Napisz minimum 4 zasady prawidłowego redagowania tekstu
Wykonaj polecenia: włącz opcję Pokaż wszystko i popraw w tekście błędy związane z redagowaniem tekstu, na końcu tekstu dodaj nowy akapit - przepisz poniższe zdanie: 2.1.. Zwracaj się bezpośrednio do adresata.Edytory tekstu mają wiele przydatnych narzędzi, które ułatwią ci pisanie i redagowanie tekstu redagowanie tekstu.. Za ich pomocą możesz nie tylko wprowadzić tekst do komputera, ale również zmienić go, usunąć fragmenty lub dodać nowe treści.. Zachowaj spójność tekstu oraz estetykę.Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Moje życie w gimnazjum - sukcesy i porażki.. Wygląd obszaru tekstowego uzależniony jest od sposobu wyświetlania tekstu, który wybieramy z opcji Widok (Zwykły, Układ strony, Struktura dokumentu).Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym.. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje biblioteka i bibliotekarz - awans zawodowy, gazetki, oferty pracy, informacje na temat czasopisma, edukacja czytelnicza i medialna, forum itp.Dobrym nawykiem po zakończeniu redagowania tekstu w Wordzie jest uruchomienie narzędzia sprawdzania pisowni (F7).. b.Odpowiedź: Prawa autorskie są przekazywane poprzez umowę, jednak odnoszą się one jedynie do nośnika, na jakim jest składane zamówienie, np. jeżeli teksty są zamawiane na stronę internetową, prawo autorskie tyczy się strony..

Zwrócić uwagę na prawidłowe zasady redagowania tekstu.c.

Streszczenie powinno być skrótowym przedstawieniem głównych problemów i wątków pracy, nie należy ich pisać w metajęzyku, nie powinnyPodstawowe zasady redagowania tekstu jednolitego: 1) w miejscu przepisu uchylonego wpisuje się oznaczenie uchylonej jednostki redakcyjnej oraz wyraz „skreślony".. czasu przeszłego, np. byłem, poznałem itp. pełnisz tylko rolę narratora, a opowiadasz o kimś innym - piszesz wówczas w 3 os. liczby poj., np. był, poznał itp.4) Zwykle wyróżnienie nagłówków od tekstu wspomaga jeszcze formatowanie dodatkowe: wytłuszczenie (bold) i pochylenie (italic), w ostateczności również podkreślenie.. Istota i zasady nowelizowania - zasada minimum działania, maksimum efektu w tekście.. Stanowi on rozpoczęcie tekstu, a czasami pozwala też zidentyfikować adresata.. Oczywiście już w trakcie redagowania tekstu będziemy natrafiać na czerwone podkreślenia, ale zdarza się chociażby, że w wyniku pospiesznie naniesionej poprawki sami zrobimy literówkę - wówczas uruchomienie sprawdzania .Zasady redagowania tekstów Znane edytory tekstów : worldpart , notatnik , openoffice..

4.Techniczne zasady redagowania tekstu 1.

Można na przykład wzbogacić tekst o rysunki lub zdjęcia.c.. Tekst w edytorze Microsoft Word tworzymy za pomocą klawiatury w obszarze tekstowym dokumentu.. W tworzeniu dokumentów firmowych korzystaj z czcionek biznesowych takich jak: Arial, Verdana, Calibri, Times New Roman.. 2.Umiemy organizować czynny wypoczynek.. Streszczenie Do każdego tekstu autor musi dołączyć streszczenie.. 3.Potrafimy dostrzegać sytuacje zagrażające naszemu zdrowiu i umiemy mówić ,, nie'' w tych sytuacjach.. W przypadku, gdy oprócz tego nasze teksty będą wykorzystywane na innych nośnikach, np. na ulotkach lub billboardach, wtedy konieczne jest podpisanie .6 Zasady redagowania - dział Delphi 6.6 Cele 6.7 Kolejność opisywania 6.8 Słowa kluczowe 6.9 Opis funkcji 6.10 Metody 6.11 Formatowanie kodu 7 Zasady redagowania - (X)HTML 7.12 Cele 7.13 Opis znacznika 7.13.8 Sekcja "Zobacz też" 7.13.9 Atrybuty 7.13.9.1 Atrybuty wizualne Zasady formatowania dokumentu Tworząc nawet prosty dokument, należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad prawidłowego formatowania tekstu.. Weryfikacja tekstu pod kątem błędów rzeczowych.. Nie używaj zbyt wielu czcionek, pogrubień.. Dotyczy to dzieł naukowych, dziennikarskich czy reklamowych.. W odnośniku podajemy tytuł uchwały uchylającej oraz oznaczenie dzienników urzędowych, w których została ogłoszona ta uchwała i jej zmiany, a także przepisKarta pracy 4.1 Opracowywanie tekstu 1..

