Opisz krótko fale elektromagnetyczne




Na częstotliwość fal radiowych ma wpływ przyłożone pole dlatego fale te generuje się raczej w postaci regularnego strumienia, niż losowo.. Ponieważ częstotliwość fali jest wprost powiązana z jej długością możemy równie dobrze określić falę podając jej długość .Pola elektromagnetyczne : dr inż. Krzysztof Gryz, dr inż. Jolanta Karpowicz - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.. Im niższa temperatura tym mniejsze natężenie i dłuższe fale.Krótka definicja widmo fal elektromagnetycznych.. Fale elektromagnetyczne Fale elektromagnetyczne to przenoszenie się zaburzeń pola magnetycznego i elektrycznego drgających w stosunku do siebie pod kontem prostym i z tą samą częstotliwością.. - mikrofale - są to fale o długościach fal od 1 milimetra do 1 metra .Nadfiolet Inaczej zwane ultrafioletem (UV) fale elektromagnetyczne.. Przykładami fal mechanicznych są fale morskie, fale dźwiękowe, fale sejsmiczne.. Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi, tzn. w każdym punkcie pola wektor natężenia pola elektrycznego E i wektor indukcji magnetycznej B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fal elektromagnetycznych i do siebie, a ich prędkość rozchodzenia się w próżni c m/s.Fale radiowe - długość fali ponad 10-4 m (0,1 mm).. Fale radiowe są nośnikiem dla programów radiowych i telewizyjnych, a także wszelkich innych sygnałów dźwiękowych.Fale radiowe to fale elektromagnetyczne o długości większej od 10-4 m (0,1 mm)..

Mikrofale Są to fale elektromagnetyczne o długości 0,1 mm-1 m.

Stosowane w fotografice, wykrywaczy fałszywych banknotów i kwarcówkach.. nr 12 .Widmo fal elektromagnetycznych nie ma granicy - ani dla fal długich, ani dla fal krótkich.. Jedną z podstawowych wielkości charakteryzujących fale (nie tylko elektromagnetyczną) jest jej częstotliwość .. Zakresy długości fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie Zakresy długości fal elektromagnetycznych Rodzaj fali Długość fali fale radiowe powyżej 1 m mikrofale od 1 mm do 1 m podczerwień od 700 nm do 1 mm światło widzialne od 380 nm do 700 nm ultrafiolet od 10 nm do 380 nm promieniowanie rentgenowskie od 5 pm do 10 nmJak zbudowac najprosztszy generator fal elektromagnetycznych w celu zaklucania roznych urzadzen elektronicznych (np. glosnikow) .. To kup komórkę i duży magnes .. Fale te bardzo mają bardzo szeroki zakres w widmie fal elektromagnetycznych.. Fala elektromagnetyczna jest nośnikiem energii.. Im większa jest długość fali, tym mniejsza jest jej częstotliwość.Pola magnetyczne i elektromagnetyczne rozchodzą się prostopadle do siebie i mają natężenie zmienne o charakterze sinusoidalnym.. Każdy z nas zna efekt wrzuconego do wody kamienia - wprawione w drganie cząsteczki wody poruszają kolejne, coraz bardziej odległe cząstki i w ten sposób powstaje charakterystyczna fala..

Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi.

Opisz silnik elektryczny zastosowanie fal .. • W polu elektromagnetycznym przemieszczają się jego wzbudzenia - fale elektromagnetyczne.. Występuje w pobliżu wszystkich cząstek naładowanych elektrycznie, przemieszczających się ładunków oraz magnesów stałych.. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na ludzi : Pole elektromagnetyczne może wpływać na ludzi przez (fol.12) : Zagrożenia: fol.. - fale krótkie: f = 3 · 10 6 ÷ 3 · 10 7 Hz λ = 10 ÷ 10 2 m - fale ultrakrótkie f = 3 · 10 7 ÷ 3 · 10 8 Hz λ = 1 ÷ 10 m - pasmo UHF f = 3 · 10 8 ÷ 3 · 10 9 HzFala radiowa jest jedną z wielu form promieniowania elektromagnetycznego.. Fale elektromagnetyczne ulegają:Gdy fale elektromagnetyczne rozchodzą się w jakimś ośrodku wtedy prędkość rozchodzenia jest różna dla fali o różnych długościach.. Opisz jednak dokładnie o co chodzi.. * fale radiowe - o długościach fal od 10 do nawet 2000 metrów.. Długość fali (λ) oblicza się ze wzoru: λ = v f gdzie v - prędkość rozchodzenia się fali f - częstotliwość.. Długość fali mieści się w zakresie od ok. 10 pm do 10 nm.W widmie fal elektromagnetycznych promieniowanie rentgenowskie znajduje się za nadfioletem, pokrywając się z zakresem .• Pole elektromagnetyczne to jeden z fundamentalnych elementów świata przyrody.. Fale o długościach powyżej 2000 metrów nie mają żadnego zastosowania..

Stąd pochodzi idea podziału całego widma elektromagnetycznego na szereg zakresów.

1 ocena Najlepsza odp: 100 .ciętnego ludzkiego oka na fale elektromagnetyczne Fale z zakresu od 1 mm do 0,7 µm stanowią promieniowanie podczerwone zwane inaczej cieplnym lub krótko podczerwienią.. Istnieją dwa podziały: tradycyjny i dekadowy, zalecany przez Regulamin Radiokomunikacyjny.Fale radiowe są wytwarzane, kiedy wolne elektrony zaczynają oscylować (czyli są przyspieszane) w wyniku oddziaływania z polem elektromagnetycznym i są długości od kilometrów do ok. 30 cm.. Źródłami tych fal są klistrony, magnetrony i inne obwody półprzewodnikowe.Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) - rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.. Fale mechaniczne mogą być falami podłużnymi, w których kierunek drgań jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali (np. fala dźwiękowa) lub poprzecznymi, gdzie kierunek drgań .Fizyka, fale elektromagnetyczne.. Dlatego podzielono je wewnętrznie na długie, średnie, krótkie i ultrakrótkie.. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.Fale elektromagnetyczne rozchodzą się z prędkością światła.. Z drugiej strony, w promieniowaniu kosmicznym .Własności fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie..

Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi, które rozchodzą się z prędkością 300 000 km/s.

Fale te wywołują fluorescencję, fotoluminescencję.. Odkrywamy, z jednej strony widma, fale coraz dłuższe, np. ostatnio wykryto fale o częstotliwości 10-2 Hz i długości wynoszącej około 5000 promieni Ziemi.. 1 promieniowanie podczerwone dł fali 0,7nm- 1mm.FALE ELEKTROMAGNETYCZNE Fale elektromagnetyczne - zaburzenia pola elektromagnetycznego rozchodzące się w przestrzeni ze skończoną prędkością.. Oscylacje obu pól - magnetycznego i elektrycznego są ze sobą ściśle związane; pole elektryczne (wektor natężenia E) i pole magnetyczne (wektor natężenia H) są prostopadłe do siebie i kierunku propagacji.. W wolnej - pustej przestrzeni pole e-m opisane jest układem równańOczywiście wszystko w nadmiarze może szkodzić i pole elektromagnetyczne, w przypadku niektórych długości fal oraz o zbyt dużym natężeniu, nie jest tu wyjątkiem.. Co ma być zakłocane, czy ma dochodzić do destrukcji, z jakiego zasięgu, czy przez .opisz fale elektromagnetyczne (okolo 1A4-nawet mniej moze by - rozwiązanie zadaniaPromieniowanie gamma - wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego.W wielu publikacjach rozróżnienie promieniowania gamma oraz promieniowania X (rentgenowskiego) opiera się na ich źródłach, a nie na długości fali.Promieniowanie gamma wytwarzane jest w wyniku przemian jądrowych albo zderzeń jąder lub cząstek subatomowych, a promieniowanie rentgenowskie - w .Fala mechaniczna - fala rozchodząca się w ośrodkach sprężystych poprzez rozprzestrzenianie się drgań tego ośrodka.. Składowa elektryczna i magnetyczna fali indukują się wzajemnie - zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne , a z kolei zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne.Fala to zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni.. Drugą wielkością jest długość fali, czyli odległość między sąsiednimi punktami w których pole magnetyczne i elektryczne jest takie samo (patrz rysunek obok).Zadanie: opisać krótko rodzaje fal elektromagnetycznej .. Ze względu na długość fali (czy też częstotliwość) rozróżnia się poszczególne typy fal radiowych.. W nadmiarze promieniowanie to jest szkodliwe dla organizmów żywych.. Fale elektromagnetyczne to z kolei zaburzenie pola elektromagnetycznego.Fala elektromagnetyczna niesie ze sobą energię.. Krótko mówiąc jest mnóstwo metod na zakłócanie.. Można je dodatkowo podzielić na fale krótkie (10 - 75 metrów), średnie (200 - 600 metrów) i długie (1000 - 2000 metrów).. Emitowane są przez rozgrzane ciała w wyniku wzbudzeń cieplnych atomów we-wnątrz substancji.. fala elektromagnetyczna Wielkością charakteryzującą fale jest częstotliwość, czyli liczba pełnych zmian pola magnetycznego i elektrycznego w ciągu jednej sekundy, wyrażona w hercach.. Należy jednak pamiętać, że każdy medal ma dwie strony i nawet substancje potencjalnie trujące, mogą przy odpowiednim wykorzystaniu służyć jako lekarstwa ratujące .Promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie rtg, promieniowanie X, promienie X, promieniowanie Roentgena) - rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, które jest generowane podczas wyhamowywania elektronów..



Komentarze

Brak komentarzy.