Opisz przystosowania ssaków do życia w powietrzu
Dotyczy to także tych ssaków, które wtórnie przystosowały się do życia w wodzie, takich jak delfiny, kaszaloty, uchatki, czy foki.. Materiał Edukacyjny, Autor: Magdalena Frąszczak , Szkoła Podstawowa im.. W dzień ukrywają się.. wydłużone kości palców kończyny przedniej, przedramienia, ramienia i błona lotna tworzą skrzydła służące do aktywnego lotu (nietoperze) - pod ziemiąSsaki żyją od kilkunastu lat (małe ssaki) do 40-50 lat w przypadku niektórych naczelnych i 60 lat - słonia indyjskiego.. Doskonale poradziły sobie z wszelkimi trudnościami, jakie stwarza pływanie pod powierzchnią wody.. Delfiny to doskonale przystosowane do życia w wodzie ssaki, spotykane w morzach i oceanach całej kuli ziemskiej, a także w kilku wielkich rzekach strefy równikowej.. Maleńkie potomstwo torbaczy przepełza po skórze matki do torby (fałdu skóry) na jej brzuchu i spędza tam od kilku tygodni do kilku miesięcy.Przez miliony lat wykształciły przystosowania do warunków, w których żyją.. Maleńkie potomstwo torbaczy przepełza po skórze matki do torby (fałdu skóry) na jej brzuchu i spędza tam od kilku tygodni do kilku miesięcy.Układ oddechowy ssaków przystosowany jest do oddychania tlenem atmosferycznym.. kilka prostych zdań .. zdanie i wymienione myslniki z góty dziekuję za pomoc :) 0 ocen .. Ssaki takie jak nietoperz są zwierzętami żyjącymi w powietrzu wykształciły sobie skrzdła by mogłu latać.Omów przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach 2012-03-03 10:48:56 Opisz przystosowanie ssaków do życia w różnych środowiskach 2009-03-02 15:16:04 9.Obecnie większość ssaków wytwarza łożysko, ale są też ssaki o innym sposobie rozwoju..

Przystosowanie ssaków.

2012-02-15 21:16:43 Wymień przystosowania zwierząt do życia w różnych środowiskach 2012-09-25 16:19:24 Opisz przystosowanie 5 ssaków do życia w różnych srodowiskach.. na lądzie - dinozaury, w morzach - ichtiozaury i plezjozaury, w powietrzu - pterozaury.. WODA Trzy ważne grupy gadów zamieszkiwały morza w .. Ich szczęki uzbrojone w bardzo liczne zęby w wyjątkowo długiej czaszce były przystosowane do łowienia ryb .Przystosowania ptaków do lotu - szereg cech anatomicznych, morfologicznych i fizjologicznych umożliwiających ptakom lot.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Do ssaków morskich zaliczamy: -walenie -syreny -ssaki płetwonogie (foki, uchatki i morsy -dwa gatunki wydr: wydra morska, wydra patagońska Ssaki morskie Grupa ta obejmuje ponad sto gatunków ssaków wywodzących się od przodkówPrzystosowanie ssaków do życia w różnych środowiskach.. 🎓 Na podstawie różnych źrodeł informacji opisz przystosowanie ssaków do życia na gałęziach drzew.Ssaki morskie - ssaki, które większość swojego życia spędzają w słonych wodach mórz lub oceanów.. Mimo że ich przodkowie wywodzą się z lądu, zupełnie zerwały więzy łączące je ze stałym lądem.Przystosowanie się ssaków do życia w wodzie 2014-01-07 17:34:19 Przystosowania ryb do zycia w wodzie słonej i słodkiej 2011-05-29 09:25:17 Wymień przystosowania ssaków do życia na sawannie..

Za tydzień - kartkówka dotycząca ssaków.

🎓 Na podstawie dostępnych źródeł informacji opisz przystosowania ssaków do życia w powietrzu - Zadanie 11: Biologia na czasie 1.Przystosowania ssaków do życia: - w powietrzu.. Najważniejsze spośród nich to: aerodynamiczny kształt; kończyny przednie przekształcone w skrzydła; asymetryczne pióra; pneumatyczne kości (wypełnione powietrzem) Z kolei torbacze torbacze to ssaki, które rodzą żywe młode w bardzo wczesnym stadium rozwoju.. Co jakiś czas wynurzają się one spod powierzchni wody, by zaczerpnąć powietrza atmosferycznego.PRZYSTOSOWANIE DRAPIEŻCÓW SSAKI ~ dobry węch i słuch ~ ostre pazury ~ silne kły ~ dobre widzenie w ciemności ~ szybkość i zwinność w czasie polowania INNE ZWIERZĘTA ~ długi, lepki język u żaby i ropuchy ~ zęby jadowe i gruczoły u węży ~ szczękoczułki z gruczołem jadowym u pająków ~ parzydełka umieszczone na ramionach stułbi PTAKI ~ zakrzywiony dziób ~ ostre szpony .Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) - rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1360 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin.. Są to jedyne zdolne do aktywnego lotu ssaki, w przeważającej większości prowadzące nocny tryb życia.Specyficzną postawę w spoczynku - zwisanie głową w dół - nietoperze zawdzięczają specjalnej budowie tylnych kończyn.Wymień dwa przystosowania kreta do życia w glebie..

2012-03-13 19:03:36Delfin - najlepszy pływak wśród ssaków.

Dziobak i kolczatka składają jaja.. W mojej pracy przedstawię przystosowanie ssaków do środowiska na podstawie wiadomości zdobytych w poznańskim Zoo.. Ssaki zajmują w przyrodzie wszystkie możliwe środowiska, wykazując dużo przystosowań.Przystosowanie do życia ssaków.. Uczeń porównuje cechy morfologiczne, środowisko i tryb życia grup zwierząt wymienionych w pkt 9, w szczególności porównuje grupy kręgowców pod kątem pokrycia ciała, narządów wymiany gazowej .FAZA PODSUMOWUJĄCA Odbywa się w postaci krótkich pytań: 1.wymień 5 ssaków i podaj miejsce ich występowania 2.wymień dowolnego ssaka i opisz jego przystosowania do środowiska życia 3.wymień cechy wspólne ssaków 4.dlaczego ssaki są tak różnorodne 8.Opanowanie lądu przez rośliny odbywało się ewolucyjnie, stopniowe, w wyniku przystosowań ich budowy morfologicznej i anatomicznej; Paprotniki są organowcami właściwymi, dlatego też ich przystosowanie do lądowego trybu życia jest wystarczające, by mogły zasiedlać wszystkie strefy kuli ziemskiej (jak napisane wyżej w pkt 5.- prócz .przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków, dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie, itd.). Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Ryby żyją w bardzo dogodnych warunkach.Przystosowanie ssaków do środowiska .

2017-04-08 11:43:33Radiacja adaptacyjna - czyli powstanie w procesie ewolucji z jednego gatunku wielu gatunków, z których każdy przystosowany jest do odrębnych warunków życia - widoczna jest u ssaków pomimo, że są one przedstawicielami najmniejszej liczby gatunków z pośród wszystkich grup istot żywych żyjących na kuli ziemskiej.skóra pokryta śluzem Ssaki stanowią grupę kręgowców, która dzięki swej wysokiej organizacji potrafi przystosować się do życia w różnorodnych środowiskach.. Grupa ta obejmuje ponad sto gatunków ssaków wywodzących się od przodków prowadzących lądowy tryb życia.. i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, określa ssaki jako zwierzęta stałocieplne,Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ptaki w toku ewolucji wykształciły wiele przystosowań do lotu.. Ptaki wodne-potrafią nurkować.. Ich ubarwienie jest ciemne, "maskujące", zlewa się z otoczeniem .. Poruszają się w wodnym środowisku optymalnie wykorzystując energię ruchów.. 2011-03-24 14:28:08; Wymien dwa przystosowania kreta do życia w glebie 2012-05-08 19:26:09; Na podstawie dodatkowych źródeł wiedzy wymień dwa przystosowania kreta do życia w glebie.. Z kolei torbacze torbacze to ssaki, które rodzą żywe młode w bardzo wczesnym stadium rozwoju.. Są wtórnie przystosowane do życia w wodzie.Obecnie większość ssaków wytwarza łożysko, ale są też ssaki o innym sposobie rozwoju.. Cele lekcji: Wymienić miejsca występowania ssaków na ziemi, Wymienić czynności życiowe ssaków,Ssaki (Mammalia) - zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro; silnie zredukowane u gatunków wodnych, jak hipopotamy, u waleni całkowicie zanikają przed porodem lub w trakcie) oraz stałocieplnością (potocznie „ciepłokrwistość").Sowy polują nocą.. 2009-04-19 15:58:17; Wymień dwa przystosowania kreta do zycia w glebie 2010-05-16 12:41:23Przystosowania gadów mezozoicznych do życia w różnych środowiskach.. Mają duże, okrągłe oczy przystosowany do widzenia w ciemności i świetny słuch.. Dzisiejsze zadania proszę przesłać do jutra na mojego maila..Komentarze

Brak komentarzy.