Obliczyć rzeczywisty wzór węglowodoru o masie cząsteczkowej 30 u

Wiemy, że 1 u to 1/12 masy C, więc masa C to 12 u.. Z 1,94 g związku zbudowanego z węgla, wodoru i tlenu powstało po spaleniu 4,4 g CO 2 i 1,8 g H 2 O.. 3.1-17.Wzór rzeczywisty może być równocześnie wzorem elementarnym (tak jest w niemal wszystkich związkach nieorganicznych) lub jego indeksy stechiometryczne stanowią całkowitą wielokrotność indeksów wzoru elementarnego.. Chemia.. Ustal, na podstawie obliczeń, wzór rzeczywisty węglowodoru CxHy.. 112,32 u Fe - x x .18 zadań w 8 wiązkach.. Zadanie…


Czytaj więcej

Napisz działania i oblicz do różnicy liczb 35 i 7 dodaj 9

100-28=72 72:9=8 c).Do iloczynu liczb pięć i sześć dodaj iloczyn liczb trzy i osiem.. Do sumy liczb 65 i 4 dodaj 9.. 8 Zadanie.. Oblicz iloraz liczb 3450 i 25, a następnie zmniejsz go o godziny 20 minut ile to sekund?. Informacje o książce.. Zamaluj tym samym kolorem kółka z liczbami, których suma jest pełną dziesiątką.. Jeżeli to tylko możliwe przedstawione zostanie rozwiązanie równania krok po kroku.Zadanie: zapisz i oblicz iloraz kwadratu różnicy iloczynu liczb Rozwiązanie:3 7 5 2 2 4 3 21 5…


Czytaj więcej

Napisz wzory cząsteczek których budowę przedstawiono za pomocą modeli oblicz ich masy cząsteczkowe

Na poniższym schemacie przedstawiono zmiany konfiguracji elektronowej atomu sodu podczas powstawania jonu.1 Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015 Chemia Poziom rozszerzony Przykładowy zestaw zadań dla osób słabowidzących (A4) W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z Karty wybranych wzoróww i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, linijki oraz kalkulatoraa prostego.. O jonie sodu mówi się, że jest dodatni.. Zaznacz na wzorze anionu stearynia…


Czytaj więcej

Opisz czym jest bmi i w jaki sposób się je oblicza

ciała, która u większości z nas wynosi 36,6 C (+/- mogą występować niewielkie osobnicze różnice).. Jednak wskaźnik BMI ma kilka istotnych wad i nie zawsze trzeba ślepo wierzyć w to co .BMI = masa ciała (kg)/wzrost2 (m) Wzór ten mogą stosować zarówno dorosłe kobiety, jak i mężczyźni.. Body Mas Index) to współczynnik, który pozwala obliczyć czy proporcje naszej masy ciała w stosunku do wzrostu są właściwe.. Prawidłowe BMI oznacza w teorii, że nie mamy żadnych problemów ze zbyt dużą czy zbyt małą …


Czytaj więcej

Napisz działania i oblicz

Iloraz 20 i 5: Iloraz w działaniu, w którym dzielną jest liczba pięćdziesiąt, a dzielnikiem - liczba dziesięć: .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 3·5=15 0-2 1 pkt prawidłowe działanie i 1 pkt prawidlowa odp.. 6:3=2 12: 3=4 0-2 prawidłowo zapisane i obliczone działanie P 7.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Napisz działania i oblicz : 1/2 każdej liczby : 1/4 , 1/2 , 1/3 , 1…


Czytaj więcej