Opisz pozytywne i negatywne skutki kolonializmu
-Odkrycie nowych artykułów spożywczych (np: pieprz,cynamon ,wanilia,ziemniaki) -Odkrycie tytoniu.. Połączenie kilku mniejszych gospodarek narodowych spowodowało, że gospodarka Unii Europejskiej jest jedną z największych na .Pozytywne skutki odkryć geograficznych Dla Europy: • polityczne: - podbijanie i uzależnianie ziem, - tworzenie kolonii, - rozwój niewolnictwa - podział Europy na: część zachodnią biorącą udział w odkryciach - tam rozwój handlu i przemysłu oraz część wschodnią, gdzie rozwinęło się rolnictwo, - spadek znaczenia starych dróg .Opisz pozytywne i negatywne skutki migracji na przykładzie trzech wybranych krajów, znajdujących się na rożnych kontynentach.. -rozwój nowych upraw w Europie.. -Rozwój handlu.. -Miejsce do uprawy rolnictwa.. 3.Wieksze perspektywy- zycie za granicami naszego panstwa jest latwiejsze zarowno towary zywnosciowe jak i czynsz za mieszkanie sa mniejsze co ulatwia start.SKUTKI POZYTYWNE: 1) Ogromny rynek zbytu, np. angielskich produktów w Indiach 2) Zmniejszone bezrobocie w Wielkiej Brytanii 3) Na terenach Kolonii walka z glodem i chorobami 4) Upowszechnienie oswiaty 5) Wprowadzenie administracji zdobyczy technicznych i chrzescijanstwa 6) Wykorzenienie zwyczaju "sati" w Indiach przez Anglików SKUTKI NEGATYWNE: 1) Wojna opiumowa Wielkiej Brytanii z Chinami 2) Bunty niewolników kolonii byly skazane na niepowodzenie ze wzgledu na przewage techniczna .POZYTYWNE - Rozwój kultury, nauki i gospodarki - Pomnożenie majątku kościelnego - Poznanie przez Europejczyków nowych kultur - Wzrost autorytetu papieskiego - Powstanie zakonów, które odegrały dużą rolę w późniejszej historii Europy ( Joannici, Templariusze i Krzyżacy - Rozkwit ruchu pielgrzymkowego - Wzbogacenie się miast zaopatrujących KrzyżowcówZobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Skutki kolonializmu w Afryce..

Skutki negatywne: -powstanie kolonii.

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo (ułatwienieOpisz pozytywne i negatywne skutki integracji.. - rozwiązanie zadania.. - zwiększenie się liczby Ludności, - źródło taniej siły roboczej, - powiększenie Zasobów surowców mineralnych, - rynek zbytu towarów przemysłowych, - uzyskanie przewagi politycznej i militarnej na świecie.Pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej (z perspektywy obu stron) Skutki dla krajów kolonialnych: - wzrost znaczenia państw kolonialnych (budowa "drugich imperiów kolonialnych" przez Wielką Brytanię i Francję, dołączenie Niemiec do grona mocarstw) - włączenie do kultury europejskiej elementów kolonialnychPozytywne skutki: -zmiana dróg handlowych.. Wspólna waluta i gospodarka (arakcyjność jednolitego wewnętrznie rynku UE dla inwestorów spoza Europy) 2. narzucenie praw i instytucji przez zdobywcę podbitemu państwu.. Swobodny przepływ osób (np. brak formalności przy przekraczaniu granic) 3.. Negatywne ekonomiczne skutki bezrobocia:Bardzo często reklama przynosi skutki i efekty pozytywne, ale także zdarza się, że są one skrajnie negatywne.. Polub to zadanie.. 2.Wieksze zarobki- zagranica zarobki sa wieksze niz w polsce.. utworzone w wyniku ekspansji na obszary sąsiednie.Negatywne skutki kolonializmu: Na terenach Afryki, Indii oraz Chin wybuchały liczne bunty przeciwko panującym Europejczykom: powstanie sipajów, wojny burskie, powstanie Mahdiego w Sudanie, powstanie "bokserów", powstanie tajpingów w Chinach, wojny opiumowe..

przykłady niepowodzeń europejskiego kolonializmu.

-Odkrycie nowych zasobów surowców naturalnych (złoto,srebro)Pozytywne skutki kolonializmu: Europejczycy poznawali nowe ludy oraz kultury.. Pozaeuropejskie ludy stykały się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie techniki i medycynySKUTKI POZYTYWNE: 1) Ogromny rynek zbytu, np. angielskich produktów w Indiach2) Zmniejszone bezrobocie w Wielkiej Brytanii3) Na terenach Kolonii walka z glodem i chorobami4) Upowszechnienie oswiaty5) Wprowadzenie administracji zdobyczy technicznych i chrzescijanstwa6) Wykorzenienie zwyczaju "sati" w Indiach przez Anglików SKUTKI NEGATYWNE:Wymień 3 pozytywne i negatywne skutki cywilizacji (Wiedza o Kulturze) 2009-10-26 18:42:33; Wymień pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych !prosze pomocy!. 2012-06-14 21:36:57To są główne skutki kolonializmu, nalezy je tylko rozwinąc: -powstanie potęg kolonialnych (Hiszpania, Portugalia) -rozwój osadnictwa (południe Afryki) -powstanie nowych szlaków morskich wiodących przez oceany -wyniszczenie cywilizacji Majów, Azteków i Inków -handel niewolnikamiPrzyczyny kolonializmu: - zwiększenie się liczby ludności w Europie, - źródło taniej siły roboczej, - powiększenie zasobów surowców mineralnych, - rynek zbytu towarów przemysłowych, - uzyskanie przewagi politycznej i militarnej na świecie..

2011-03-14 14:40:48; Wymień pozytywne i negatywne skutki absolutyzmu.

Mieszkańcy Afryki, AmerykiWymień negatywne i pozytywne skutki migracji ( jak najwięcej) agrestowo; 7.11.2010 negatywne - odpływ ludzi młodych i wykształconych poza granice kraju - wyludnianie krajów z których odpływa duża grupa ludzi - zubożenie gospodarki krajów z których odpływa duża grupa ludzi32.4 Uczeń ocenia pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej z perspektywy europejskiej oraz kolonizowanych społeczności i państw.. Cele ćwiczenia: Uczeń/uczennica: zna wybrane skutki kolonializmu, dostrzegane przez przedstawicieli narodów kolonizowanych;Pozytywne skutki; 1.Nauka jezyka- polacy wyjezdzajac za granice maja wieksze szanse na szybsza nauke jezyka obcego.. Skutki pozytywne: dla Europy - odkrycia geograficzne rozpoczęły okres podbojów kolonialnych, dominowała w nich początkowo Portugalia i Hiszpania, chociaż można też dostrzec próby .Skutki bezrobocia — negatywne i pozytywne .. Agnieszka.. Następowała wielka eksploatacja zasobów kolonii.Opisz skutki pozytywne i negatywne integracji europejskiej.. Nierzadko zdarza się, ze reklamodawcy reklamują wyroby szkodliwe lub .Skutki wojny secesyjnej.. -Nowe rynki zbytu.. Skutki kolonializmu: - rasizm, - nienawiść ludności mieszkającej na terenach skolonizowanych do Europejczyków,SKUTKI POZYTYWNE: 1) Ogromny rynek zbytu, np. angielskich produktów w Indiach 2) Zmniejszone bezrobocie w Wielkiej Brytanii 3) Na terenach Kolonii walka z glodem i chorobami 4) Upowszechnienie oswiaty 5) Wprowadzenie administracji zdobyczy technicznych i chrzescijanstwa 6) Wykorzenienie zwyczaju "sati" w Indiach przez Anglików SKUTKI NEGATYWNE: 1) Wojna opiumowa Wielkiej Brytanii z Chinami 2) Bunty niewolników kolonii byly skazane na niepowodzenie ze wzgledu na przewage techniczna .Przyczyny kolonializmu..

2011-12-20 16:03:37; Wymień pozytywne i negatywne skutki korzystania z internetu.

Ćwiczenia do tych zajęć proszę zrobić, np. w zeszytach przedmiotowych do 2021-01-02 14:45:30 Jak napisać ocenę atrakcyjności turystycznej powiatu ?Wyróżnia się 2 stadia kolonializmu (wg Frankla): fizyczne zdobycie terytorium, podporządkowanie ludności i złamanie jej oporu.. Do pozytywnych skutków integracji europejskiej należy zaliczyć m.in. wzrost znaczenia Europy na arenie międzynarodowej.. Przede wszystkim jej negatywne skutki zauważane są na dzieciach i na osobach młodych, które nie mają jeszcze ukształtowanej opinii światopoglądowej.. -rozwój niewolnictwa.Skutki kolonializmu dla ludności poza europejskiej Niewolnictwo Skutki kolonializmu w obecnych czasach Spotkanie konkwistadorów z tubylcami Kolonializm Epoka kolonialna zakończyła się w latach 60. .. Zaznacz zdania opisujące przyczyny kolonializmu w XIX w.: 1) chęć zdobycia nowych ziem surowców naturalnych i rynków zbytu 2) poszukiwania taniej siły roboczej .Pozytywne skutki integracji europejskiej 1.. Istnieją 3 główne kategorie imperiów kolonialnych: utworzone w wyniku ekspansji zamorskiej.. Jego skutki mogą być ekonomiczne (np. zmniejszenie wpływów do budżetu państwa), psychologiczne (np. depresja) czy też społeczne (np. poczucie wykluczenia ze społeczeństwa).. -napływ do Europy złota i srebra.. Poprzez odpowiednie obliczenia uzasadnij tezę, że rozciągłość południkowa Afryki wynosi ok. 8000 km.. -odkrycie nowych lądów.. -pojawienie się nowych gatunków zwierząt hodowlanych.. Piotr.. POZYTYWNE-wdrożenie europejskich norm ekologicznych przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego ,lepsza jakość życia ,zbliżenie Polski do standardów europejskich bezpiecznej pracy,zdrowia i edukacji ,zdecydowane przyspieszenie wzrostu gospodarczego , poprawa jakości towarów i usług oferowanych przez .Warto rozdzielić skutki wypraw w kategoriach pozytywnych i negatywnych, chociaż na dobrą sprawę nawet taki podział może stanowić powód do dyskusji.. W czasach kolonializmu rozpoczęto pogłębione badania naukowe nad zwyczajami innych kultur, co stanowiło początek nowoczesnej etnologii i antropologii..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt