Opisz herb warszawy

Herb przedstawia w tarczy herbowej dwudzielnej w słup w polu prawym wizerunek białego orła w złotej koronie na czerwonym tle.. Warszawa jest miejscem szczególnym dla każdego Polaka - przede wszystkim dlatego, że to stolica naszego kraju!. Nadaj opisowi tytuł.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Herb miasta stołecznego Warszawy Herbem miasta stołecznego Warszawy jest wizerunek Syreny obowiązujący od 1938 r. według projektu Szczęsnego Kwarty.. Syrenka Pabla Picassa odtworzona na ścianie budy…


Czytaj więcej

Opisz herb warszawy wstęp rozwinięcie zakończenie

Wykorzystuj inne formy wypowiedzi - wprowadź elementy opisu czy charakterystyki.. Zadbaj o poprawność ortograficzną, językową i interpunkcyjną, a także o czytelność i estetykę zapisu.. Opisz herb warszawy według schematu | wstęp(3-4 zdania na temat pochodzenia nazwy stolicy i tego co znajduje się w jej herbie) || rozwinięcie (wyglad tarczy, opis korony, opis syreny) ||| zakończenie (napisz własne zdanie o herbie, czyli o tym czy mi się on podoba itp.Opisz herb warszawy .pamiętaj o wstepie rozwi…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt