Opisz funkcje morza bałtyckiego
Ruch turystyczny ma jednak wybitnie sezonowy charakter.. 2011-02-13 21:05 .Eutrofizacja oznacza przeżyźnienie środowiska morskiego.. Bałtyk to morze śródlądowe, które charakteryzuje się małymi pływami, małym falowaniem, dużym skażenie wód morskich i stosunkowo niewielkim zasoleniem;Współczesne Morze Bałtyckie jest bardzo młodym zbiornikiem morskim.. Morze Bałtyckie:-rozwój turystyki-jest biotypem dla organizmów wodnych-umacnia przemysł poprzez możliwość sprowadzania artykułów przemysłowych-daje pożywienie dla ludzi (ryby)-pozyskujemy bursztyn (ozdoby,lekarstwa)Morze Bałtyckie, Bałtyk - morze śródlądowe na szelfie kontynentalnym w północnej Europie.. Morze jest wypełnione wodami Atlantyku.. Z morzem północnym łączą się 3 cieśniny: Sund, Mały Bełt i Wielki Bełt.. Podano tu cztery główne etapy jego powstawania, opisano rozwinięcie linii brzegowej, typy wybrzeży, zasolenie, termikę, ruchy wody morskiej i życie biologiczne.Morza i oceany zajmują 71% powierzchni naszej planety i pełnią kluczową rolę dla życia na Ziemi.. Ten ma odcień zbliżony do koloru żółtego.. meduzy, wieloszczety, krewetki, szproty, śledzie, morświny, foki), jak i zwierzęta słodkowodne potrafiące żyć także w wodzie słonawej (stułbie, wypławki, szczupaki, sieje, okonie, sandacze .Morze Bałtyckie narodziło się 13-14 tysięcy lat temu, pod koniec późnego plejstocenu, wskutek stopienia lądolodu zlodowacenia Wisły.Ustępujący lądolód tworzył jeziora proglacjalne w obniżeniach terenu, które stopniowo połączyły się w rozległe, słodkowodne Bałtyckie Jezioro Lodowe..

no wlasnie mam takie zadanie wypisać funkcje morza bałtyckiego, ale niestety nigdzie nie moge teraz znalezc ;( moze mi ktos pomoc?

Ma dobrze rozwiniętą linię brzegową i jest wyraźnie oddzielone od oceanu poprzez wyspy i półwyspy i połączone przez cieśniny duńskie.. Składa się on z wielu, maleńkich drobinek.. a) 230 tys. km 2 b) 415 tys. m 2 c) 415 tys. km 2 d) 41,5 tys. km 2 2) M. Bałtyckie to morze.. Pierwsza dotyczy środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego.. Bałtyk jest morzem płytkim, którego średnia głębokość wynosi 56 metrów.Jest on silnie zanieczyszczony ściekami przemysłowymi i komunalnymi.Spływają one rzekami z terenów państw leżących nad tym morzem.. W południowej części Morza Bałtyckiego położona jest jedyna w całości polska wyspa- Wolin.Morze Bałtyckie jest zaliczane do mórz śródziemnych.. Pozwalają na utrzymanie różnych gałęzi gospodarki i dostarczają nam pożywienia.Opisz cechy Morza Bałtyckiego .. Morze Bałtyckie.. około 10 godzin temu.. To także statki widoczne w oddali i sylwetki pływaków oraz wczasowiczów bawiących się w pobliżu brzegu.. Krajobraz morski to także wydmy i piasek.. Kraje bałtyckie, a także Dania, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Rosja i Polska mają dostęp do Morza Bałtyckiego.Cechy charakterystyczne Morza Bałtyckiego najmłodsze morze Europy - ostatecznie uformowało się ok. 3 tys. lat temu z wód topniejącego lodowca morze śródlądowe położone między kontynentem europejskim a Półwyspem Skandynawskim..

Granice morza wyznacza linia poprowadzona od północnego cypla Półwyspu Jutlandzkiego (przylądek Grenen) do wyspy Tjörn .

Na wydmach znajdują się sosny.Wymień wyspy na Morzu Bałtyckim.. Wspólną ich cechą są lecznicze właściwości klimatu (duże ilości jodu w powietrzu), możliwość plażowania na szerokich piaszczystych plażach i wałach wydmowych, lasy, kąpieli morskich i uprawiania żeglarstwa, wody mineralne.Morze Bałtyckie ma ogromne znaczenie gospodarcze ze względu na jego zasoby żywe, bogactwa mineralne oraz rozwój transportu morskiego i portów morskich.. Jeszcze uboższa jest grupa morskich ssaków, choć to właśnie one stały się w ostatnich .Bałtyk to najmłodsze morze kontynentu europejskiego, stąd ruchy izostatyczne dna morskiego.. Pojęcie, które należy tłumaczyć dosłownie jako „dużo pożywienia" (od greckich słów „eu" i „tropy"), wcale nie oznacza pozytywnego zjawiska.Wybrzeże Morza Bałtyckiego to rejon najczęściej odwiedzany przez turystów krajowych.. W Bałtyku znajduje się jedynie 1/60 000 część mas wodnych całego Oceanu Światowego.Wybrzeże Morza Bałtyckiego jest regionem o ogromnym znaczeniu dla polskiej turystyki i wypoczynku.. Znajdują się tutaj największe regiony turystyczne.. Książka "Bałtyckie zwierzaki" choć przeznaczona dla dzieci, to i przed .1) Ile wynosi powierzchnia M. Bałtyckiego?. Dzięki temu możemy łowić ryby i na tym zarabiamy a z roślin (np. glony) maseczki i z różnych wodorostów (agar- zagęszczanie produktów, służy jako żelatyna)Morze Bałtyckie ze wszystkich stron otoczone jest lądem, dlatego nazwane zostało morzem wewnątrz-kontynentalnym..

... Opisz jakie funkcje w państwie Kazimierza Wielkiego pełnili następujący urzędnicy: - kanclerz i podkanclerz - podskarbi - marszałek - starosta.

2010-03-08 19:59:34Prawda: Morze Bałtyckie jest morzem chłodnym., Morze Bałtyckie jest morzem płytkie., Do Morza Bałtyckiego dopływa dużo słodkiej wody co powoduje, że morze jest słabo zasolone (ok. 7,5 promila), Do Polski należy wyspa Wolin., Klif to wybrzeże wysokie., Nawozy sztuczne są przyczyną zanieczyszczenia wód Bałtyku., Zanieczyszczenia przemysłowe mają wpływ na jakość wód Bałtyku .Funkcje morza Bałtyckiego.. Jego geneza jest wypadkową: pionowych izostatycznych ruchów skorupy ziemskiej, zmian poziomu morza, będących skutkiem zmian klimatycznych w wyniku których doszło w późnym glacjale i na początku holocenu do zanikuMorze bałtyckie stanowi pożywienie i jest domem dla ryb i organizmów wodnych.. poleca90%Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Charakterystyka Morza Bałtyckiego.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wakacje na dobre już za nami, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zajrzeć nad morze siedząc w domowym zaciszu.. W początkowych etapach jego istnienia wody mogły odpływać do Atlantyku poprzez .Morze Bałtyckie to położone wewnątrz kontynentu europejskiego stosunkowo niewielkie morze, którego powierzchnia sięga prawie 400 km², a zlewisko obejmujące obszar ponad 1,5 mln km²..

... Na polskim wybrzeżu są porty pełniące różnorodne funkcje: np.uniwersalne, czyli przyjmujace towary masowe oraz drobnicę /port Szczecin, port Gdynia, port Gdańsk, port ...Znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego.

Za zachodnią granicę Bałtyku Właściwego przyjmuje się cieśninę Sund i próg podwodny ciągnący się na głębokości 18-20 m od przylądka Gedser do przylądka Darsser Ort; na wschód od tej linii znajduje się akwen Bałtyku Zachodniego o powierzchni ok. 8000 km² nazywany przez Niemców także Ostsee; akwen ten obejmuje m .W Morzu Bałtyckim żyje obecnie 46 gatunków ryb (przede wszystkim dorsze, szproty, makrele, śledzie, płastugi, łososie), 6 gatunków małży (największe i najrzadsze osiągają kilka centymetrów długości) i kilkanaście gatunków skorupiaków.. Są domem dla tysięcy różnych gatunków zwierząt morskich.. Jest to obecnie największe wyzwanie dla Morza Bałtyckiego.. dam 10 :D 0 ocen | na tak 0%.. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie.. Obecny Bałtyk powstał około 3000 lat temu.. a) zamknięte b) śródlądowe c) szelfowe d) przybrzeżne 3) Najgłębszym miejscem na Bałtyku jest głębia Landsort, która ma głębokość.Wymień cztery czynniki, które wpływają na poziom zasolenia wód Morza Bałtyckiego.. Katarzyna.. Znajduje się w północnej Europie.. 2014-01-11 18:11:27 Wypisz kilka gatunków roślin i zwierząt które można spotkać w Morzu Bałtyckim 2011-11-27 11:29:34 Wymień gatunki roślin i zwierząt żyjących stale w tundrze.. Morze głęboko rozbija się o ziemię i dzięki temu odnosi się do mórz typu wewnętrznego.. 0 0 Odpowiedz.. Położenie Polski nad Morzem Bałtyckim sprzyja rozwojowi gospodarki morskiej w naszym kraju.. Obejmuje ona produkcje i remonty statków, transport morski, rybołówstwo i przetwórstwo rybne oraz turystykę.. jest ono częścią oceanu Atlantyckiego.. Morze średniej wielkości - powierzchnia Bałtyku wynosi ok. 400 000 km² linia brzegowa Bałtyku o długości ok. 8100 km jest mocno rozwinięta iMorze Bałtyckie: - morze śródlądowe (śródziemne); - morze płytkie (szelfowe), maksymalna głębokość wynosi 459 m (Głębia Landsort); - zamarza zimą w części północnej; - spadek zasolenia na północny - wschód;Morze Bałtyckie - środowisko przyrodnicze a działalność człowieka Materiał składa się z trzech części..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt