Opisz naturalne granice polski

Ze względu na swój przebieg nazywana jest często granicą na Odrze i Nysie.. Skrajnymi punktami Polski są: na północy przylądek Rozewie (54°50'N), na południu szczyt Opołonek w Bieszczadach (49°00'N), na zachodzie koryto Odry k. Cedyni (14°07'E), na wschodzie koryto Bugu k. .. przez Polskę przebiegają granice zasięgu roślin właściwych dla różnych .🎓 Opisz, w jaki sposób warunki naturalne wpłynęły na powstanie cywilizacji rzymskiej.. Na wschód z Ukrainą i kawałek z Białorusią rzeka Bug.. Granica …


Czytaj więcej