we właściwej kolejności.. Tu zastępcy coś nie wyszło i ma nie .Hiszpańskie rodzajniki, czyli LOS ARTÍCULOS dla początkujących i nie tylko.. Pamietaj o wyjątkowej pisowni tych wyrazów .. Utwórz z sylab rzeczowniki i napisz je w zeszycie z właściwym tłumaczeniem.. Rzeczowniki złożone składają się z dwóch lub więcej wyrazów, przy czym ostatni wyraz zawsze jest rzeczownikiem.. Nazwy przyborów szkolnych napisz z rodzajnikiem określonym.Podaj, z jakich wyrazów składają się podane rzeczowniki złożone.. (To jest (jakiś) kwiatek.. Rzeczowniki z końcówką -heitRzeczowniki złożone to dość liczna grupa i tworzenie rzeczowników w taki sposób ułatwia naukę słownictwa.. Odmieniają się tak jak rzeczowniki - Przykład spanie, chodzenie, robienie Przeczenie nie z rzeczownikami piszemy łącznie.Rzeczowniki złożone..

Napisz właściwe rzeczowniki złożone.

Rzeczowniki złożone przejmują rodzaj (rodzajnik) ostatniego rzeczownika w zdaniu .. 1. der Taschenstift - 2. die Bunttasche - 3. der Turngummi -Jeżeli przez rzeczownikiem nie ma rodzajnika, to przymiotnik musi pokazać w jakim przypadku, liczbie i rodzaju jest rzeczownik, bo kto by inny?. Cały wyraz ma rodzajnik ostatniego rzeczownika.. X S L P H Y S I K S P I T Z E R N P C O N S E K A H Y H R E C M U S I K E T A F Ü L L E R R E L I G I O N M E R D K U N D E L Co tu się nie zgadza?. Rodzajniki rodzaju męskiego i nijakiego zmieniają się z der / ein / kein i das / ein / kein na dem / einem / keinem.. Składają się one z dwóch lub więcej wyrazów pisanych łącznie, z których ostatni zawsze jest rzeczownikiem, a poprzednie wyrazy mogą być innymi częściami mowy, np. przymiotnikami.. )• Ich kaufe mir einen Computer.Der Komputer ist modern.Rzeczowniki w języku niemieckim piszemy zawsze wielką literą!. Rodzajnik - Der Artikel Rzeczowniki w języku niemieckim używane są z rodzajnikami.. Dlatego przymiotnik przejmuje końcówki, jakie miałby rodzajnik określony, którego nie ma.. )(Ten kwiatek jest piękny.. nos--- palec u ręki palec u nogi oko brzuch usta noga ręka dłoń 2.Jakie nazwy części ciała kryją się w podanych rzeczownikach?.

Nazwy przyborów szkolnych napisz z rodzajnikiem określonym.

1. die Ohrringe- 2 die Halskette 3.der Fubball 4. das Haarshampoo 5.die Kopfschmerzen 3Wpisz podane rzeczowniki .Zadanie: utwórz wyrazy złożone zapisz je wraz z rodzajnikiem i Rozwiązanie: das telefonverbindung połączenie telefoniczne das autoindustrie połaczenie samochodowe Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.W celowniku zmieniają się rodzajniki wszystkich rodzajów.. Cała liczba mnoga zmienia się z die /-/ keine na den /-/ keinen a .RODZAJ RZECZOWNIKA.. Lepiej nauczyć się rodzajników z wyczucia tzn. osłuchanie się językiem spowoduje, że zaczniesz intuicyjnie dobierać właściwy rodzajnik nieznając nawet znaczenia rzeczownika .. (rzeczownik), Rycerze są zawsze odważni.. Jedynym wyjątkiem jest Genitiv w rodzaju męskim i nijakim..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt