Opisz demokracje ateńską
Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości.liczne grupy ateńskiego społeczeństwa były pozbawione wpływu na rządy, np. cudzoziemcy, niewolnicy i kobiety; ustrój ten można nazwać z tego powodu demokracja ograniczoną demokracja ateńska miała charakter bezpośredni; każdy obywatel mógł wyrażać swoją wolę osobiście, brać udział w obradach i uczestniczyć w podejmowaniu .2.. W Rzymie podobnie jak w Atenach , co roku zmienia się osoby, pełniące jakąś funkcję istnieje zasada jednoroczności.Pierwsza demokracja powstała właśnie w Atenach pod przywództwem Klejstenesa w latach 508-507 roku p.n.e. Stąd też Klejstenesa nazywa się niekiedy „ojcem demokracji ateńskiej".. Nazwa "demokracja" pochodzi od słowa demos, oznaczające lud oraz kratos, czyli władza.. Demokracja ateńska w okresie największej świetności Przemiany społeczne po wojnach perskich.. Państwo to .Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leżącym w Greckiej Attyce.. Rzymska kopia greckiej rzeźby, przechowywana obecnie w Muzeum Pio-Clementino w Watykanie .. Próba ta zakończyła się niepowodzeniem, ale ateńska arystokracja zdecydowała się na ustępstwa, aby w przyszłości uniknąć politycznych przewrotów.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności..

Władza należała do wszystkich wolnych obywateli.Opisz demokracje Ateńską.

Demokracja definicja - (gr.. Demokracja ateńska miała formę demokracji bezpośredniej, o dwóch cechach charakterystycznych: losowym wyborze obywateli na niektóre urzędy administracyjne i sądowe, oraz Zgromadzenie Ludowe o uprawnieniach prawodawczych, składające się z wszystkich obywateli.Demokracja ateńska Ateny były jedną z silniejszych i ważniejszych polis w starożytnej Grecji.. Polis ateńska była położona w Attyce.. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza „władzę ludu".. Była najważniejszym organem władzy.W pracy został opisany ustrój demokracji ateńskiej, jej najważniejsze idee , a także krytyka.. Zapoczątkował ją głęboki kryzys społeczno‑gospodarczy, który doprowadził do walk wewnętrznych, przerywanych okresami pokoju.„Demokracja ateńska miała charakter demokracji bezpośredniej: lud czyli obywatele obecni na Zgromadzeniu tworzyli prawo, wybierali (w więk-szości przypadków wybór zastąpiono losowaniem) urzędników i poddawali ich stałemu nadzorowi.. Było to jedno z większych miast, gdyż w tamtych czasach sporej wielkości miasta liczyły ok. 10 tys. obywateli.. Późniejsza droga tej polis do demokracji trwała ponad 100 lat.. Dzieliła się na dziesięć 50-osobowych zespołów, z których każdy urzędował przezDemokracja nie jest w ateńskich epitafiach autonomicznym źródłem wartości, ale są nimi pewne wyobrażenia etyczne biorące swój początek u zarania epoki archaicznej, wzrastające aż do swojej sublimacji w „człowieku wielkodusznym" z Etyki nikomachejskiej i decydujące o nieodpartej jedności kultury starożytnej Grecji.Demokracja ateńska RAMvuelM13Vcy 1..

Demokracja ateńska Z pewnością w starożytności były różne demokracje3, ale gdy mówimy o demokra-cji antycznej, mamy na myśli głównie demokrację ateńską4.

Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.. Na przełomie VI i V wieku p.n.e. w Atenach ukształtował się system sprawowania władzy zwany demokracją.. domena publiczna.. Demokracja ateńska miała charakter demokracji bezpośredniej: lud czyli obywatele obecni na Zgromadzeniu tworzyli prawo, wybierali (w większości przypadków wybór zastąpiono losowaniem) urzędników i poddawali ich stałemu nadzorowi.. Zdecydowano się znieść prawo Drakona z 621 r. p. Ch.. Wszyscy obywatele tworzyli zgromadzenie ludowe zwane eklezją.. W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludzi.. .Demokracja ateńska miała formę demokracji bezpośredniej, o dwóch cechach .Demokracja ateńska to ustrój polityczno - społeczny panujący w starożytnych Atenach od końca VI w. p.n.e. Jego podstawowym założeniem było sprawowanie rządów w państwie przez ogół obywateli uprawnionych do głosowania na zgromadzeniu ludowym (Eklezji .D.. ; W Atenach rozwijała się również sztuka i filozofia.Demokracja ateńska to ustrój polityczno - społeczny, gdzie ważniejsze sprawy zapadały za zgodą wszystkich mieszkańców polis..

Nie znano pojęcia przedstawicielstwa - delegowania przedstawicieli do decydowania w imieniu ludu.do zawartego w temacie zagadnienia: demokracje antyczne versus współczesne.

w Atenach wprowadzono demokrację czyli rządy ludu.. Mossé, Regards sur la démocratie athénienne, Paris 2013, s. 7.Początki ateńskiej polis w Attyce sięgają połowy II tysiąclecia p.n.e. Za twórcę Aten Grecy uważali mitycznego króla Tezeusza.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Perykles w sprawach ustroju ateńskiego wypowiadał się następująco: "Nasz ustrój polityczny (politeid) nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorcem dla innych niż inni dla nas.. Wiele osób o niej mówi nie rozumiejąc jej znaczenia.Demokracja dawniej:-w sprawowaniu władzy mogli uczestniczyć tylko obywatele, którymi byli mężczyżni rodem z Aten-kobiety,niewolnicy, mężczyżni, których jedno z rodziców pochodziło z Aten lub obcokrajowcy nie posiadali żadnych praw politycznych-obywatele obradowali na Zgromadzeniu Ludowym na Ateńskiej agorze Demokracja dzisiaj: Rada Pięciuset zajmowała się finansami państwa, budową floty, wyposażeniem .Demokracja ateńska * obywatele mieli prawo głosu w sprawie sposobu zarządzania miastem, * obywatelami byli mężczyźni, nie mogli być nimi cudzoziemcy i niewolnicy, * prawa ustalała tak zwana Rada Pięciuset złożona z 500 obywateli, którzy byli wybierani przez losowanie, na jeden rok, posiadała funkcje kontrolne, prawo inicjatywy ustawodawczej, * Zgromadzenie Ludowe - Eklezja - zbierała się co 10 dni..

; W historii zapisała się swoim ustrojem politycznym - demokracją ateńską.W tym okresie wszyscy obywatele (mężczyźni) mieli prawo uczestniczenia w życiu politycznym tej greckiej polis.

demos - lud, kratos - władza), czyli ludowładztwo lub w tłumaczeniu dosłownym rządy ludu, to ustrój powstały w starożytnej Grecji, a dokładnie w Atenach, który przewiduje, iż władzę zwierzchnią w państwie sprawuje ogół obywateli, posiadających prawa polityczne.Temat lekcji: Demokracja ateńska Po zajęciach powinieneś umieć: - opisać jak funkcjonowała demokracja ateńska; - wymienić najważniejsze instytucje i urzędników demokracji ateńskiej - omówić czym był ostracyzm (sąd skorupkowy).. Można się zastanawiać jak 1 Cl.. Nie znano pojęcia przedstawicielstwa - delegowania przedstawicieli do decydowania w imieniu ludu.Nie można zapominać, że ta ateńska demokracja nie obejmowała wszystkim mieszkańców, akceptowała ponadto niewolnictwo ,a więc… ponadto nie można w pełni zdefiniować pojęcia demokracja, jest ono zbyt szerokie.. Rządy w ateńskiej polis na początku pełnili ludzie z bogatych rodów, stąd formę takiego ustrój nazywano "rządami .Etapy budowania demokracji ateńskiej.. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e. Ateny są przykładem pierwszej i najważniejszej w czasach starożytnych demokracji.Demokracja ateńska - ustrój państwowy w Atenach, kształtujący się w końcu VI i na początku V wieku p.n.e., klasyczna postać demokratycznego ustroju w społeczeństwie niewolniczym.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. .Najważniejsze instytucje demokracji ateńskiej to: Rada Pięciuset - od czasu reform Klejstenesa najważniejsza instytucja administracji, zwana przez Ateńczyków zwyczajnie radą..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt