Zapisz cyframi liczby trzysta cztery tysiące siedemdziesiąt
W liczbie 1094 podkreśl cyfrę dziesiątek.. Cyfra 4371 matematycznie:Informacja tekstowa o liczbach naturalnych, zapis liczby w dziesiątkowym układzie pozycyjnym ( animacja), 4 ćwiczenia interaktywnych ( zapisywanie liczb w systemie dziesiątkowym), 3 zadania tekstowe (zapisywanie, porównywanie, dodawanie liczb naturalnych)Slownie.pl pomaga szybko i poprawnie zapisać kwoty i liczby w postaci słownej.. Zapisz cyframi liczbę A)Trzysta cztery tysiące siedemdziesiąt B)jeden milion dwanaście tysięcy osiem C)dwadzieścia milionów trzysta dwa tysiące -trzynaście D)pięć miliardów pięćset milionów -siedemnaście tysięcyAby przeczytać liczbę większą niż czterocyfrowa, dobrze jest ją zapisać, grupując jej cyfry po trzy, zaczynając od prawej strony i pomiędzy każdą grupą zostawić nieduży odstęp.. Cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden koleżanek zapewne nie przypada chodzić na basen.. Łączna liczba wygranych losów dla pierwszej transzy dla wszystkich stawek wprowadzonych do sprzedaży w loterii wynosi 1 934 237 (słownie: milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiąceW liczbie 6721 podkreśl cyfrę setek.. Serwis obsługuje pisownię liczb w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.O ile mniejsza jest liczba dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem od liczby dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć?, Do liczby cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć dodaj trzydzieści siedem., Znajdź iloczyn liczb dwieście trzynaście i czterysta piętnaście., Pomnóż przez sześć liczbę sześćset pięćdziesiąt trzy., Znajdź liczbę pięć razy .Siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt cztery MP3..

... zapisz podane liczby słowami 2 500 000 530 000 201 zadanie.1.

[info] CurrencyTest: [info] - Currency [info] + 46638801,36 zł - czterdzieści sześć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden zł trzydzieści sześć gr [info] + 37008191,03 zł - trzydzieści siedem milionów osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden zł trzy gr [info] + 24823378,86 zł - dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta .Jest to praca klasowa do kl. IV szkoły podstawowej.. Wtedy liczbę tę czytamy: 1 miliard 789 milionów 5 tysięcy 897.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zapisz liczbę za pomocą cyfr: pięćset dwadzieścia sześć trzysta cztery siedemdziesiąt dziewięć tysiąc trzysta czterdzieści dziewięćpięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych), co stanowi 74,67% łącznej ceny losów przeznaczonych do sprzedaży.. h) trzysta dwa tysiące i) pięćdziesiąt cztery tysiące .Zapisz podane liczby cyframi: trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześć dwa miliardy pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa pięćset milionów pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć sto miliardów sześć milionów sześćset dwa tysiące siedem Zapisz słownie: 600060 10080096002 500 000 - 530 000 201- 5.Zapisz podane liczby cyframi..

Kupię podstawkę za siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt cztery złote.

Zapisz cyframi następujące liczby: a) czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa: .Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: napiszcie podane liczby cyframi,sześć milionów trzydzieści tysięcy dwadzieścia dwa,siedemset trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy sto,trzydzieści miliardów czterdzieści milionów osiem tysięcy.1) Cyfrą setek w liczbie 7125 a) 7 b) 1 c) 2 d) 5 2) 9 minut przed północą moźna zapisać jako: a) 12:09 b) 00:09 c) 23:51 d) 23:59 3) Liczba dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedem zapisana cyframi to: a) 25 370 b) 20 537 c) 25 037 d) 25 307 4) Odcinek dwa razy krótszy niż 5 cm 4 mm a) 42 mm b) 2 cm 2mm c) 27 mm d) 10 cm 8 mm 5) Która z poniższych liczb jest największa 7456 4765 .17 834 219 - siedemnaście milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewiętnaście 12 340 000 - dwanaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy 24 000 900 - dwadzieścia cztery miliony dziewięćset b) 80 470 025 - osiemdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia pięćZad.2 Zapisz cyframi podane liczby: a) milion dwieście czterdzieści tysięcy sześć b) sto dwadzieścia osiem tysięcy c) sześćset osiemdziesiąt cztery ..

Siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt cztery słoneczne dyskietki.

W liczbie 2345 podkreśl cyfrę tysięcy.. zapisz liczby słowami: a.2 500 000 b.530 000 201 c.7 300 108 d.2 880 000 000 e.30.30#pytań+zestawy#kl.4# # 1.#Wykonaj##działania:# # 128+6=# # 825#5=# # 238#8=# # 81:#3=# 2.#Oblicz:# # a)#sumę#liczb#64#i##39# # b)#różnicę##liczb#67##i##28.#Zadanie: zapisz podane liczby cyframi dwadzieścia tysięcy Rozwiązanie: 1 20005,25 2 3030, 013 3 5008,04 4 44000, 004 zad 2 trzysta siedemdziesiąt i Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.. Zawiera ona zadania dotyczące zapisywania i czytania dużych liczb, wiadomości dotyczących wieków, liczb rzymskich oraz odczytywania z zegara godzin i zaznaczania godzin na zegarze.Zbliżone liczby 354830489 + 1 = 354830490 trzysta pięćdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 354830489 + 2 = 354830491 trzysta pięćdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 354830489 + 3 = 354830492trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych), co stanowi 72,38 % łącznej ceny losów przeznaczonych do sprzedaż.. To narzędzie online stworzone dla osób, które chcą przyspieszyć swoją pracę i uniknąć ewentualnych pomyłek..

Cyfra 73074 matematycznie:Sprzedam lampę za cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych.

W liczbie 5320 podkreśl cyfrę jedności.. Na przykład: zamiast 1789005897 możemy napisać 1 789 005 897..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt