Opisz ćwiczenia doskonalące technikę chwytów i podań sprzed klatki piersiowej




brzucha i pośladków.. Poprawnie wykona podania w miejscu po korekcie nauczyciela5.. PIŁKA NOŻNA - KLASA III Cele operacyjne Treści kształcenia Zakładane osiągnięcia ucznia Postawy: • ukazywanie predyspozycji uczniów do gry w piłkę nożną.. chwyty piłki oburącz z przodu.. Jakie znasz testy lub próby sprawności fizycznej 10.. Nauka krycia kaŝdy swego.Po rozgrzewce 10-15 minutowej przystąp do kilku ćwiczeń doskonalących podania i chwyty stosowane w koszykówce.. II - podaje piłkę oburącz sprzed klatki piersiowej do celu - poleca ćwiczącym dobrać się w zespoły czteroosobowe - omawia ćwiczenia na poszczególnych stacjach52 (PP) Uczymy się podań i chwytów piłki oburącz sprzed klatki piersiowej - podania piłki sprzed klatki piersiowej nie zawsze wykonuje celnie - umie złapać piłkę po podaniu od ćwiczącego - podania piłki sprzed klatki piersiowej wykonuje szybko i z odpowiednią siłą.. Przy chwycie górnym palce nieznacznie rozstawione tworzą wraz z dłońmi powierzchnię dostosowaną do kształtu piłki.Ćwiczenia oswajające z piłką Nauka kozłowania Pozycja potrójnego zagrożenia .. Gry i zabawy Nauka podań i chwytów piłki Podanie oburącz sprzed klatki piersiowej Podanie oburącz znad głowy Chwyt piłki Systematyka ćwiczeń Metodyka nauczaniapodania sprzed klatki piersiowej górą i kozłem.. Ćwiczący w parach z piłkami (jedna (1) piłka na parę) ustawieni naprzeciw siebie w odległości ok. 4 metrów: podania i chwyty w parach sprzed klatki piersiowej; jw..

W-technika chwytów i podań z przed klatki piersiowej S-siła mm.

W razie zgubienia piłki, przekroczenia linii - liczenie podań należy rozpocząć od początku.. podania jednorącz : podstawowe , hakiem , kozłem , wokół tułowiaDziś Nauka podań i chwytów sprzed klatki piersiowej i podania kozłem oraz zbiórka piłki z tablicy.. CELE LEKCJI A) Wiadomości Uczeń: • wie po co jest rozgrzewka przed wysiłkiem fizycznym, • poznaje sposoby doskonalenia elementów technicznych, • poznaje nowe ćwiczenia i zabawy, B) Umiejętności Uczeń: • wykorzystuje elementy techniki gry w koszykówkę w różnych sytuacjach praktycznych, • doskonali dokładność chwytów, podań i kozłowania, C) Postawy Uczeń .Czas odpocząć od piłki nożnej (ile można?. Uwagi metodyczne.1.. Sprawdzamy umiejętności podania sprzed klatki piersiowej w miejscu 2 2 1 Poprawnie wykona podania, wymaga korekty nauczyciela.. Żonglowanie piłką przy pomocy stóp, ud, klatki piersiowej, barków; 2.Technika gry bramkarza: 1) W bronieniu A. podania i chwyty jednorącz.. W kaŝdym zagadnieniu zostały uwzględnione trzy elementy stanowiące pomoc przy realizacji jednostki treningowej: to zwrócenie uwagi na szczegóły i detale ćwiczącego elementu Środki Treningowe to przykłady .trona 3 2..

W marszu podania piłki oburącz do partnera sprzed klatki piersiowej.

prawidłowych podań i chwytów sprzed klatki piersiowej (również po koźle), znad głowy, jednorącz, pokaz i objaśnienie.. podania oburącz : sprzed klatki piersiowej , znad głowy , dołem , kozłem.. Chwyt piłki bez upadku a. toczącej się na wprost - w miejscu i dobiegu b. toczącej się w bok - krokiem dostawnym i przekładanką c. na wysokości kolan, brzucha, klatki piersiowej, głowy - w miejscu, dobiegu, krokiem dostawnym i przekładanką d. dosiężnej: - w miejscu i dobiegu - w wyskoku - w .Opisz technikę startu niskiego oraz podaj poprawne komendy startowe 9.. Umiejętności: starty z różnych pozycji , biegi ze zmianą tempa i kierunku , zatrzymania .. Zabawę można również przeprowadzić na czas, np. kto w ciągu 15-30 s wykona więcej podań i chwytów.. Nawet małe dziecko wie, że piłka siatkowa to przede wszystkim odbicia górne i dolne.. potrafi doskonalić technikę prowadzenia piłki, zwodów, strzałów do bramki w zabawach.. Demonstruje podania i chwyty w parze z wyznaczonym przez siebie uczniem Poleca ćwiczącym dobrać się w pary i ustawić się wzdłuż sali naprzeciwko siebie w odległości 3m i odległości ok. 1,5m obok siebie.Ćwiczenie jw.. uwaga: ćwiczący zdejmują szarfy · 14.. NN , RR ,zwinność , szybkość P- samokontrola , KLASA - I gimnazjum ,chłopcy MIEJSCE ĆWICZEŃ - boisko szkolne CZAS - 45' LICZBA ĆWICZĄCYCH -16 PRZYBORY -8 piłek koszykowych ,10 pachołków TOK LEKCJI TREŚĆ .Podanie oburącz sprzed klatki piersiowej..

Doskonalimy podania i chwyty oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu .

znad głowy.. Ustawienie ćwiczących jak wyżej, podanie piłki z przeniesieniem nogi zakrocznej w przód, a przy chwycie nogi wykrocznej w tył.. Górny Za chwyt górny uważamy chwyt piłki lecącej powyżej głowy.. -próbuje chwytać i podawać piłkę.. nauka i doskonalenie rzutów.. z dwoma piłkami kształtujące koordynację i doskonalące technikę kozłowania.. Dłońmi obejmuje piłkę prawidłowoJw.. Wpis skierowany jest dla osób, które prowadzą zajęcia z grupami początkującymi oraz średniozaawansowanymi.. Każde ćwiczenie, zabawę możecie dowolnie modyfikować.Doskonalenie podań i chwytów oburącz sprzed klatki piersiowej w biegu, kozłowania lewą i prawą ręką ze zmianą tempa i kierunku biegu.. -stara się ocenić i skorygować swoje błędy.. 30s Ćwiczący w trójkach z jedną piłką..

Ćwiczący przodem do siebie, nogi w rozkroku - podania sprzed klatki piersiowej w miejscu.

Jak w ćwiczeniu 4 podania kozłem (kozioł 2/3 odległości między ćwiczącymi).. ), teraz skręcamy w kierunku siatkówki.. 3x o1 x 2x Podanie piłki oburącz sprzed klatki piersiowej do partnera w środku, ten odgrywa w ten sam sposób, następnie obraca na nodze obrotowej o 180 stopni i otrzymuje podanie oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem .3.. W biegu podania piłki i chwyty oburącz do partnera sprzed klatki .Ćwiczenie doskonalące podania i przyjęcia.. nauka i doskonalenie kozłowania .. Ćwiczenia o mniejszej intensywności, wzmacnianie mm.. Podanie oburącz sprzed klatki piersiowej (podanie półgórne) jest najbardziej uniwersalnym rodzajem podania w koszykówce, przez co stanowi najczęściej stosowane podanie, zarówno na krótki jak i na daleki dystans.Nauczyciel objaśnia technikę podań jednorącz półgórnych i chwytów oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu.. .Wygrywa zawodnik, który szybciej wykona 20 podań i chwytów.. sprzed klatki piersiowej.. rzut po kozłowaniu - motoryczność: Kształtowanie sprawności specjalnej, koordynacji ruchowej - wiadomości: Stosowanie przepisu o polu 3", zastosowanie poznanych elementów technicznych w grze.. -ćwiczenia wykonuje sumiennie.. Doskonalenie podań - ćwiczenie techniczno taktyczne w formie ścisłej.. Organizacja ćwiczenia jak na rysunku.. czyli nauczymy się jak prawidłowo rzucać do kosza oraz poznamy technikę rzutu.. Specyfika, cele, zadania i treści szkolenia sportowego I. z większą siłą podania,KONSPEKT LEKCJI PIŁKI KOSZYKOWEJ U -doskonalenie techniki chwytów i podań w grach i zabawach.. 6.Ćwiczenia usprawniaj ące koordynacj ę wzrokowo - ruchow ą - są to typowe ćwiczenia grafomotoryczne, w których czynno ści ruchowe odbywaj ą si ę pod ścisł ą kontrol ą wzroku.. 28.04.2020 r. klasa 5 Nauka rzutu z dwutaktu - rzut z biegu (2h) 24.04.202 r.1 ZAKRES PROGRAMOWY KADR WOJEWÓDZKICH Zakres programowy uwzględnia tematykę zajęć treningowych, które powinny być prowadzone w ramach akcji szkoleniowych Kadr Regionalnych.. Poproś rodzeństwo bądź rodziców, aby pomogli wykonać Ci poniższe ćwiczenia w miejscu, a następnie w ruchu: 1.podanie piłki sprzed klatki piersiowej, 2.podanie piłki po koźle, 3.podanie piłki znad głowy,W piłce ręcznej wyróżniamy następujące rodzaje chwytów: - górny, - półgórny, - dolny, - z dochwytem, - jednorącz, - gaszenie piłki, - z podłoża.. -potrafi chwycić i celnie podać piłkę.. Klasy I-II szkoły podstawowej - wiek 7-9 lat (mikro koszykówka).Etap szkoleniowy: ukierunkowany - ogólny Specyfika szkolenia koszykarskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnymRuch - przyciągnąć NN ugięte w kolanach do klatki piersiowej w prawą i lewą stronę - 2 powtórzenia Marsz z przeniesieniem szarfy RR przodem w górę - wdech, swobodne opuszczenie RR przodem w dół - wydech (4x).. Skupimy się dzisiaj na tych pierwszych.. Tok lekcji (rodzaje zadań) Nazwa i opis ćwiczenia (zadania .Uczymy się podań i chwytów oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu .. W tabeli zamieszczono cele i rodzaje ćwicze ń do pracy z dzieckiem podczas zaj ęć korekcyjno - kompensacyjnych.. I - dobiera ćwiczenia rozwijające szybkość..



Komentarze

Brak komentarzy.