Opisz krótko podstawowe elementy krajobrazu geografia

Krajobraz naturalny np. a) leśny.. Na pozostałej części obszaru pojezierzy zimy nie są aż tak mroźne.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Powierzchniowe formy krasowe powstają najczęściej na …


Czytaj więcej