Narysuj i opisz budowę mchu płonnika
( powtórzyć) Temat: Mchy - budowa i rola.. Wykonaj polecenia: 1. .. Narysuj i opisz budowę mchu płonnika Zadanie 4 Do podanej niżej części rośliny dopisz ich funkcję Część rośliny Funkcja Chwytniki Ulistniona łodyżka 1.. Zarodnia Zarodniki Zadanie 5Mchy (Bryophyta) - gromada roślin telomowych obejmująca małe, osiągające od 1 do 10 cm wysokości organizmy, przeważnie żyjące skupiskowo w ocienionych i wilgotnych miejscach.. 3.Narysuj i opisz cykl rozwojowy mchu (na ocenę celującą) Opisz znaczenie mchów w przyrodzie i gospodarce człowieka.Budowa gametofitu Łodyżki proste, o długości 20-40 cm.. Budowa, rola i modyfikacje korzenia, łodygi i liścia.. Zaznacz następujące elementy budowy: chwytniki, łodyżka ulistniona, trzonek (łodyżka nieulistniona), zarodnia.. Korzystaj ąc z rysunku i tekstu z podr ęcznika ustal z jakich cz ęści składa si ę mech płonnik oraz okre śl ich zwi ązek z życiem na l ądzie.. Układ .. na czym polega przystosowanie budowy aparatu gębowego oznaczonego na rysunku literą B do rodzaju pobieranego pokarmu i miejsca, skąd jest on pobierany.. Opisz sposób, w jaki HIV powoduje zanik odporności organizmu Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.. Biologia cz. 1, t. 1 - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego zakres rozszerzony.Budowę zewnętrzną mchu poznamy na przykładzie mchu płonnika: Mchy nie wykształcają typowych dla roślin liści, łodyg czy korzeni..

Narysuj i opisz budowę mchu płonnika.

Rejestracja.. Cześć zewnętrzną łodyżki jest okryta przez skórkę, składającą się z pojedynczej warstwy komórek przylegających do siebie ściśle .Temat : Środowisko życia i budowa mchów.. Opisz lub narysuj przebieg cyklu rozwojowego mchu.. c) Narysuj i opisz cykl rozwojowy mchu ( na ocenę celującą)Typ: Mszaki (Bryophyta) Gromada: Porostnicowe (Marchantiopsida) Gromada: Jungermaniowe (Jungermanniopsida) Gromada: Mchy (Bryopsida) Mszaki jak i inne prawdopodobnie wywodzą się od ryniofitów, choć te szybko się od nich oddzieliły.. Biologia - szkoła podstawowa × Narysować schemat budowy mchu na przykładzie płonnika pospolitego.. Co oznacza .W zeszycie: narysuj pojedynczą roślinę mchu i zaznacz jej elementy (strona 116), opisz jak rozmnażają się mchy.. Zamiast korzeni mają chwytniki, które są cienkimi, nitkowatymi wyrostkami łodygi.. budowie, np. płożące się, często rozgałęzione.. Klasa VITemat: Budowa i różnorodność mchów 2.2.. Opisz rysunek przedstawiający budowę mchu płonnika - użyj odpowiednich słów: chwytniki, zarodnia z zarodnikami, łodyżka ulistniona, łodyżka bezlistna (trzonek), 2.. Sporofit zbudowany jest ze stopy, zwykle dużej sety i zarodni, zawierającej w środku charakterystyczną kolumienkę.Poznanie budowę mchu.Budowa, rola i modyfikacje korzenia, łodygi i liścia..

Narysuj i opisz budowę zewnętrzną mchu płonnika.

Liście dzielą się na płonne, czyli asymilacyjne, nazywane trofofilami i sporofile, na .Proszę o pomoc daje naj!. Korzystając z podręcznika wykonaj polecenia: 1.. Mech płonnik - budowa zewnętrzna.. Stanowią one warstwę asymilacyjną.Budowa i rola tkanek roślinnych.. Porównaj budowę anatomiczną listka płonnika i torfowca w oparciu o rysunek z podręcznika.. Wzorując się na ilustracji w podręczniku (str. 116 )wykonaj i opisz schematyczny rysunek budowy zewnętrznej mchu płonnika.. Pamiętaj: Napisz zwięźle i na temat :) Daję naj!Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Występuje gromadnie, tworząc puszyste darnie.. Płonnik pospolity rośnie w wilgotnych lasach i na łąkach.. Korzenie są zazwyczaj cienkie i krótkie.. U mszaków w odróżnieniu od innych roślin występuje przewaga gametofitu (pokolenia haploidalnego) nad sporofitem (pokoleniem diploidalnym).. Opisz środowisko w którym występują mchy.. Zapłodnienie musi odbywać się w wodzie, najczęściej w kropli wody,deszczu.. 2.Wypisz siedliska występowania mchów.. Zamiast nich posiadają listki, łodyżki i chwytniki , spełniające podobne funkcje, lecz mające odmienną budowę.Dokonaj obserwacji przy u życiu lupy budowy morfologicznej naturalnego okazu mchu płonnika..

Budowa mchu płonnika .

b) Wypisz siedliska występowania mchów.. Nazwij elementy budowy anatomicznej.. Sporządź notatkę w zeszycie.. Mchy są w postaci drobnych łodyżek, które pokryte są listkami.. Praca zbiorowa pod red. Wyjaśnij, jaką rolę odgrywają mchy w przyrodzie.. Jego część nadziemną stanowi prosta lub rozgałęziona ulistniona łodyżka.Narysuj schemat budowy mchu płonnika 1 Zobacz odpowiedź spx OSZYSTWO .. Wyjaśnij, dlaczego organizm biorcy często odrzuca przeszczepiony narząd 4.. Seta brunatna o długości do 12 cm, czerwonawa.. Nie wykształcają one prawdziwych liści, łodyg czy korzeni, zamiast nich posiadają listki (), łodyżki oraz chwytniki, spełniające podobne funkcje, lecz mające odmienną budowę.Mchy posiadają wielokomórkowe chwytniki.. Do podłoża przymocowane są przy pomocy chwytników.. Pytania i odpowiedzi.. Co to jest tkanka 2.Wymień przykłady tkanek roślinnych 3.Jakie funkcje pełni korzeń, łodyga, liść I kwiat 4.Rodzaje systemów korzeniowych 5.Narysuj i opisz budowę liścia 6.Rodzaje liści 7.Wymień elementowy mchu płonnika 8.Wymien po 3 nazwy roslin nagonasienych i okrytonasienychdowiecie się jak poznacie budowę i funkcjonowanie mchów!. - scharakteryzuj środowisko życia mchów - narysuj i opisz budowę mchu na przykładzie mchu płonnika.. (4 przykłady) III Wykonaj zadania do tego tematu w ćwiczeniówce (dla chętnych).Podaj co jest sporofitem, a co gametofitem mchu płonnika..

Budowa zewnętrzna mchu płonnika Zadanie 1.

- Płonnik pospolity - Pytania i odpowiedzi - Biologia .. Największe z paprotników były drzewiaste, osiągały wielkość do kilkudziesięciu metrów, np. lepidodendrowce mogły osiągnąć wysokość 40 m.. Na górnej stronie listka płonnika, na warstwie skórki, znajdują się gęsto ustawione pionowe blaszki, zbudowane z komórek o dużej zawartości chlorofilu.. 2012-06-01 11:03:39 Budowa i funkcje mchu płonnika 2012-12-20 23:38:51 Opisz rozmnażanie i rozwój ryb !. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Budowa mchu płonnika:-zarodnia-rozwijają się w niej zarodniki-czepek-osłania zarodnię-bezlistna łodyżka-utrzymuje puszkę z zarodnikami-ulistniona łodyżka-utrzymuje części nadziemne w pozycji pionowej,wznosi do góry listki,na szczycie między listkami rozwijają się rodnie i plemnie-listki-pobierają i magazynują wodę,wytwarzają składniki pokarmowe-chwytniki (ryzoidy)-przytwierdzają mech do podłoża🎓 Narysować schemat budowy mchu na przykładzie płonnika pospolitego.. Logowanie.. Listki odstające, podłużnie lancetowate, o długości do 2 cm, na brzegu odlegle piłkowane.. Przeczytaj informacje z podręcznika strony 115-116.. Opisz rozwój mchu płonnika używając określeń: plemniki, kiełkują, rodnie, bezlistna łodyżkaNarysuj boisko do koszykówki wraz z jego wymiarami 2.. 1.Korzystając z podręcznika wykonaj polecenia: podr.115 -120 a) Narysuj i opisz budowę mchu płonnika.. Budowa sporofitu Puszka prosta, ostrokanciasta ze złotożółtym czepkiem.. Budowa mchu Płonnika : /narysujcie i opiszcie-rysunek może być kolorowy-patrz do książki str. 116/ Sposoby rozmnażania się mchów:Pasożyt względny grzyb może odżywiać się zarówno żywą materią organiczną jak i martwą materią organiczną, zaś pasożyt bezwzględny może się odżywiać tylko żywymi substancjami.. Można go spotkać w całej Polsce.. Podaj prawidłową kolejność w cyklu rozwojowym mchu płonnika: splątek, rodni.. Budowa wewnętrzna łodyżki jest stosunkowo prosta.. 3.Budowa mchu płonnika morfologiczna anatomiczna .. zeszycie i opisz.. ZmiennośćOpisz rysunek przedstawiający budowę mchu płonnika- użyj odpowiednich słów: zarodnia, zarodniki, łodyżka ulistniona, łodyżka bezlistna, chwytniki 2.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formie : kępki, kora, runo,1.. Na podstawie schematu opisz współdziałanie wszystkich wymienionych organelli w wydzielaniu .Taka budowa pozwala na osiąganie ogromnych rozmiarów..Komentarze

Brak komentarzy.