Opisz krótko jeden z happeningów greenpeace

Urodzony w Żelazowej Woli, był synem Justyny z Krzyżanowskich i Mikołaja Chopina, nauczyciela pochodzącego z Lotaryngii.. Za jedną z nich (za którą - wie to tylko prowadzący program) była nagroda (umieszczana całkowicie losowo).. Dziewięć dni wędrowali już Staś i Nel do Smaina po wypalonej dżungli i bezdrożnych stepach Afryki.. Greenpeace to ludzie tacy, jak Ty - osoby z pasją, które działają dla przyrody i klimatu.. W 1965 wyszła za mąż za folkowego piosenkarza Chucka Mitchella.To krótkotrwałe…


Czytaj więcej

Napisz równania reakcji zobojętniania stosując zapis jonowy i skrócony zapis jonowy odrabiamy

Dla naszego przykładu reakcji równanie skrócone będzie miało postać: SO 4 2-+ Pb 2 .zapisać w formie jonowej i jonowej skróconej następującą reakcje: Przedmiot: Chemia / Studia: 3 rozwiązania: autor: Artemis7 4.1.2012 (22:05) napisz w formie jonowej równania reakcji a) CuSO4 + NaOH b) AgNO3 + Przedmiot: Chemia / Studia: 1 rozwiązanie: autor: Sailor_Moon 14.1.2012 (17:07)Potrzebuję zapis jonowy dwóch równań, pomożecie?. Wybierz dwa rozpuszczalne związki jonowe, które zmieszane wSCENARIUSZ LEKCJI…


Czytaj więcej

Opisz wynalazki felixa i jego taty

A dziełem Felixa są jeszcze np. dozoraki.. Jego logo to trzy tryby zazębiające się w taki sposób, iż żaden nie mógłby się obrócić.Wykonanie wynalazku i jego prezentacja.. Jest mądry, uczynny, inteligentny, opanowany i spokojny.. Korzystając z WikiFNiN bez blokowania cookies, wyrażasz zgodę na ich stosowanie.Manfred - genialny wynalazek, którego autorem jest Net.. Manfred jest sztuczną inteligencją.. Zamek na Kociej Skale Tata Felixa próbuje odebrać sygnał z amerykańskiej satelity, aby obejrzeć …


Czytaj więcej

Napisz reakcje otrzymywania azotanu v wapnia

Jedną z metod otrzymywania wodorków niemetali jest bezpośrednia reakcja niemetalu i wodoru.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. G. Glaukos Nowicjusz.. Zapiszesz w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej .. Azotan wapnia jest silnie higroskopijnym, krystalicznym ciałem stałym, które ma temperaturę topnienia równą 561 o C, a jego gęstość wynosi 2,5g/cm 3.. Napiszmy równanie reakcji otrzymywania azotanu(V) wapnia tą …


Czytaj więcej

Opisz krótko hotel

Mówiąc krótko-wszyscy, którzy lubią podróżować, dobrą zabawę i cenią sobie przebywanie w hotelu, jako miejsce odpoczynku i relaksu w zmaganiu z nudnym i monotonnym życiem.Przydatność 50% Opisz swój hotel.. Twój email.. das Reisebüro - biuro podróży.. Nazwa pracodawcy.. POWSTAŁ Z NUTELLI?. Wyposażenie działu recepcyjnego generalnie możemy podzielić na trzy grupy: zewnętrzne, wewnętrzne oraz sanitarno-socjalne.24 lutego 2020 roku zostanie wyemitowany pierwszy odcinek głośnego programu „Hotel Para…


Czytaj więcej

Opisz zjednoczenie niemiec

Od I wieku p.n.e. osiedlały się na terenie współczesnych Niemiec, w następnym stuleciu skutecznie opierając się ekspansji Imperium Rzymskiego.W III w. n.e. na teren Niemiec przybyły kolejne plemiona germańskie .Główne etapy zjednoczenia Niemiec.. Inicjatorami procesu zjednoczenia Niemiec byli: .Zjednoczenie Niemiec 1.Koncepcje zjednoczenia Niemiec: -koncepcja Małych Niemiec -koncepcja Wielkich Niemiec.. Teraz Niemcy czekał długi i mozolny proces faktycznego połączenia struktur rozwiniętego Zach…


Czytaj więcej

Opisz krótko sposób powstawania wybrzeża klifowego

Najbardziej znane to: fiordowe, klifowe, dalmatyńskie, mierzejowe, lagunowe czy szkierowe.Wybrzeża lejkowate (estuariowe) -występują w obrębie głęboko wciętych dolin uchodzących rzek, nie mają charakteru zatok, są to morskie przedłużenia dolin rzecznych.. Jest to typ wybrzeża klifowego, które powstaje w wyniku erozji gleby, gdy fale wody uderzają w ziemię lub skały one pękają i wpadają do morza lub oceanu przez taką erozję powstają nagłe klify z .budujący (akumulacja).. Klif Orłowski w Gdynii.W…


Czytaj więcej

Plan wydarzeń na podstawie mitu o orfeuszu i eurydyce

10.Zredaguj plan wydarzeń na podstawie mitu o orfeuszu i eurydyce lusioolek123 lusioolek123 1. orfeusz- cudowny śpiewak🎓 Napisz plan ramowy mitu o Orfeuszu i Euredyce - Przykładowo: Miłość Orfeusza i Eurydyki.. 1.Orfeusz królem Tracji.. - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. Miłość Orfeusza i Eurydyki.. Orfeusz był królem Tracji.. dlaczego cezary baryka poniósł kleske na podstawie tekstu opisz wyglad santiago cechy pozytywne i negatywne zenona ziembiewicza konspekty do córki czarownic naga t…


Czytaj więcej

Zapisz dokument word jako pdf

Aby ręcznie zmienić rozszerzenie na .docx, kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz polecenie Zmień nazwę.Ten plik do pobrania umożliwia eksportowanie plików i zapisywanie ich w formacie PDF lub XPS w ośmiu programach pakietu Microsoft Office 2007.. Dzięki temu, w razie potrzeby, będzie można edytować dokument.. W Wordzie 2013 i 2010 to prosta sprawa bo wystarczy wybrać kartę Plik -- Zapisz jako -- i z listy rozwijanej wybrać rozszerz.Tworzenie PDF w Microsoft Word i Libre Office Writer.…


Czytaj więcej

Liczby odpowiadające wyróżnionym punktom na osi liczbowej

Liczby wymierne - liczby dające przedstawić się za pomocą ułamka p/q , gdzie p jest dowolną liczbą całkowitą, a q jest dowolną liczbą naturalną ( np. 1/7, 3 ½,- 32/5 , 0, -2,6 , 5 (3), 3.. Rozwiązanie Obliczamy dane wyrażenie.. Przykład 5 Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb spełniających warunek x 2 H 1.. Każdej liczbie rzeczywistej, odpowiada na osi liczbowej tylko jeden punkt i każdemu punktowi na osi odpowiada tylko jedna liczba rzeczywista.Odległość między dwiema dowolnymi liczbami na osi …


Czytaj więcej