Napisz równanie reakcji spalania całkowitego kwasu palmitynowego

niecałkowite: 2C3H7OH + 3 O2 ----> 6C + 8H2O.. - Równani - Pytania i odpowiedzi - Chemia.. Napisz równania reakcji Kwasu mrówkowego z: a) sodem b) wodorotlenkiem sodu Kwasu octowego z: a) potasem b) wodorotlenkiem wapnia 4. Podaj wzory kwasu palmitynowego, kwasu stearynowego 5.Napisz równania reakcji spalania całkowitego składników stearyny, czyli kwasu palmitynowego .. Napisz równania reakcji utleniania a) metanolu do metanolu b) metanolu do kwasu metanowego 2. Podaj wzór grupy karboksylowe…


Czytaj więcej

Napisz reakcje hydrolizy palmitynianu glinu

Na przykład, dla siarczku glinu, utworzonego przez amfoteryczny wodorotlenek i lotny kwas, produktami reakcji są wodorotlenek glinu i siarkowodór.ZADANIE 8 Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o wzorach sumarycznych : a)C3H6O2, b)C4H8O2, c)C5H10O2, d)C6H12O2.. ^ Kwas etanowy to systematyczna nazwa kwasu octowego.. W wyniku hydrolizy alkanonitryli w środowisku rozcieńczonego kwasu siarkowego(VI) powstaje .Napisz reakcje otrzymywania następujących mydeł w wyniku rea…


Czytaj więcej

Napisz reakcje hydrolizy palmitynianu sodu

2015-06-24 23:37:59 Napisz równanie reakcji hydrolizy ; a) octanu butylu b)stearynianu metylu c)mrówczanu propylu Prosze o pomoc =) =* 2009-03-04 17:20:20Stearynian sodu (oktadekanian sodu) - organiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu stearynowego, główny składnik różnych typów mydeł, głównie pochodzenia zwierzęcego.Jest stosowany m.in. do wyrobu dezodorantów, farb lateksowych czy tuszy.. Pytania i odpowiedzi .Napisz reakcję: a) Spalania całkowitego kwasu palmitynowego b) Reakcję otrzymywan…


Czytaj więcej

Napisz reakcje otrzymywania palmitynianu potasu i oleinianu magnezu

Polecenie 2.3 Skrót NNKT oznacza niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.. Nazwij powstałą sól.Reakcja: octan etylu + wodorotlenek sodu 2011-03-23 23:42:36; Oblicz, ile gramów stearynianu sodu powstanie w wyniku reakcji kwasu stearynowego z 80 g wodorotlenku sodu.. Napisana przez: .. 2014-11-09 11:51:18 Napisz równanie reakcji otrzymywania palmitynianu sodu.help;( ?. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenku potasu, wodorotlenku wapnia, wodorotlenku żelaza (III), wodorotlenku glinu, wo…


Czytaj więcej