Np. D. Kowalski, Kreowanie ...Napisz zasadę prawidłowego redagowania tekstu.

tytuł artykułu napisany kursywą (przecinek), tytuł czasopisma w cudzysłowie i rok wydania (przecinek), numer czasopisma (przecinek), strona (kropka).. Otwórz plik D4_T1_ZAD1_KP.docx (pobierzesz go ze strony informatyka.edu.pl).. Zasady poprawnej edycji tekstu (w edytorze WORD)-zasady uwzględniające specyfikę edycji tekstu w komputerze oraz usprawniające i zmniejszające ilość pracy podczas edycji.. Zasadą jest jednak nie wyróżnianie tekstu dwoma metodami na raz, a więc ważny wystarczy, a ważny - italic można sobie już podarować.12.Ogólne zasady redagowania pism Równie wany jak wygld dokumentu, jest je-go styl, który powinien by dostosowany do ro-dzaju pisma, odbiorcy i kreowa wizerunekStosuj akapity, podakapity, bloki, przerwy między partiami tekstu itp. Stosuj DUŻE LITERY, różne kolory , podkreślenia , ramki itp., aby wyróżnić najważniejsze treści.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub innych.. Zasada nr 4.. Nie zostawiaj kropki na końcu tytułów.. Zasady ogólne dotyczące redagowania pism urzędowych, zarządzenia kierownika jednostki w sprawie ich podpisywania oraz w sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji aktów prawnych Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, redagując pisma, powinni dbać o to, aby były one sporządzone prawidłowo.Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1..

4.2.1. zasady formatowania dokumentu 2.1.

Poprawny i przejrzysty język urzędowy.. Odpowiedni wybór czcionki ułatwi sprawne przyswojenie zawartych informacji w dokumencie.. Prawidłowo napisany i ciekawie skonstruowany tekst na pewno spodoba się odbiorcy.Biblioteka w Szkole - miesięcznik i serwis nauczycieli bibliotekarzy.. Załącznik jako część aktu normatywnego w aktach organów samorządowych - jaka materia może być jego treścią i jak go redagować.. Zacznij przemówienie od zwrotu do adresata.. 5.Ubieramy się estetycznie, schludnie i niewyzywająco, zgodnie z wymogami szkoły.Redagując opowiadanie, możesz wybrać jedną z następujących możliwości: jesteś główną postacią i pełnisz rolę narratora - piszesz wówczas w 1 os. liczby poj.. - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" Tekst jednolity redaguje się według następujących zasad:ŻELAZNE ZASADY.. Zanim zaczniesz pisać, zastanów się, do kogo skierowana będzie twoja wypowiedź i z jakiego powodu.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub innych.. 4.Znamy negatywne skutki ulegania nałogom.. Załącznik jako część aktu normatywnego w aktach organów samorządowych - jaka materia może być jego treścią i jak go redagować.. Przepisy o zmianie (nowelizacja) przepisów obowiązujących: a.. Nie zostawiaj samotnych liter, zbędnych spacji, enterów.. Jest przygotowaniem językowym materiału do publikacji.. :§ 106 Zasady redagowania tekstu jednolitego Dz.U.2016.0.283 t.j.. Formatowanie tekstu - czytelność -> akapity, nagłówki, oznaczenie najważniejszych elementów tekstu 2. b.Zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo: 1.Przestrzegamy zasad higieny osobistej.. Istota i zasady nowelizowania - zasada minimum działania, maksimum efektu w tekście.. Od tego będzie zależała forma przemówienia.. Do referatu można wykorzystać telefon lub wysłać na pocztę.. Wymyśl swój kod notowania (graficzne symbole, które będą oznaczały treści, wskazywały relacje pomiędzy nimi itp. np. strzałki, matematyczne znaki .Przydatność 50% Podstawowe zasady redagowania tekstu w edytorze tekstu.. Streszczenie powinno być sporządzone w języku polskim i angielskim.. Cofanie i przywracanie Aby cofnąć operację ostatnio wykonaną w dokumencie, należy na pasku narzędziRedakcja tekstu - merytoryczne i stylistyczne opracowanie tekstu.. Zasada podstawowa.. Główną czynnością jest poprawienie całej budowy przyszłej publikacji poprzez nanoszenie poprawek między innymi gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych, składniowych, logicznych czy też merytorycznych.Prawidłowe redagowanie tekstu to dziedzina, która wymaga wiedzy, umiejętności i wyczucia.. Jeśli te propozycje Ci się nie podobają - zastosuj inną, lecz pamiętaj, by była czytelna.. Na pewno warto wiedzieć, w jaki sposób przedstawić informacje lub rozważania na konkretny temat.. Tematy artykułów do wyboru jeden: Jeden dzień z życia gimnazjalisty.. Formatowanie tekstu - czytelność -> akapity, nagłówki, oznaczenie najważniejszych elementów tekstu 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt