Opisz krótko społeczeństwo sparty
Ojczyzną Spartan była Lakonia.. Gminy Periojków rządziły się same, władze spartańskie nadzorowały jednak bieg ich spraw.. Ich władza miała charakter dziedziczny.. 24 lipca 2016 Kowalski Jan Społeczeństwo 0.. Do ich obowiązków może również należeć udzielanie pomocy przy organizacji wyborów, ochrona i promowanie praw człowieka, a także wspieranie procesu przywracania .Krótka charakterystyka społeczeństwa polskiego.. Siły zbrojne miały w niej duże znaczenie, gdyż Spartanie stosunkowo niedawno osiedlili się na nowym, podbitym przez siebie terytorium.. Polska liczy obecnie 38,5 miliona ludności i jest tym samym szóstym krajem w Unii Europejskiej pod względem liczby ludności.. Przez cały czas istnienia Sparty na czele państwa stali dwaj królowie.Filmy.. 7.Przedstaw strukturę społeczeństwa Aten.. Po śmierci jednego z królów władzę po nim obejmował jego najstarszy syn.. Była największą polis grecką.. Pora powiedzieć kilka słów o Sparcie.. Heloci byli potomkami dawnej ludności zamieszkującej Messenię i podbitej przez Dorów.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.W Sparcie wykształcił się bardzo specyficzny ustrój polityczny..

Działka jest umieścić wojnę między dwoma wielkimi światów - Sparta i Troy, który pobił wszelkie czasochłonne ogień miłości Paryża do Helen.5.Opisz krótko ustrój Sparty.

10.Wymień największe bitwy Aleksandra Wieckiego w wojnie z Persją.. Oryginalność Sparty.. Szóste miejsce w Unii zajmuje również pod względem wielkości.. Sparta stała się z czasem samowystarczalna pod względem gospodarczym, a jej kontakty ze światem zewnętrznym były bardzo ograniczone.. Współczynnik dzietności wynosi w naszym kraju .Chrześcijaństwo jako nowa religia monoteistyczna rozwinęła się na terytorium Cesarstwa Rzymskiego w I w n.e. Sama nazwa „chrześcijanie" pojawiła się w 45 r.n.e.. Niektóre zdania mogą pasować do więcej niż jednej grupy.. Do ich obowiązków, oprócz funkcji kapłańskich, należało dowodzenie armią.. Za Spartan uważano potomków, mieszkańców kilku osad nad rzeką Eurotas.. 6.Wyjaśnij na czym polegało spartańskie wychowanie?. W Sparcie tak jak wszędzie w Grecji rozwijała się sztuka, muzyka i poezja.Sparta Społeczeństwo .. „Pomazaniec") nauką, którą on sam wypowiadał nauczając na terenie Palestyny.Sparta powstała w wyniku najazdu Dorów, którym udało się podbić dolinę rzeki Eurotas oraz Lakonię.. 11.Wymień urzędników rzymskich.. Rada Starszych nosiła w Sparcie nazwę Geruzji.Przydatność 60% List ze starożytnej Sparty.. Krótko mówiąc twierdzę, że państwo nasze jako całość jest szkołą wychowania Hellady, i wydaje mi się, że u .Na czym polegała demokracja ateńska?, Czym była polis?, Ja nazywali siebie Grecy?, Kim jest ten mężczyzna?, Opisz wojny grecko-perskie., Przedstaw podboje Aleksandra Wielkiego., Opisz teatr grecki., Jak wyglądały starożytne igrzyska?, Co oznacza słowo "filozofia"?, Opisz najważniejsze dzieła kultury greckiej., Kogo uważamy za ojca demokracji ateńskiej?, Jak wyglądał ustrój .Demokracja funkcjonująca jako wola większości społeczeństwa, w bardzo łatwy sposób mogłaby się przerodzić w rządy jednostki, w tyranię..

Za twórcę ustroju Sparty uważa się Likurga, który żył w IX w. przed Chr., był więc także twórcą pierwszego ładu prawnego w Grecji.Opisz krotko spoleczenstwo sparty.prosze pilnie na jutro 1 Zobacz odpowiedźSpołeczeństwo Sparty dzieliło się na 3 klasy: 1.

Sparta, 15 październik 2002r.. Władza większości społeczeństwa została w ten sposób ograniczona, a .Sparta.. Spartiaci byli między sobą równi pod względem praw i obowiązków wobec państwa.. Każda z podejmowanych decyzji państwowych wymagała zgody obu monarchów.. Sparta Społeczeństwo Jedną z najważniejszych greckich polis była Sparta, położona w Lakonii, na południu Peloponezu.. Przy narodzinach dziewczynki to rodzice decydowali, czy zachować ją przy życiu (o chłopcach podejmowała decyzje specjalna rada).Rzym starożytny był państwem bardzo dobrze rozwiniętym cywilizacyjnie.. Sparta w VIII wieku p.n.e., była jednym z państw na Półwyspie Peloponeskim.. Większość nie zawsze ma jednak rację.. 8.Przedstaw procedurę ostracyzmu.. Najniższą pozycję wśród ludności Sparty zajmowali heloci.. Była to zarazem najliczniejsza grupa w społeczeństwie spartańskim.. 12.Wyjaśnij pojęcie .Na czym polegała demokracja ateńska?, Czym była polis?, Ja nazywali siebie Grecy?, Kim jest ten mężczyzna?, Opisz wojny grecko-perskie., Przedstaw podboje Aleksandra Wielkiego., Opisz teatr grecki., Jak wyglądały starożytne igrzyska?, Co oznacza słowo "filozofia"?, Opisz najważniejsze dzieła kultury greckiej., Kogo uważamy za ojca demokracji ateńskiej?, Jak wyglądał ustrój ..

Spartiaci - byli klasą panującą; od 7-30 roku życia służyli w wojsku, dopiero potem mogli założyć rodzinę; głównym ich zadaniem była obrona kraju i wojna, tworzyli więc coś w rodzaju armii zawodowej, stąd Sparta miała charakter kraju militarnego; tylko oni mieli prawa polityczne; słynęli z odwagi, waleczności; na początku była równość majątkowa; kobiety były dosyć wysportowane - głównym ich zadaniem było ...Wyjaśnij, jak przedstawiało się społeczeństwo Aten i Sparty.

UPRAWNIENIA: pełnili funkcje kapłańskie; dowodzili armią najwyżsi sędziowie ;geruzja-rada starszych składająca się z 28 mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia;etorowie:urzędnicy-5 osób; Zgromadzenie ludowe mężczyźni od 30 r.ż.. Wcześniej nie miałam za bardzo czasu.. Sparta wyrosła na prawdziwą potęgę w VII w. p.n.e. dzięki podbiciu sąsiedniej Mesenii i opanowaniu Peloponezu, stając się największym terytorialnie greckim państwem.Na czele państwa spartańskiego stało dwóch królów.. Ze względu na wyjątkowo zacięty opór, który stawiało im miasto Amykale, znajdujące się w południowej części Lakonii, Dorowie musieli podpisać ugodę uznającą królów obu tych państw za równych w połączonym państwie.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Opisz, jak wyglądał ustrój poznanych przez ciebie państw starożytnego Wschodu.. Dopasuj opis do właściwej grupy społecznej.. W konsekwencji doprowadziło to do osłabienia władzy królewskiej w .Społeczeństwo - podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane.Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych.Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę .Społeczeństwo Sparty podzielone było na trzy warstwy społeczne, bardzo ściśle od siebie oddzielone.. ; głosowano poprzez a k l a m a c j ę tzn .Te funkcje przynosiły znaczne zyski.. Nie brali udziału w zgromadzeniu ludowym Sparty, nie mieli dostępu do urzędów spartańskich.. Do jego zdobyczy i osiągnięć kultury, które najlepiej się rozwinęły zaliczamy: budownictwo, filozofię, literaturę, religię, sztukę, retorykę, historiografię czy naukę.. Jak wiadomo, była to polis inna niż wszystkie i odnosiło się to również do pozycji kobiet.. 9.Wyjaśnij przyczynę wojen grecko - perskich.. w Antiochii wiązała się z głoszoną przez uczniów Jezusa Chrystusa (gr.. Sparta leżała w południowej części Półwyspu Peloponeskiego w krainie zwanej Lakonią.. Przepraszam, że pisze dopiero teraz.. Ziemia, podobnie jak i część ludności stanowiła własność państwa.. Byłam bardzo zajęta zwiedzaniem starożytnej Sparty.. Aby zapobiec rządom tyrana wprowadzono zasadę poszanowania praw mniejszości.. Tylko raz w 464 r. poparli powstanie helotów w Mesenii.Ułatwiają przebieg procesu politycznego, chronią ludność cywilną, wspomagają rozbrojenie, demobilizację oraz reintegrację byłych kombatantów ze społeczeństwem.. Obsesją niemalże grupy pełnoprawnych obywateli stała się obawa przed jakąkolwiek zmianą ustroju, która mogłaby podważyć ich dotychczasową władzę.W Sparcie mamy monarchie.. Władza królewska była sprawowała kolegialnie.. spartiaci periojkowie heloci obywatele metojkowie niewolnicy Choć nie jest nas dużo, pełnimy funkcje publiczne i uczestniczymy w posiedzeniach zgromadzenia ludowego.Rys historyczny.. Postaram się teraz opisać Ci wszystko, czego się o niej dowiedziałam.Przydatność 70% Ustrój Sparty i Aten.. USTÓJ SPARTY I ATEN-na czele państwa stało 2 królów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt