Opisz metody rozwiązywania konfliktów przedstaw ich wady i zalety wypracowanie

WADY · Umożliwia wykorzystanie twórczej inicjatywy stron biorących udział w konflikcie · Stanowi jeden z czynników motywacyjnych umożliwiających wyzwolenie „drzemiącego" potencjału produkcyjnego · Zapobiega stagnacji firmy · Istnieje możliwość wyeliminowania (likwidacji) tego podsystemu, który celowo opóźnia rozwój firmy, realizując własne, partykularne cele.Zarówno miękki, jak i twardy sposób porozumiewania się ma wady i zalety.. Mediacja czy arbitraż?. W pierwszym etapie rozwiązywania konfli…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt